WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Пропозиція грошей на фінансовому ринку. Основні види небанківських фінансових посередників. Методи банківського кредитування. - Контрольна робота

Пропозиція грошей на фінансовому ринку. Основні види небанківських фінансових посередників. Методи банківського кредитування. - Контрольна робота

емісійної діяльності центрального банку. Таке надання в розпорядження комерційних банків певної суми платіжних інструментів може бути здійснено наступним чином:
Операції РЕПО - надання кредитів комерційним банкам під заставу ОВДП.
Надання кредитів комерційним банкам під заставу інших цінних паперів.
Провеженням кредитних аукціонів.
Надання стабілізаційних кредитів.
3).Купівля іноземної валюти - центральний банк закуповує занаціональні гроші іноземну валюту з метою її спрямування в офіційні валютні резерви.
У спрощеному вигляді основне призначення комерційних банків можна визначити як виконання функції посередників фінансово-грошових і кредитних операцій. Але у реальній економічній практиці роль комерційних банків не обмежується лише виконанням даної функції. Комерційні банки також можуть виступати суб'єктами процесу утворення пропозиції банківських грошей. Якщо розглядати гроші у їх широкому розумінні, то стає зрозуміло, що окрім центрального банку емітентами грошової маси висупають комерційні банки. Більш того у деяких західних країнах ними також виступають позичково-ощадні установи.
Комерційні банки утворюють банківські гроші наданням своїм клієнтам кредитних позик. Коли клієнти повертають позику грошова маса зменшується. Це відбувається тому, що грошові знаки стають грішми лише тоді, коли вони знаходяться в обігу за межіми банківської системи. Також схожий ефект емісії відбувається коли комерційний банк купує у населення державні облігації.
Кожен комерційний банк приймає на свої поточні рахунки різні види вкладів. Але банк тримає у себе не всі вклади, а лише певний відсоток - необхідний резерв. Решта вкладів і стають джерелом формування кредитних ресурсів банку. Порядок встановлення мінімального резерву(MR) комерційного банку регулюється чинним законодавством. MR завжди < 100%.
- Норма обов'язкового резерву.
Обов'язкові резерви є часткою банківських депозитів та інших пасивів отриманих банком з інших джерел, які мають зберігатися у формі касової готівки комерційних банків та їхніх депозитів у центральному банку. Зазвичай, у країнах з розвиненою економікою діє механізм диференційованого визначення центральним банком норми резерву по поточних і термінових вкладах. Норма обов'язкового резерву є ефективним інструментом регулювання макроекономічних процесів, тому, відповідно до завдань що вирішуються, вона може варіюватися у досить широкому діапазоні.
Обов'язковий резерв виконує дві основні функції:
Функція захисту інтересів клієнтів та страхування депозитів.
Функція інструменту регулювання можливостей комерційних банків у здійсненні грошових емісій.
Обов'язкові банківські резерви утримуються у двох формах:
у формі касової готівки комерційного банку;
у формі коштів на резервному рахунку в центральному банку.
- Грошова база.
В системі теоретичного аналізу пропозиції грошей важливе місце посідає показник грошової бази, що є широко вживаним для прогнозування динаміки грошової маси, а саме потенційних можливостей емісійного процесу. За змістом грошова база - це об'єднавчий показник резервних грошей наявних в банківській системі країни, на основі якої через ефект кредитного мультиплікатора формується загальна маса грошей. Функція грошової бази зараз порівнюється з роллю золотого резерву у минулому. Грошову базу ще називають ланкою "сильних" грошей.
Складовими грошової бази є обов'язкові банківські резерви та готівкові гроші, що перебувають у обігу поза банківською системою.
B= Rd+Rt+Rc+CY
B- грошова база;
Rd - сума обов'язкових резервів у вкладах до вимоги;
Rt - сума обов'язкових резервів по строкових вкладах
Rc - наднормативні резерви;
CY - гтівка у обігу поза банківською системою.
На розмір грошової бази впливає ряд чинників:
зростання зобов'язань комерційних банків по кредитах отриманих від центрального банку;
зміна сальдо іноземних активів за умови їх конвертації у національну валюту;
зміна фінансових зобов'язань уряду перед центральним банком; зокрема з приводу покриття дефіциту бюджету;
нерезервні зобов'язання кредитних установ;
- ефект кредитного мультиплікатора.
Ефект кредитного мультиплікатора, що також дістав назву багаторазової експансії банківських депозитів, полягає в автоматичному розширенні емісійного процесу, що реалізується багаторазовим примноженням сформованих у банківській системі нових резервів. Мультиплікаційних ефект діє не в межах одного банку, а в межах банківської системи в цілому. Тобто під час дії цього ефекту відбувається кумулятивне зростання грошової маси на основі того, що грошові резерви рухаються від одного економічного суб'єкта до іншого.
Розглянуті питання дають можливість з'ясувати найзагальніші теоретичні положення, що визначають об'єктивні засади емісійного процесу. Обмірковуючи його зміст треба насамперед усвідомити, що визначальні компоненти пропозиції грошей формуються на кредитах - боргових зобов'язаннях держави, банківських установ, інших суб'єктів виробничого процесу та підприємницької діяльності.
2. Основні види небанківських фінансових посередників.
Біля двох третин щорічного обсягу інвестицій в США проходить через руки фінансових посередників. Саме завдяки їх діяльності розвивається ринок фінансових капіталів.
Класична реалізація діяльності цих інститутів в Україні могла б сприяти:
концентрації капіталів;
зростанню ефективності їх діяльності в якості елементів приватизації;
ефективному переміщенню капіталів між галузями народного господарства, стимулюючи діяльність підприємств;
залученню іноземного капіталу.
Однак, на сьогоднішній день, діяльність фінансових посередників на українському ФР має в основному негативні тенденції. Проаналізуємо, функціонування яких із них перспективно для України.
Найважливішими фінансовим посередником як в Україні, так і в усьому світі є КБ. З них ведучу роль у розвитку ринків капіталів України грають інвестиційні банки. Однак, із 12 зареєстрованих в Україні інвестиційних банків довіру викликає лише "Промінвестбанк". Інші або мають незначні пасиви, або зовсім недавно почали свою діяльність на українському ринку. Можна спрогнозувати позитивний розвиток інвестиційних банків з участю іноземного капіталу, тому що закордонні інвестиційні банки принесуть сюди не тільки гроші, але й багатолітній досвід роботи. Однак, як відзначалось раніше, більша частина грошової маси в Україні концентрується у населення, комерційні банки ж працюють в основному

 
 

Цікаве

Загрузка...