WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Забезпечення миттєвої ліквідності ВАТ "Концерн Стирол" шляхом резервування грошових коштів - Реферат

Забезпечення миттєвої ліквідності ВАТ "Концерн Стирол" шляхом резервування грошових коштів - Реферат

20%-40% від короткострокової заборгованості (короткострокова заборгованість згідно з міжнародними і національними стандартами фінансової звітності - це заборгованість, термін погашення якої не перевищує 12 місяців) [4, с.66]. При наявності коштів на рахунках менше за 20% від короткострокової кредиторськоїзаборгованості можна стверджувати про їх дефіцит і невисоку здатність підприємства задовольнити вимоги кредиторів, при наявності коштів понад 40% від короткострокової кредиторської заборгованості зовнішній користувач ухвалює рішення про неефективний менеджмент керівництва підприємства у справі управління грошовими коштами. Показник миттєвої ліквідності розраховується за даними бухгалтерського балансу, який є відкритою інформацією ,і, отже, будь-який зовнішній користувач інформацією, той, що цікавиться підприємством, має можливість дати власну оцінку ефективності його діяльності.
Наведемо порядок розрахунку і використання резерву коштів, що застосовується на ВАТ "Концерн Стирол",.
1. Порядок розрахунку резерву коштів.
1.1. Для визначення величини резервування враховується така заборгованість товариства перед юридичними і фізичними особами:
- короткострокові кредити банків;
- отримані позики;
- заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, яка сплачується в наступні 12 місяців;
- видані короткотермінові векселі;
- заборгованість перед постачальниками і підрядчиками терміном менш 1-го року;
- майбутні платежі до бюджету і позабюджетних фондів, згідно з даними бухгалтерського балансу;
- величина майбутніх витрат з оплати праці, згідно з даними бухгалтерського балансу;
- інша поточна заборгованість.
1.2. Норматив резервування встановлюється розміром 30% від середньої величини зобов'язань. Розмір нормативу резервування 30% від короткострокової заборгованості, з точки зору автора, по-перше, забезпечує моментальне виконання вимог кредиторів, по-друге, дозволяє утримувати величину коштів у рекомендованому діапазоні.
1.3. Середня сума зобов'язань відповідно до даних бухгалтерського обліку розраховується за формулою:
Оср. = ((Він/2+(О1+(О2+(Ок/2)/3,))
де Оср. - середня сума зобов'язань, тис. грн;
Він - сума короткострокових зобов'язань, визначених відповідно до п.1.1 на початок кварталу, що попередує резервуванню, тис. грн.;
О1 - сума короткострокових зобов'язань, визначених згідно з п.1.1 на кінець 1-го місяця кварталу, що попередує резервуванню, тис. грн;
О2 - сума короткострокових зобов'язань, визначених згідно з п.1.1 на кінець 2-го місяця кварталу, що попередує резервуванню, тис. грн;
Ок - сума короткострокових зобов'язань, визначених згідно з п.1.1 на кінець кварталу, що попередує резервуванню, тис. грн.
1.4. Сума коштів або прирівнених до них коштів, які підлягають резервуванню, розраховується щоквартально до 15 числа місяця, що йде за звітним кварталом.
1.5. Якщо розрахована сума резервування на майбутній період нижча за кошти резервного фонду, що є на депозитних рахунках і в цінних паперах, то протягом 10 банківських днів кошти мають бути поповнені до встановленого нормативу резервування.
1.6. Якщо розрахована сума резервування на майбутній період вища за кошти резервного фонду, що є на депозитних рахунках і в цінних паперах, але не перевищує 40-% покриття зобов'язань, розрахованих згідно з п.1.3, то величина зарезервованих коштів залишається незмінною.
1.7. Якщо розрахована сума резервування на майбутній період вища за кошти резервного фонду, що є на депозитних рахунках і в цінних паперах, і при цьому перевищує 40-% покриття зобов'язань, розрахованих згідно з п.1.3, то на чергове засідання правління товариства виноситься питання про використання суми перевищення фактичної величини резервування над нормативною.
1.8. За рішенням правління товариства надмірна частина коштів резервного фонду може бути використана на такі цілі;
- фінансування інвестиційних проектів, що реалізовуються товариством;
- на поповнення оборотних коштів товариства у випадку, якщо інвестиційні кошти, що фінансуються за рахунок вільних коштів резервного фонду, передбачають створення нових виробництв або збільшення виробничих потужностей;
- на дострокове погашення короткострокових і довгострокових позикових коштів, отриманих товариством під відсотки в порядку економічної доцільності.
2. Порядок використання коштів резервування.
2.1. Кошти резервного фонду надходять на депозитні рахунки в банку у національній або іноземній валюті першої категорії.
2.2. За рішенням правління товариства частина коштів резервного фонду може бути вкладена у високоприбуткові цінні папери, які будь-коли можуть бути реалізовані і перетворені на кошти. При цьому величина коштів резервного фонду та коштів, що знаходяться на депозитних рахунках, має складати не менше за 2/3 усіх резервованих коштів.
2.3. Кошти резервного фонду не можуть формуватися векселями.
Висновки
1. Запопонований алгоритм розрахунку резерву коштів є простим у використанні і дозволяє забезпечити стабільний рівень миттєвої ліквідності.
2. Незалежно від цінової кон'юнктури на світовому ринку азотовміщуючих добрив, ВАТ "Концерн Стирол" має можливість отримати стійкий ліквідний баланс і значно зміцнити свою кредитоспроможність перед потенційними інвесторами і кредиторами.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Барсукова И.В. Источники формирования имущества предприятия // Бухгалтерский вестник. - 1998. - №11. - С.57-64.
2. Винниченко А.А. Учет резервного и добавочного капитала // Консультант. - 1999. - №6. - С.18-22.
3. Волков Н.Г. Учет собственных средств организации // Главбух. - 1996. - №3. - с.3-19.
4. Грибков А.Ю. Создание и использование резервов // Бухгалтерский учет .- 2000. - №9. - С. 40-45
5. Жуков В.Н. Вопросы учета добавочного капитала и резервов // Бухгалтерский учет.-1997.-№7.-С. 21-25.
6. Лущекова Ю.Ю. Уставный капитал (фонд) предприятия (организации): порядок его формирования, изменения размеров и отражение указанных операций в учете // Консультант бухгалтера.- 1997.-№9.-С.66-82
7. Терехова В.А. Собственный капитал: принципы формирования и учета // Международный бухгалтерский учет. - 1999.-№5.-С.23-27.
8. Положення (стандарт) бухгалтерської звітності 2 "Баланс" / Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87.
9. Мазур И., Шапиро В., Ольдерогге Н. и др. Корпоративный менеджмент: Справочник для профессионалов. - М.: Висшая школа, 2003. - 1077 с.
10. Донецьке обласне управління статистики. Рекомендації по складанню фінансової звітності і проведенню аналізу фінансової звітності. - Донецьк, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...