WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

загальний банк. резерв (R) - вся сума гр., які в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій. Частина їх повинна зберігатися в гр. формі і не використовуватись для поточних потреб - це обов'язковий резерв (RR). Визначається Нацбанком у % до суми банк. пасивів. Вільний резерв банку(ER) - різниця між загальним і обов'язковим резервом. R=RR+ER За ек. змістом вільний резерв Рв = К+ЗК+-МБК-ВСФ-Ао-Ор, К - капітал банку, ЗК - залучені депозити, МБК - міжбанк. кредити, ВСФ - відрах. до страх фонду, Ао - вкладення в активн. операції (не повернуті) Ор - обо'язков. резерв. Рв - показник фін. стану банків, як зобов'язання перед клієнтами, показує стан ліквідності банку, його кредитн. потенціал. Рівень мультиплікатора (мм) залежить від норм обов'язкового резерв (r) мм=1r. Приріст гр. маси ?М=?Rx1/r=?R х мм, ?R-початков. приріст резерв. Чинники, які впливають на м-р позичені кошт. у банків для готівк. платежів, попит на позички та позичков %, прискорює м-р кредитн. емісія, , надходження готівки на рах. клієнта, збільшення резерву через продаж активів на міжбанк. ринку (ЦП). Повна формула мм= (с+1)(с+r+e), c=CD - показник депонування готівки, C- готівка = М0 , D - депозитн. гр. е=ERD - коеф. надлишкових резервів, r=RRD, M3-M0=D, гр. маса MS= MB x mm. мm -відіграє важливу роль у забезпеченні пропозиції гр. до потреб ек. обороту.
21. Суть та структура грошового ринку.
Гр. ринок - це особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж та формується попит, пропозиція та цій на цей товар. Специфіка гр., як товару полягає в тому, що попит на гр. приймає форму попиту на кредит, пропозиція гр. приймає форму пропозиції кредиту, а ціна на гр. - форму %. Коли гр. є вільними, то передача гр. від одного суб'єкта до іншого набуває сенсу. Продавець гр. (кредитор) не втрачає право власності на гр., а втрачає тільки право розпоряджуватися гр. Покупець гр. здобуває право розпоряджуватися гр. на поворотній основі. Ціль проведення операції на гр. ринку - отримання додаткового доходу, що називається %. Тут продаж гр. як передача гр. у тимчасове користування при збереженні права власності на ці гр., одержання % доходу в обмін на спец інструменти, а саме: зобов'язання покупців. Купівля гр. -одержання суб'єктом суми гр. в обмін на інструменти. 2 групи зобов'язань: неборгові (акції) - за продавцем право власності на гр. і розпорядження ними. Продавець - емітент - купує гр. у інвесторів, фіз та юр осіб. Боргові зобов'язання - покупець повертає продавцю одержану від нього суму і сплачує по
24. Пропозиція на грошовому ринку: суть, форми прояву та факторами зміни.
Розрізняють пропоз. гр. на мікро та макрорівнях. На мікро - той запас гр., який є в розпорядженні ек. суб'єктів на певну дату, і які вони згодні продати (запропонувати) за певними умовами. Наприклад, фактичний запас гр. по ек суб'єктам вище, ніж попит на гр. в умовах росту альтернативної варт збереження гр. На маркорівні - пропозиція гр. визначається загальною масою гр., яка знаходиться в обігу. MS = C+D. Чинники, які впливають на пропозицію гр. видно з формули: М1=мМб, М1 - пропозиція гр. - готівка поза банками та депозитами на поточн. рах., Мб - гр. база. = С+R, контроль банку через операції на відкритому ринку, фінансування ком. банків, валютні інтервенції. м - мультиплікатор, він визначається не тільки ЦБ, а й нормами обов'язкового резервування - м=1/r , r - норма обов'язкового резервування==>чим нижче r, тим вище м і більше обсяг