WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Сутність та види фінансового посередництва - Реферат

Сутність та види фінансового посередництва - Реферат

високодохідного бізнесу. Це зумовлено тим, що посередники мають можливість сконцентрувати значну кількість невеликих заощаджень і спрямувати їх на фінансування великих, високодохідних операцій та проектів;
5) можливості урізноманітнити відносини між кредиторами і позичальниками наданням додаткових послуг, які беруть на себе посередники. Це, зокрема, страхування кредитора від різних ризиків, задоволення потреб у пенсійному забезпеченні, забезпеченні житлом, набутті права власності й управління певними об'єктами тощо. Фінансові посередники спеціалізуються на наданні таких послуг, у зв'язку з чим формується широке коло їх окремих видів.
Оскільки базові суб'єкти грошового ринку переважно є суб'єктами реального сектору економіки (ділові підприємства та домашнігосподарства), то, створюючи для їх функціонування сприятливі умови, фінансові посередники позитивно впливають на круговорот капіталу в процесі розширеного відтворення, розвиток виробництва, торгівлі, інших сфер економіки. Особливо важлива їх роль у переміщенні грошових заощаджень домашніх господарств в оборот ділових підприємств. Це зумовлено тим, що ці заощадження є найбільшим джерелом інвестицій в економіку, проте вони перебувають у величезної кількості власників, індивідуальні розміри їх невеликі, отже перерозподілити їх без посередників було б технічно неможливо.
Види фінансових посередників. Особливої уваги заслуговує класифікація фінансового посередництва. Щодо цього питання нема єдиної точки зору ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі. У вітчизняній літературі найпоширенішим є поділ фінансових посередників на дві групи:
- банки;
- небанківські фінансово-кредитні установи, які інколи називають ще спеціалізованими фінансово-кредитними установами чи парабанками.
В американській літературі фінансових посередників заведено поділяти на три групи:
- депозитні інституції;
- договірні ощадні інституції;
- інвестиційні посередники.
Такий різнобій у класифікації фінансового посередництва зу-мовлюється двома обставинами:
- відсутністю однозначного трактування самого поняття "банк";
- відсутністю загальновизнаних критеріїв класифікації всіх посередників.
В європейському законодавстві банк трактується значно ширше, ніж в американському. Тому деякі з інституцій, які за європейським законодавством належать до спеціалізованих банків, наприклад інвестиційні банки, за американським законодавством не є такими і в літературі їх відносять до спеціалізованих небанківських інституцій (інвестиційних посередників).
Критерій достовірності відносин з клієнтами теж є недостатньо чітким для класифікації, оскільки на договірних засадах працюють сьогодні, по суті, всі фінансові посередники. Більше того, виділення трьох груп посередників в американській літературі зроблено за трьома різними критеріями, що видається не досить коректним. Тому більш правомірним є класифікація всіх фінансових посередників за одним критерієм - участю їх у формуванні пропозиції грошей. За цим критерієм вони поділяються на:
- банки, які через грошово-кредитний мультиплікатор здатні впливати на пропозицію грошей;
- небанківські фінансові посередники (фінансово-кредитні установи), які такої здатності не мають.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996.
2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ,2001.-602с.
3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.
4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.
5. Синбченко М. І. Кон'юнктурна теорія грошей. М. І. Туган - Барановського.// Фінанси України. - 2000.- №9.
6. Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.
7. Жан - Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.
8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.
9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - Розд. 1.
10. Деньги / Сост. А. А. Чухно. - К., 1997.
11. ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра,
12. 1998.-Розд. 2.
13. Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. - М.: Банки и биржи.
14. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. - Минск: Меркаванне,1994.
15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресе, 1978.
16. Косолапов А. Г. Грошово-кредитна політика - гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. - 1997. - № 7.
17. Долан Э, Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная полика СПб: Оркестр, 1994.
18. Гроші та грошовий обіг. Лагутін В. Д./ навчальний посібник,- К., "Знання ", 1998.
19. Гроші та грошовий обіг. Демківський А. В./ навчально-методичний посібник, К., - 1998.
20. Савченко А., Коваль В. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя./ Вісник НБУ.-2001. - №5.
21. Закон України "Про банки і банківську діяльність"./ Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -К., 2001. - Вип.1.
22. Указ Президента України "Про грошову реформу в Україні"./ Вісник НБУ- 1996. №5.
23. Чухно А. Створення грошової системи України / Економіка України. - 1994.- №11.
24. Дорофєєва Н. В.. Комаринська З. М. З історії грошей України. Навчальний посібник./ Київ , Львів, 2000, 165 с.
25. Банківські операції / За ред. А. М. Мороза, К. - 2000.
26. Поляков В. П.Москвина Л. А -Основы денежного обращения и кредита. - М. Инфра, 1996.
27. Банківські операції / За ред. А. М. Мороза, К. - 2000.
28. Закон України "Про Національний банк України "/Законодавчі та нормативні акти, випуск 7/1999.
29. Національний банк і грошово - кредитна політика: Підручник / За ред. А. М.Мороза , М. Ф. Пуховкіної. - К. КНЕУ, 1999.
30. Грошово - кредитна політика в Україні./ За ред. В. І. Міщенка.-.Т-во "Знання" , КОО, 2000- 305 с. - (Бібліотечка банкіра ).
31. Черняк Л. І. Лізінгові операції.// Вісник НБУ.-1997. - №7.

 
 

Цікаве

Загрузка...