WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Вексель в платіжному обороті. - Реферат

Вексель в платіжному обороті. - Реферат

"Вважати за аваль", "Як аваліст за (назва юридичної особи, за яку наданий аваль)", "Авальований" та будь-яким іншим рівнозначним написом, який підписується авалістом. В авалі обов язково має бути вказано за кого він виданий, в протилежному випадку він вважається виданим за векселедавця.
Аваль векселя банком здійснюється лише після грунтовної перевірки його юридичної і економічної надійності. Аваль не втрачає своєї сили внаслідок недійсності зобов язання, за яке він був наданий (недійсності підпису юридичної особи, її фінансової неспроможності тощо), крім випадку дефекту форми (оплата за векселем не є безумовною, вексельна сума не виражена чіткою кількістю грошових одиниць, відсутні будь-які з обов язкових реквізитів тощо).
Договір між банком і клієнтом щодо надання останньому аваля на векселі укладається на строк, який визначається в залежності від строку платежу за векселем. Договір може передбачати встановлення комісійної винагороди банку за здійснення авалю.
У разі неоплати платником пред явленого йому векселя векселедержатель звертається з пропозицією про оплату до банку-аваліста.
Після оплати авальованого векселя банк-аваліст набуває право регресної вимоги проти особи, за яку він надав аваль, а також проти всіх зобов язаних за векселем осіб.
Після належного протеста векселя в неплатежі, здійсненого векселедержателем, останній набуває право звернення позову до всіх зобов язаних осіб, в тому числі до банку-аваліста.
Підпис аваліста означає, що гарант бере на себе відповідальність за вексельні зобов язання, якщо боржник трасант і індосант не спроможні оплатити цей вексель. Оплачуючи вексель, аваліст набуває права, що випливають з переказного векселя, тобто він може виставити претензії до осіб, відповідальних за вексель. Таким чином, вексельне право передбачає в першу чергу задоволення вимог всіх тих, хто придбав цей вексель як надійний цінний папір. Аваль збільшує надійність векселя і тим самим сприяє вексельному обігу.
Протест векселів. Протест може бути поданий згідно правових норм. Протест векселя це офіційний документ, оформлений на спеціальному аркуші, в якому зазначено відповідно невиконане зобов язання за векселем.
Протест може бути здійснений у разі неакцепту або неплатежу. Така відмова повинна бути засвідчена відповідним документом.
Власник векселя повинен сповістити свого індосанта і векселедавця пронеакцепт або про неплатіж, або, у разі застереження "оборот без витрат", за днем пред явлення. Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів, наступних за днем одержання ним повідомлення сповістити свого індосанта про одержане ним повідомлення із зазначенням найменувань і адрес тих, хто надіслав попередні повідомлення і так далі, аж до векселедавця (схема 2). Таке повідомлення отримало назву нотифікації. Нотифікація складається довільної форми. Єдина мета її як можна скоріше повідомити трасанта та осіб, які зробили на векселі передаточні написи.
В тому разі, якщо хто-небудь з індосантів не вказав своєї адреси, або вказав її нерозбірливо, то достатньо, щоб повідомлення було надіслано тому індосанту, який йому передує. Той, хто не надішле повідомлення у зазначений строк, не втрачає свого права він несе відповідальність за збиток, який може спричинитися через його недбалість, з тим однак, що розмір відшкодування не може перевищити суми переказного векселя.
Векселедавець, індосант або аваліст можуть через включення у документ і надписаного застереження "оборот без витрат", "без протесту" або будь-якого іншого рівнозначного застереження звільнити власника векселя від учинення (для здійснення його прав регресу) протесту в неакцепті або у неплатежі. Це застереження не звільняє власника векселя ні від пред явлення переказного векселя у встановлені строки, ні від надписання повідомлення. За недотримання строків несе відповідальність той, хто посилається на цю обставину у суперечці з власником векселів.
Якщо застереження включене векселедавцем, то воно має силу щодо всіх осіб, які підписали вексель; якщо воно включене індосантом або авалістом, то воно має силу лише щодо нього самого. І якщо власник векселя здійснює опротестування, то витрати, пов язані з опротестуванням, покладаються на нього. Якщо застереження виходить від індосанта або від аваліста, то витрати щодо опротестування можуть бути відшкодовані за рахунок всіх осіб, які поставили свої підписи.
Векселедержатель може обернути свій позов проти індосантів, векселедавця та інших зобов язаних осіб.
При настанні терміну платежу:
* якщо платіж не був здійснений;
* навіть раніше настання строку платежу:
1) якщо мала місце повна або часткова відмова від акцепту;
2) у разі неспроможності платника, незалежно від того, акцептував він вексель чи ні, у разі припинення ним платежів, навіть якщо ця обставина не була встановлена судом, або у разі безрезультатного обернення стягнення на його майно;
3) у разі неспроможності векселедавця за векселем, який не підлягає акцепту.
Відмова в акцепті або в платежі повинна бути засвідчена актом, складеним у прилюдному порядку (протест у неакцепті або в неплатежі).
Векселедержатель може вимагати від того, кому він пред являє позов:
1) суму переказного векселя, неакцептовану або неоплачену, з відсотками, якщо вони були обумовлені;
2) відсотки, в розмірі шести, від дня строку платежу;
3) витрати, пов язані з протестом, з пересиланням повідомлення, а також інші витрати;
4) пеню, в розмірі трьох відсотків, від дня строку платежу.
Якщо позов пред являється до настання строку платежу, то з вексельної суми утримуються облікові відсотки. Ці облікові відсотки обчислюються згідно з офіційною обліковою ставкою (банківською ставкою), яка існує у місці проживання векселедержателя на день пред явлення позову.
Той, хто оплатив переказний вексель, може вимагати від відповідальних перед ним осіб:
1) всю сплачену ним суму;
2) відсотки на вказану суму, обчислені в розмірі шести, починаючи з того дня, коли він здійснив платіж;
3) витрати, яких він зазнав.
Кожна зобов язана особа, якій пред явили або можуть пред явити позов, може вимагати вручення їй, проти оплати, переказного векселя з опротестуванням і з розпискою у платежі.
Кожний індосант, який оплатив переказний вексель, може закреслити свій індосамент і наступних за ним індосантів.
У разі здійснення регресу після часткового акцепту той, хто сплачує суму, на яку вексель не був акцептований, може вимагати відмітки цього платежу на векселі і видачі йому в тому розписки.
Векселедержатель зобов язаний, крім того, передати йому засвідчену копію з векселя і акт протесту для того, щоб він міг здійснити наступний регрес.
Кожна особа, яка має право пред явити позов, може, оскільки не обумовлене інше, одержати платіж за допомогою новоговекселя (зворотної тратти)* , виданого на строк за пред явленням на одну з відповідальних перед ним осіб, з платежем за місцем проживання цієї особи.

 
 

Цікаве

Загрузка...