гр. пропозиції, і навпаки.; обліковою ставкою - вона впливає на гр. базу, а отже і на рівень м, ринковою % ставкою - з її рістом розширюються позички==> зріст гр. бази, банк. резерви і м ==> зріст пропозиц. гр.; зміною багатства - зміна співвідношення між депозитн. гр. та готівкою, при рості багатства, зріст депозитн гр., що посилює м і збільшує пропоз. гр.; тінізацією підприємницької дія-ті - зростає запас готівки, зменшення депозиту, кредитування, мультиплікатора, зниження пропозиції гр.; низьким станом довіри до банків - зниження депозитів і м, банки змушені збільшувати резерви і скорочувати кредитування, щоб підсилити свою ліквідність. Обсяг пропоз. гр. формується під впливом 4-х суб'єктів: ЦБ, ком. банками, банк. вкладниками та позичальниками.
25. Графічна модель грошового ринку, рівновага попиту і пропозиції та процент.
%
MS
8
MD
15 млрд.грн
Якщо графік попиту на гр.(MD) наложити на графік пропозиції (MS), то отримуємо графік гр. ринку. 8% - рівноважна ставка %. При такій ставці попит на гр. (кредити) буде задоволений банком, якій створив гр. 15 млрд. грн та увесь попит буде задоволений за 8%. Ком. банки можуть розмістити гр., а суб'єкти можуть розмістити під 8%.Порушення рівноваги на гр. ринку може бути викликано факторами, які знаходяться на стороні пропозиції гр. (збільшення або зниження пропоз. гр., одержання додаткових резервів, зміна % ставки), а також факторами зі сторони попиту на гр. (зріст ВНП, нац. доходу, попит ек. суб'єктів на банк. позички). Рівновага на гр. ринк. забезпечується через зміну % ставки. % - як ціна, що формується на гр. ринку.
%
MS2 MS MS1
8
MD
15 млрд.грн
безготівковим обігом. Чинники, які ускладнювали стан гр. обороту при запровадженні купоно-крб:
1) спад вир-ва, розрив госп. зв'язків ==> скорочення попиту на гр., зайві гр. ==> зростання цін. 2) відплив товарів за межі України із-за вільного використання рубля. НБУ переводить обіг на крб., вилучення рублів. 3) РФ контролює рублі через коррахунки в банках. Виникло кілька рублів - рос, укр, білорус. Укр. рубль швидко падав та втратили переваги рубля. Так в 1992р. запровадили купоно-крб в обіг. Основні напрямки розвитку гр. на 2-му етапі - введення укр. карбованця: створення монетного двору НБУ, забезпечення захисту гр., розроблення правил обігу, інкасації готівки; контроль банківських резервів, розвиток комбанків, операцій на відкритому ринку; розмежування фіскально- бюджетної та гр-кредитної політики; створення с-ми ел. платежів, документів на міжбанківському рівні; формування валютного регулювання: валютний курс,золотовалютний резерв; регулювання інфляції. Але тимчасові гр. не можуть виконувати важливу функцію нагромадження. Нема накопичування - джерел інвестування, ек. зростання, зниження ефективності антиінфляційної політики. Була потреба в постійній гр. одиниці - гривні. 3й етап - введення грн. та копійки в 1996 р. , прийняття З-ну про НБУ в 1999 щодо регулювання обороту, забезпечення стабільності грн., вдосконалення інструментів гр. с-ми.
29. Характеристика грошової реформи в Україні. = 28
30. Суть, форми, причини і наслідки інфляції.
Інфляція - це тривале і швидке знецінення гр. внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті. Вона виявляється в зростанні цін на товари, тарифи, послуги, у падінні вал. курсу нац. гр., у товарному дефіциті. Ін-я - прояв знецінення гр. незалежно від зв'язків між гр. і товарами на ринку. Ще в епоху повноцінних гр. ін-я просліджувалася в псуванні монет, зниженні варт. золота. Але розмах

 
 

Цікаве

Загрузка...