WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

структурна (повна) гр. реформа - перехід від біметалізму до золотого монометалізму, до паперово-гр. чи кредитн. обігу. Зміна в виді гр., в структурі економіки, держ. фінансів, банк. та валютн. системах (СРСР). 2) реформи часткового типу - зміни в гр. обороті, окремих елементів гр. с-ми, в масштабі цін, виду, номіналу, в емісії. Поділяються на формальні р-ми - зміна купюри на інший зразок, але масштаб цін не змінюється, та деномінаційні р-ми (зміна 100$ та 50 $) - збільшення гр. одиниці (масштаб цін). За хар-ром обміну старих гр. на нові: 1) неконфіскаційні р-ми - уцінка запасу гр., доходів, цін 2) конфіскаційні р-ми - встановлюються критерії обміну: скільки можна обміняти одному ек. суб'єкту, депозитні гр. на нові та їх норми. 3) нуліфікація - всі старі гр. недійсні і вилучаються з обігу. 4) обмін по курсу, який знецінюють старі. За порядком введення в обіг нових гр.: 1) одномоментні р-ми: обмін гр. за 7-15 днів. 2) реформи паралельного типу - ЦБ емітує нові гр. та в обороті є старі, існують одночасно і паралельно.
рухоме, ЦП, валютні цінності), зобов'язання 3-ї особи в погашенні боргу кредитору (гарантії, поручительства). Це захист від К. рисків. 5) платність користування - повернення кредитору власних гр. з %, який компенсує кредитору втрату доходу від позичених гр., стимулює позичальника до ефективного використання кредитн. гр.
36. Форми та види кредиту.
Кредит - це суспільні відносини, що виникають між ек. суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Існує 2 форми позиченої вартості, яка рухається між кредитором та позичальником: товарна (від продажу товарів з відстрочкою платежу, при оренді майна, прокат тощо) та грошова (банки, міжнар. фін-кредитні установи, уряд, населення при заощадженні тощо). Вони пов'язані між собою та доповнюють одна іншу: позички, надані в товарн. формі, можуть погашатися в грошовій, і навпаки. Види: I) залежно від суб'єктів К. відносин: 1) банківський - основний, кредитор - банк; 2) державний - кредитор держава, виступає як позичальник (як облігаційний К.) 3) міжгосподарський (комерційний) - суб'єкти госп. орг-ції (ф-ми) Наприклад, при відгрузкі в кредит по векселю.4) міжнародний - резиденти різних країн; 5) особистий ( приватний) - фіз. особа. II) від сфери економіки: 1) виробничий - формування основного та оборотного капіталу на виробничі цілі; 2) споживчий - задоволення особистих потреб людини, сфера особистого споживання. III) за терміном: 1) короткострокові - до 1 року, 2) середньострокові - до 5, 3) довгострокові - понад 5. Основа поділу - тривалість обороту капіталу, у формуванні якого бере участь позичена варт. IV) За галузевою спрямованістю - К. в промисловість, в сгосп, в торгівлю, в буд-во (в житлове буд-во), інші галузі. V) від цільового призначення: 1) К. на формування виробничих запасів (сировина), 2) у витрати вир-ва (сезонні витрати в сгосп.) 3) на створення запасів готової продукції (залишки на складах), 4) у тимчасових розривах в платежах (зпл, розрах з постачальником) VI) за організаційно-правовими ознаками та умовами надання позичок: забезпечений та незабезпечений К.; прямий та опосередкований; строковий і прострочений, пролонгований; реальний, сумнівний, безнадійний; платний, безплатний.
37. Процент за кредит, суть, фактори, зміни, роль.
Позичковий процент - плата за користування позичковим капіталом, його ціною. Це ек. категорія і розглядається, як складова частина К, виграє важливу стимулюючу роль, основний двигун кред. відносин. Величина доходу, який отримують від надання гр. в борг наз. процентними грошима, або процентами. Джерело сплати % - додаткова вартість в процесі вир-ва, а його кількісне визначення - його ставка або норма. Норма позичкового % - відношення суми річного доходу, одержаного на позичковий капітал,
К. Але в Україні таких рах. не відкривають. 4) овердрафт - відкривають позичковий рах. з лімітом, з якого оплачуються розрах. документи. За формою залучення кредиторів - 1) двосторонній - між банком і позичальником, 2) консорціумний (синдикатний) - створення банк. консорціуму для зменшення ризику К. Банк як банк-менеджер. 3) паралельний (багатосторонній) - участь деяких банків. За забезпеченістю повернення - 1) забезпечені - нерухому, рухоме майно, ЦП, гарантії тощо. 2) незабезпечені - рідко, тільки надійним постійним клієнтам. За ступенем ризику - 1) стандартні - фін. стійким позичальникам, які повертають К. в строк, 2) з підвищеним ризиком - нестійким. За строками повернення - 1) строкові - строк погашення ще не настав, 2) до запитання - видаються банком на невизнаний термін, погашення за можливістю клієнта 3) відстрочені (пролонговані) - банк переніс терміни за проханням клієнта 4) прострочені - не погашені в строк. Загальні принципи банк. К: цільовий хар-р, забезпечення повернення; строки повернення; платність. Державний К. - К. , де один із учасників (позичальник чи кредитор) є держава. Призначення - вирішення держ. проблем: дефіцит держ. бюджету, К. окремим суб'єктам господарювання, населенню тощо. Споживчий К. - надається на споживчі цілі юр. чи фіз. особам. Надається банками, кред. установами (ломбард , під-ва зв'язку (телеф. розмови в кредит), орг-ції - продаж товарів в розстрочку тощо), спец. Фонди на під-вах. Роль: забезпечення соц. потреб населення; формування платоспроможного попитунаселення ==> розвиток економіки, процесу реалізації, ріст прибутку і доходів держ бюджету, регулювання гр. обігу в країні.
40. Розвиток кредитних відносин в перехідній економіці Україні.
З переходом до ринку після одержання незалежності України склад кредиторів та позичальників змінився. Основні кредитори - державні та комбанки. Позичальники - приватні та колективні під-ва, держ. власність, приватні під-ці, громадяни. Комбанки від кредитування окремих об'єктів перейшли до суб'єктів, дбаючи про свої доходи і повернення К., на покриття дефіциту оборотного капіталу під-в. У 1991 р. Законами України було легалізовано ком. кредит, вексельний обіг, якій здійснювався зг до Женевської вексельної конвенції. У 1993 р. затвердили Порядок проведення банками операцій з векселями, де визначалось, що ком. кредит може надаватися і з оформленням векселів. 1994 - процес монополізації К., зосередження його в руках великих укр. банків. Це привело до використання К. в інтересах групувань, які здійснювали контроль над іншими банками. Із-за дефіциту кред. ресурсів банки надавали короткострокові К переважно в сфері обігу. В 1995 після випуску облігацій внутрішньої держ. позики обсягу набув держ. кредит. Основними умовами було: високій дохід на облігації, зарахування сум за рах. резервів комбанків, звільнення від податку на прибуток тощо. Але з погіршенням умов
гр. оборот через зміну пропозиції гр. (формування готівки та депозиту - додаткові резерви, позички комбанкам, купування ЦП) і зміни ціни на гр. - рівень % ставки. Резерви ЦБ поділяються на 1) нагромаджувальні (обов'язкові) 2) вільні (надлишкові), встановлює норму обов'язкового резерву для

 
 

Цікаве

Загрузка...