WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Характерні риси діяльності договірних фінансових посередників - Реферат

Характерні риси діяльності договірних фінансових посередників - Реферат

доповнень до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( особливості банкрутства страховика);
- розробки та впровадження спеціалізованих програм страхування майнових та фінансових ризиків, відповідальності суб'єктів малого та експортно-імпортного бізнесу;
- встановлення законодавчої вимоги до юридичних осіб щодо визначення за окремими видами діяльності форм страхового захисту працівників та майна, яке перебуває в їх власності або управлінні, та відповідальності перед третіми особами (упровадження інструменту управління ризиками юридичних осіб, що дасть змогу через систему страхування забезпечити реальну компенсацію збитків, завданих стихійним лихом, катастрофами та техногенними аваріями,
- значно зменшити навантаження на бюджет);
- передбачення у Податковому кодексі України правових норм щодо стимулювання розвитку страхування, зокрема, страхування відповідальності, страхування перевезення вантажів та особистого страхування, в т.ч. страхування життя.
2. Удосконалення системи державного регулювання страхової діяльності шляхом:
- створення сприятливих умов для інвестування страхових резервів в економіку країни;
- удосконалення державного нагляду за страховою діяльністю (має бути спрямоване на посилення якості виконання функцій щодо нагляду в напрямах упередження: банкрутства страховиків, грубого порушення ними зобов'язань перед страхувальниками, здійснення псевдо страхування з метою відмивання грошових коштів);
- прийняття Постанов Кабінету Міністрів України про порядок здійснення обов'язкових видів страхування, зокрема,:
а) "Про порядок здійснення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у сільськогосподарських підприємствах"
б) "Про порядок здійснення обов'язкового відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки"
в) "Про порядок здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності інвестора"
г) "Про порядок здійснення обов'язкового страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції"
д) "Про порядок здійснення страхового посередництва"
- упровадження, за державною підтримкою, більш досконалих механізмів страхування зовнішньоекономічної діяльності;
- розроблення та затвердження положення про порядок реорганізації страхової компанії.
3. Розвиток соціальне значимих видів страхування.
Реформування системи соціального страхування передбачає поряд із вдосконаленням механізмів здійснення його в обов'язковій формі розвиток добровільного страхування, що дозволить мобілізувати значні грошові заощадження громадян із метою збільшення кредитних ресурсів для розвитку економіки та забезпечити належний рівень фінансового забезпечення громадян при виході на пенсію за віком, інвалідністю чи при тимчасовій непрацездатності або безробітті. З цією метою необхідно:
- прийняти Закон України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів із питань загальнодержавного обов'язкового соціального страхування", де забезпечити поряд із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням розвиток додаткових добровільних видів страхування населення;
- розробити прозорі засади діяльності страховиків України, пов'язаної з обслуговуванням системи державного обов'язкового соціального страхування;
- дозволити підприємствам включати витрати на страхування здоров'я, життя та працездатності своїх працівників у валові витрати, що забезпечить соціальний захист працюючих;
- передбачити в бюджеті окремий захищений рядок "Витрати на проведення державного обов'язкового страхування".
4. Підвищення фінансової надійності страховиків та гарантій відповідальності страхових брокерів.
Враховуючи недостатню капіталізацію страхових компаній, їх низькі можливості по покриттю значних ризиків та, зважаючи на тенденції світового ринку страхування до концентрації, а також не достатні гарантії відповідальності страхових брокерів, необхідно підвищувати фінансову міцність та стабільність страховиків та страхових брокерів України шляхом:
- внесення змін та доповнень до порядку формування, розміщення та обліку страхових резервів із видів страхування, іншого ніж страхування життя;
- уведення таких форм гарантій, як страхування професійної відповідальності страхового брокера.
5.Відновлення довіри до страховиків шляхом:
- інформування через засоби масової інформації населення України про стан страхового ринку й рівень державного контролю за діяльністю страховиків;
- проведення активної роз'яснювальної роботи, і особливо серед молоді, про необхідність і економічну доцільність страхування. Передбачити ознайомлення з основами страхового захисту учнів навчальних закладів, працівників підприємств і особливо з підвищеним ризиком виконання роботи;
- визначення умов виплати державного боргу по страхових вкладах населення в установи колишнього Укрдержстраху;
- поступової заміни обов'язкового державного страхування безпосередніми виплатами із держбюджету за рахунок коштів, передбачених на утримання відповідних державних органів.
6. Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній, через:
- надання страховим компаніям прав інституційних інвесторів: можливості конвертації гривні у тверду валюту, вкладення коштів страхових резервів у житлове будівництво, іпотеку тощо;
- упровадження довгострокових видів страхування, через випуск цінних паперів із характеристиками, відповідними зобов'язанням перед страхувальниками;
- використання вільноконвертованої валюти під час здійснення довгострокових видів страхування (з терміном дії договору страхування життя понад 3 роки),
- законодавче врегулювання питань захисту заощаджень громадян за довгостроковим страхуванням життя, здоров'я та пенсійним страхуванням;
- удосконалення законодавчого регулювання розміщення страхових резервів серед різних видів активів: грошові кошти на розрахунковому рахунку;
- банківські вклади (у т.ч. депозити); нерухомість; цінні папери, які передбачають отримання доходів (у т.ч., які емітує держава); права вимоги до перестраховиків; інвестиції у вигляді фінансових та інших вкладів;
- стимулювання через податкові та інші інструменти використання більшої частки доходу від інвестиційної діяльності страхових компаній на збільшення їх капіталу;
- запровадження механізмів страхування інвестицій страховиків, в т.ч. і на випадок політичних ризиків.
7. Кадрове та наукове забезпечення страхової діяльності.
На сьогодні, в Україні діє біля 300 страхових компаній, 1500 філій та
представництв, понад 10000 страхових агентів та брокерів. У найближчі роки
кількість зайнятого населення у сфері страхування досягне 50 тис. чоловік. Серед них значно зростає потреба в менеджерах, актуаріях, страхових брокерах, страхових експертах, фінансових аналітиках, бухгалтерах, юристах та інших фахівцях, які повинні бути добре обізнані з теорією та передовою технологією страхування. У зв'язку з цим необхідно:
- уведення до Переліку та спеціальностей вищої школи, за якими здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр), спеціальності "Страхування"
- законодавче стимулювати підвищення

 
 

Цікаве

Загрузка...