WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання - Реферат

Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання - Реферат

митної статистики, оскільки вона повніше відображає експортно-імпортні потоки, враховуючи і дрібний опт.
ДИНАМІКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ (млн. дол. США)
Статті 1994 1995 1996
РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ -1163 -1152 -1185
БАЛАНС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ -1366 -1190 -1122
ТОВАРИ (сальдо) -2575 -2702 -4296
Експорт товарів 13894 14244 15547
Імпорт товарів -16469 -16946 -19843
БАЛАНС ПОСЛУГ 1209 1512 3174
Експорт послуг 2747 2846 4799
Імпорт послуг -1538 -1334 -1625
ДОХОДИ (сальдо) -344 -434 -572
Надходження 56 247 103
Виплати -400 -681 -675
ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ (сальдо) 547 472 509
Надходження 583 557 619
Виплати -36 -85 -ПО
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 735 878 946
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ 97 6 5
Капітальні трансферти 97 6 5
ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК 638 872 941
ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ
в Україну 159 267 521
з України -8 -10 5
ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Зарубіжні цінні папери -12 -1
Вітчизняні цінні папери 16 199
ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ 1033 1099 1090
Активи -3026 -1574 -821
Пасиви 4059 2673 1911
Середньострокові та довгострокові кредити 21 3506 1140
одержані 1586 4561 1951
- погашені (графік) -1565 -1055 -811
Інший короткостроковий капітал 4038 -833 771
РЕЗЕРВНІ АКТИВИ -546 -488 -873
Помилки та упущення 428 274 239
БАЛАНС 0 0 0
Для складання статті "Послуги" використовуються дані банківської звітності. Міністерства статистики, додаткова інформація від окремих міністерств та відомств, довідки з посольств та експертні оцінки.
До статті "Доходи" (відповідно до міжнародної практики) включають не тільки дані про трудові надходження та виплати, дивіденди з прямих та портфельних інвестицій, проценти на залучений капітал, а також і проценти, що мають бути сплачені у звітному періоді. Таким чином, ідеться не тільки про фактично сплачені проценти, а й про виконання графіка відповідних платежів. Саме вони дають уявлення щодо реальних прибутків та витрат від наданого та залученого капіталу.
Стаття "Трансферти" відображає некомпенсовану передачу Україні матеріальних та фінансових цінностей із-за кордону. У платіжному балансі виокремлюють поточні та капітальні трансферти. Поточні трансферти збільшують рівень доходу та споживання товарів і послуг країни-реципієнта і зменшують дохід та потенційні можливості країни-донора. Поточні трансферти відображають на рахунку поточних операцій та складають за даними банківської звітності, інформації з агентства міжнародної технічної допомоги та ОЕСД.
Рахунок капіталів та фінансових операцій. Цей розділ включає: прямі та портфельні інвестиції, іноземні кредити, капітальні трансферти. Він описує рух капіталу між країнами. Відтік капіталу спричиняє купівля іноземних активів (стаття платежів), а приплив - купівля іноземцями національних активів (стаття надходжень).
Резервні активи. Оскільки валюти більшості країн не викорис-товуються як міжнародні валютні резерви, то ці країни змушені фінансувати дефіцит платіжного балансу, постачаючи іноземним урядам та центральним банкам власні валютні резерви. Дефіцит платіжного балансу асоціюється з втратою даною країною валютних резервів; активне сальдо - з приростом цих резервів. Коли ми говоримо про пасивне чи активне сальдо платіжного балансу, то фактично маємо на увазі надлишок або дефіцит у офіційному ба-лансі резервів для операцій. Цей баланс охоплює статті рахунку на поточних операціях плюс статті рахунку капіталу. Оскільки платіжний баланс має врівноважуватися, то офіційний баланс резервів для операцій дає нам чисту суму валютних резервів, що переміщуватимуться між центральними банками для фінансування міжнародних операцій. Центральний банк особливо заінтересований у виявленні потоків руху валютних резервів, оскільки вони мають значний вплив на монетарну політику і, зокрема, на пропозицію грошей.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996.
2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ,2001.-602с.
3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.
4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.
5. Синбченко М. І. Кон'юнктурна теорія грошей. М. І. Туган - Барановського.// Фінанси України. - 2000.- №9.
6. Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.
7. Жан - Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.
8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.
9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - Розд. 1.
10. Деньги / Сост. А. А. Чухно. - К., 1997.
11. ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра,
12. 1998.-Розд. 2.
13. Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. - М.: Банки и биржи.
14. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. - Минск: Меркаванне,1994.
15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресе, 1978.
16. Косолапов А. Г. Грошово-кредитна політика - гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. - 1997. - № 7.
17. Долан Э, Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная полика СПб: Оркестр, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...