WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Особливості функціонування інвестиційних фінансових посередників - Реферат

Особливості функціонування інвестиційних фінансових посередників - Реферат


Реферат на тему:
Особливості функціонування інвестиційних фінансових посередників
Певний сегмент у загальному обсязі ринку фінансових послуг займають товариства взаємного кредитування - кредитні спілки й кооперативи.
Ідея кредитного руху не нова, а тому кредитні спілки на фінансовому ринку завжди і за будь-яких умов мали свою нішу. Вони, як школа економічного виживання, створюють повнокровну фінансову систему, здатну надавати рядовим громадянам країни фінансові послуги на вигідних для них умовах, при тому що управляють подібною системою самі громадяни.
Кредитні кооперативи являють собою форму організації взаємного кредитування громадян, фізичних осіб, які не вдаються по допомогу до банків, якихось зовнішніх джерел кредитування, а працюють за типом каси взаємодопомоги. Кредитні спілки виникають і з'являються стихійно, вони здатні до самоорганізації. Вони працюють в умовах відсутності певної нормативної бази, їхній юридичний статус визначається через загальні норми цивільного права. Кредитні кооперативи виникають поза системою споживчої кооперації. Як безприбуткові організації вони не підлягають, юрисдикції центрального банку і потребують розробки окремих правових норм.
Вітчизняний і зарубіжний досвід переконує, що товариства взаємного кредитування - корисні й ефективні джерела фінансової підтримки підприємництва. Це дуже актуально для сучасного стану економіки України.
Варто зазначити, що самоорганізація малого підприємництва може значно поліпшити підприємницький клімат в Україні. У цьому разі немає потреби витрачати державні кошти і збільшувати штат державних службовців. Достатньо зосередити зусилля на створенні оптимальної законодавчої бази та розвинутої інфраструктури малих підприємств. Особливої уваги слід надавати проблемам формування ефективних механізмів взаємодії держави з громадськими ініціативами, громадськими об'єднаннями підприємців і виникненню відносин соціального партнерства між владою та підприємцями.
Обмеженість економічних і політичних можливостей не дає змоги малому підприємництву в Україні конкурувати на цьому проміжку часу з великими корпоративними структурами. Тому повинні використовуватися інші можливості.
Можна виділити три основних напрямки компенсації браку ресурсів у малого підприємництва:
1) дійова система державної підтримки альтернативного сектора економіки;
2) сприяння з боку великих підприємств або спеціалізованої організації (банк, університет, бізнес-центр тощо) розвитку частини підприємств наданням їм на основі повернення різних ресурсів;
3) самоорганізація і кооперування малих підприємств на соціально - політичній (громадські об'єднання підприємців, громадсько-політичні рухи та їх парламентське представництво) і економічній (підприємницькі мережі, кредитні й збутові кооперативи тощо) засадах.
Третій напрямок поки що не дістав в Україні відповідного розвитку зі об'єктивних причин. Але така форма, як кредитні спілки, існує і розвивається. Кредитні спілки в Україні сьогодні вже завоювали право на життя і знайшли своїх прихильників як серед широких верств населення, так і в колі представників державної влади.
В активах кредитних спілок нині знаходиться майже 1,5 млн. грн. Двісті кредитних спілок, що вже зареєстровані, 15 тисяч членів. Все це ще дуже й дуже мало, якщо порівняти зі світовим досвідом чи навіть з українською історією початку XX сторіччя. Сьогодні у США кредитні спілки об'єднують 60 млн. громадян і оперують коштами в 300 млрд. доларів. А на українських землях на початку XX сторіччя існувало понад 3 тисячі кредитних спідок та інших ощадно-позичкових товариств, що об'єднували більш як 2 мільйони осіб.
Відсутність вільних державних коштів для фінансування підприємницьких проектів потребує пошуку інших альтернативних джерел, одним із яких можуть і повинні стати діючі в Україні кредитні спілки. Вони порівняно з комерційними банками будуть зацікавленні займатися малими кредитами і враховувати невеликі за розмірами фінансові проблеми підприємців.
З 1993 року в Україні реалізовуються програми технічної допомоги розвитку кредитних спілок, фінансовані урядами США і Канади, що адмініструються відповідно Всесвітньою радою КС та Канадською кооперативною асоціацією. У рамках цих програм і поза ними велику допомогу в становленні руху кредитних спілок надають українські кредитні спілки США та Канади. В спільній заяві Президента України Леоніда Кучми і Президента Сполучених Штатів Америки Уїльяма Дж.Клінтона, яку було проголошено під час зустрічі на найвищому рівні 11-12 травня 1995 року, зазначається: "...Президент Клінтон оголосив н програму технічної допомоги й навчання для підтримки розвитку І кредитних спілок у відповідь на зацікавленість України в розширенні сфери заощаджень і кредитних послуг для споживачів та малого бізнесу...".
У 1994 і 1996 роках у Києві, Львові та Івано-Франківську проведено дві світові конференції українських кредитних спілок, у яких брали участь близько 170 лідерів українських кредитних спілок США та Канади і понад 100 керівників КС України. Із квітня 1995 року при НАКСУ функціонує навчально-методичний центр, у якому за півтора роки пройшло навчання більш як 400 лідерів і активістів КС України. Центр фінансується 00Н та-українськими кредитними спілками США.
У 1995-1996 роках Національна асоціація КС України працювала наді розробкою законопроекту "Про кредитні спілки". Проект отримав І експертні оцінки відповідних міністерств і відомств України, його доопрацьовувала робоча група при Комісії Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності, ініціювало прийняття цього закону також Міністерство економіки України. З листопада 1994 року НАКСУ - повноправний член ВРКС, а з жовтня 1995 року - Української світової кооперативної ради.
Цікавий досвід роботи з товариствами взаємного кредитування існує -в Російській Федерації. Ця країна дуже близька нам своїми умовами перехідного періоду та проблемами становлення і розвитку малого! підприємництва, зокрема проблемами його фінансової підтримки.
Маючи внутрішній стимул та умови для розвитку, кредитна кооперація отримувала також серйозну підтримку від держави, в тому числі й від державного банку. Наприкінці минулого століття Росія однією з перших мала закон про кредитну кооперацію, і ця законодавча база постійно розвивалася. Після революції кредитна, кооперація проіснувала до 30-х; років. У 1931 році було прийнято закон про Держбанк, згідно з якими фізична особа, тобто дрібний виробник, вважався куркулем і вже

 
 

Цікаве

Загрузка...