WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Вексель в платіжному обороті. - Реферат

Вексель в платіжному обороті. - Реферат

індосанту, до котрого переходять усі права, що випливають із векселя. Особа, яка придбала вексель, отримує правове підтвердження володіння цим цінним документом.
2. Гарантійна функція. Індосамент є основою виникнення відповідальності індосанта. Всі індосанти (а їх за одним векселем може бути декілька) несуть разом з векселедавцем (трасантом) та акцептантом (боржником) солідарну відповідальність за платіж згідно векселя.
Акцепт векселів. Особливе значення у вексельному обороті належить акцепту. Вексель може до настання строку платежу бути пред явлений власником векселя або навіть просто особою, в якої вексель знаходиться, для акцепту платнику за місцем його проживання. У векселі векселедавець може обумовити, що вексель повинен бути пред явлений до акцепту з визначенням або без визначення строку. Векселі, що підлягають оплаті у визначений строк від пред явлення мають бути пред явлені до акцепту протягом одного року від дня їх видачі. Векселедавець може скоротити цей останній строк або обумовити більш тривалий строк. Ці терміни можуть бути скорочені індосантами.
Акцепт прийняття до платежу векселя, виражене письмово на лицевій стороні векселя звичайно упоперек тексту словами "акцептований" або "прийнятий до платежу", із зазначенням підпису особи, яка приймає вексель (акцептанта). Простий підпис платника, зроблений на лицевій стороні векселя, має силу акцепту.
Акцепт має бути простим і нічим не обумовленим, однак платник може обмежити частиною суми. Будь-яка інша зміна, здійснена акцептом у змісті переказного векселя, рівнозначна відмові в акцепті. Однак акцептант відповідає згідно із змістом свого акцепту. Платник через акцепт бере зобов язання оплатити вексель в строк. У разі неплатежу власник векселя, навіть якщо він є векселедавцем, має проти акцептанта прямий позов, який грунтується на Положенні про векселі. Відмова трасата у прийнятті векселя до оплати повинна бути засвідчена встановленим порядком протесту.
Інкасування векселів. Банк за домовленістю з клієнтом-векселедержателем може взяти на себе зобов язання здійснити передачу векселя від боржника до кредитора, здійснити пред явлення векселя боржнику для акцепту, для оплати, опротестувати вексель у разі неакцепту, недатування акцепту або неоплати векселя.
Операція інкасування здійснюється на підставі договору, що укладається між банком і векселедержателем.
У разі необхідності скористатись послугами ще одного банку (що обслуговує контрагента векселедержателя) банк, що уклав договір на інкасування векселя, має додатково укласти договір з тим банком, послуги якого будуть потрібні для надання (пред явлення) векселя визначеній особі, або використовувати банківську установу з власної мережі.
Основний зміст інкасових операцій з векселями полягає у тому, що банки в даній ситуації виконують доручення власників векселів і беруть на себе відповідальність за пред явлення векселів у строк платнику і одержання належних платежів. Якщо платіж надійде, вексель повернеться боржнику. У разі ненадходження платежу, вексель повертається його власнику, але з опротестуванням неплатежу.
Вексель передається для інкасування з написом про передоручення на ім я банку, який ставиться на його звороті у вигляді "Сплатіть за наказом... банку. Валюта на інкасо" і засвідчується підписом власника векселя. Прийнявши на інкасо векселі, банк зобов язаний своєчасно переслати їх за місцем платежу і поставити до відома платника про надходження документів на інкасо. При неодержанні платежу за векселем банк зобов язаний подати його на опротестування від імені довірителя (або по його вимозі повернути неоплачений вексель), а також повідомити його про виконання інкасових операцій. Отже, роль банку в даній ситуації зводиться лише до точного виконання інструкцій клієнта-власника векселя одержати належний за векселем платіж у визначений термін і передати його власнику векселя тобто банк виконує роль комісіонера.
Операції з векселями банк здійснює від свого імені, але за рахунок і в інтересах комітента (клієнта). За здійснення інкасо банк отримує комісійну винагороду, розмір якої визначається Радою банку самостійно. Комерційні банки приймають для інкасування векселі з оплатою в тих місцях, де є установи банків. Для здійснення комісійних операцій комітенти представляють в банк заяву, де крім просьби прийняти на комісію векселі для отримання платежу, вказується строк платежу, найменування платників, їх адреса, ім я протестанта, загальне число і сума векселів.
За виконання доручення щодо інкасування векселів банк має право на:
а) відшкодування витрат за відправку та отримання векселів і одержання платежу, коли платіж за векселем необхідно одержати в іншому місці;
б) винагороду (комісію) за виконання доручення.
Банк не несе відповідальності:
а) за втрату векселів на пошті, несвоєчасне одержання їх у місці платежу з вини пошти;
б) за упущення або недоліки, допущені нотаріусом (судовим виконавцем) при опротестуванні;
в) за незалежні від банку обставини, які можуть привести до невигідних для комітента операцій.
Доміциляція векселів. Доміциляцією є призначення платником за векселем будь-якої третьої особи, а такі векселі доміцильованими.
При доміциляції векселедержатель або доміциліат робить на лицьовому боці векселя напис "Доміцильований" або "Платник (особа)". Цей напис завіряється підписом доміциліата.
Доміциліатом може виступати будь-яка юридична особа, що відповідно до чинного законодавства є суб єктом вексельних відносин в Україні. Поряд з тим найбільшого поширення ця операція набула в банківській сфері, а іншими підприємствами практично не виконується.
Банки здійснюють доміциляцію векселів на підставі договору з векселедавцем (за простим векселем), платником або трасантом (за переказним векселем).
При здійсненні операції доміциляції платник за векселем бронює певну суму коштів для оплати векселя на окремому рахунку в банку, з якого банк здійснює оплату векселя при пред явленні його векселедержателем. Банк сплачує вексель лише за умови наявності на окремому рахунку повної суми коштів, необхідних для оплати векселя.
Після укладення угоди про доміциляцію платник має перерахувати кошти у розмірі, достатньому для погашення векселя, на балансовий рахунок банку №911 "Розрахунки банків за доміцильованими векселями" у строки, що визначені цією угодою.
Пред явлення до акцепту доміцильованого переказного векселя має бути здійснене в присутності представника банку-доміциліата або через цей банк.
Авалювання векселів. Аваль гарантія третьої особи оплатити вексель, якщо зобов язана за векселем особа буде не в змозі зробити це самостійно. Особа, яка падала аваль (аваліст), стає солідарно зобов язаною за векселем у разі його неоплати особою, за яку цей аваль наданий.
Банк може здійснити авалювання векселя на підставі договору з будь-якою зобовязаною за векселем особою.
Аваль виражається за допомогою напису на лицьовому боці векселя або на додатковому аркуші (алонжі):

 
 

Цікаве

Загрузка...