WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Суть валюти та валютні відносини. Конвертованість валюти. Валютний ринок. Валютний курс. Особливості функціонування валютної системи України (контроль - Реферат

Суть валюти та валютні відносини. Конвертованість валюти. Валютний ринок. Валютний курс. Особливості функціонування валютної системи України (контроль - Реферат

забезпечує функціонування валютних ринкових механізмів.
Валютний ринок в Україні - це переважно міжбанківський ринок, адже саме в ході міжбанківських операцій здійснюється основний обсяг угод з купівлі-продажу іноземних валют. Шляхом проведення міжбанківських операцій на валютному ринку забезпечується обслуговування міжнародного обороту товарів, послуг і капіталів (міжнародних платежів).
Суб'єктами валютного ринку є:
- продавці валюти;
- покупці валюти;
- посередники.
Операції з продажу-купівлі іноземної валюти здійснюються уповноваженими банками за письмовими дорученнями клієнтів з оплатою комісійної винагороди на умовах домовленості.
Будь-яка операція уповноваженого банку із купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, в тому числі через інший уповноважений банк, у якому відкриті кореспондентські рахунки як у гривнях, так і в іноземній валюті, має бути в обов'язковому порядку відображена у балансі банку. Для комерційних банків України запроваджена звітність про здійснення валютних операцій на міжбанківському валютному ринку в розрізі продажу та валютних надходжень на користь резидентів, а також про здійснення операцій з рахунку "лоро".
Важливим напрямом становлення і подальшого розвитку внутрішнього валютного ринку в Україні є його лібералізація га децентралізація. Поки що валютний ринок в Україні за багатьма позиціями монополізований УМВБ.
3. Валютний курс
Валютний курс за своїм економічним змістом є ціною грошової одиниці даної країни, яка виражена в грошових одиницях іншої країни; це співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке фіксується для обміну валют при здійсненні валютних, і в цілому зовнішньоекономічних операцій.
Курси іноземних валют встановлюються шляхом їх котирування відповідно до діючих законодавчих норм та практики, яка склалася.
У банківській практиці встановлюється курс продавця, за яким банки продають валюту, й курс покупця, за яким банки купують валюту. Повне котирування включає курс покупця і курс продавця. Різниця між курсами продавця (продажа) і покупця (купівля) - маржа - є для банків джерелом прибутку.
У реальній практиці валютних відносин використовують такі види валютних курсів:
2) плаваючі (гнучкі);
3) змішані.
Фіксований валютний курс передбачає наявність певного зареєстрованого (офіційного) паритету, який підтримується державними валютними органами. При змішаному валютному курсі держава вибирає валютний режим з урахуванням конкретної економічної ситуації, намагаючись подолати абсолютизацію жорсткого фіксування чи вільного плавання. Змішаний валютний курс іншими словами можна оха-рактеризувати як контрольований плаваючий курс. Однією з форм такого контролю є введення так званого "курсового валютного коридора" - встановлення мінімального і максимального значення відхилення валютного курсу.
Важливу роль у встановленні валютного курсу гривні мають результати торгів валютними цінностями на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ). Використання уповноваженими банками на міжбанківському валютному ринку курсу останніх біржових торгів формально настає після закриття торгів на УМВБ.
Повідомлення про офіційний курс гривні надсилається регіональним управлінням НБУ після проведення біржових торгів.
Офіційний курс гривні використовується при здійсненні всіх операцій продажу та купівлі іноземної валюти, в бухгалтерському обліку всіх операцій в іноземній валюті, розрахунків з бюджетом і митницею, при плануванні та аналізі зовнішньоекономічної діяльності, ціноутворенні, скла-данні оперативної, бухгалтерської та статистичної звітності, для міждержавних розрахунків. Офіційний курс використовують усі резиденти України та нерезиденти.
Валютні відділи установ банків зобов'язані здійснювати постійний контроль за змінами у валютних курсах шляхом введення всіх необхідних даних у комп'ютерну мережу.
4. Особливості функціонування валютної системи України.
Механізм валютного регулювання в Україні включає сукупність заходів, які проводяться НБУ, Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією, іншими органами валютного контролю у сфері валютних відносин.
Конкретний зміст валютного регулювання визначається чинним законодавством і правовими нормами держави. Він має враховувати досягнутий рівень розвитку валютного ринку з Україні і особливості здійснення валютних операцій на ньому.
Головним виконавчим органом управління валютной: сферою в Україні є НБУ. У його компетенції: визначення сфери і порядку обігу на території держави іноземної валюти, встановлення правил і видача ліцензій комерційним банкам на здійснення ними банківських операцій з валютними цінностями, забезпечення виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю тощо.
Важливою складовою валютного регулювання є валютний контроль, мета якого полягає в забезпеченні дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій.
Валютному контролю підлягають усі валютні операції за участю резидентів і нерезидентів. Органи, що здійснюють валютний контроль (НБУ, уповноважені банки, Державна податкова адміністрація, Державний митний комітет України, Міністерство зв'язку України), мають право вимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських розрахунків в іноземній валюті у межах своїх повноважень.
Державна податкова адміністрація здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, щопроводяться резидентами і нерезидентами на території держави. ДПА затверджує критерії перевірки дотримання банками законодавства з питань, які належать до компетенції Головного управління валютного контролю. Серед цих критеріїв законність і вчасність розрахунків резидентів і нерезидентів через рахунки "ЛОРО"; дотримання резидентами термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями; обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті; підстави перерахування валюти за кордон; виконання " термінів розрахунків банків за зовнішньоекономічними угодами; 100-відсотковий продаж валюти, яка повертається при невиконанні зовнішньоекономічного контракту тощо.
Державний митний комітет здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки.
Міністерство зв'язку України здійснює контроль за додержанням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України.
В Україні поки що діє порядок обов'язкового продажу надходжень від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. Обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюється уповноваженими банками, в яких суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають валютні рахунки.
Валютні кошти, зараховані на розподільчі рахунки в банках, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку у розмірі 50 відсотків. Решта 50 відсотків зараховується на розрахунковий рахунок даного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності і використовується ким відповідно до правил валютного регулювання.
Такий порядок почав застосовуватися в Україні з вересня 1992 р.
Система обов'язкового продажу іноземної валюти не є економічно вигідною. Вона використовується, як правило, в умовах нестабільної економіки. При досягненні фінансової стабілізації і зміцненні валютного курсу національної грошової одиниці має застосовуватися інший, - єдиний режим валютного обігу. Господарський суб'єкт повинен мати право вільного вибору валюти, в якій би він зберігав свої грошові кошти. НБУ стає невигідним в умовах стабільної гривні витрачати її на скуповування валюти іноземних держав і таким чином підтримувати стабільність їхніх курсів. В умовах цивілізованих ринкових відносин резидент повинен мати право на повне використання всієї валютної виручки, що надходить до нього.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. - К..: Алерта. 2004.
2. М.М. Александрова, С.О. Маслова. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчально-методичний посібник. - К.: Товариство "Знання", К00, 1998.
3. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. Посібник /за ред. Л.Луці ва - 2-ге видання. Перероб. - Тернопіль: Карт-Бланш. 2000 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...