WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

методом надання: 1) одноразові - при виникненні потреби у позичальника; 2) перманентно - клієнтам, які мають постійні кред. відносини з банком; 3) гарантовані - банк бере на себе договірні зобов'язання надати К. протягом певного періоду у визначеному розмірі. За схемою надання - 1) кредитна лінія - використання К. поступово, в межах обговореного угодою суми та терміну. 2) револьверні - автоматичне поновлення К. за угодою, 3) контокорентний - через контокорентний рах. в межах ліміту, зарахування всіх надходжень в рах погашення
процесі відтворення, розвитку вир-ва, торгівлі та ін. сфер.
42. Поняття банківської системи, її структура та функції. Поняття банку.
Банк в ек. розумінні - це фін. посередник, що виконує комплекс базових операцій: акумулює гр. ек. суб'єктів з правом вільного розпорядження ними; вільно розміщає їх у доходні активи від свого імені і під свою відповідальність; повернення власникові готівки, перерахування в інш. банки. Банк. сис-ма - законодавче встановлене, строго структурована сукупність фін. посередників гр. ринку, які займаються банк. дія-тю. Первинну основу банк. дія-ті складає комплекс з 3-х операцій: 1) приймання гр. коштів від клієнтів на вклади 2) представлення клієнтам кредитів та створення нових платіжних засобів 3) здійснення розрахунків між клієнтами. Необхідність відокремлення банків в окрему інституційну структуру , тобто в банк. с-му: банки виконують суспільно-корисні та необхідні функції і в той же час діють, як ком. структури, тому необхідно створити особу с-му регулювання банк. дія-ті та нагляду за банк. дія-тю. Проявляються: в створенні гр.; зберігають накопичення суспільства; банки займаються ком. дія-тю, ціль - прибуток; високо рисковані дії - риск кредиту; формує платіжну с-му. Основні ознаки б. с-ми: 1) дворівнева побудова б. с-ми. На 1-му рівні знаходиться банк, який згідно з законодавством дається статус ЦБ. На нього покладається відповідальність за стабільність нац. гр. одиниці та за сталість б.с-ми країни. На 2-му рівні знаходяться банки, які займаються ком. дія-тю, тобто обслуговують ек. суб'єктів. 2) централізоване регулювання дія-ті банків ЦБ і його нормативами. Органи банк. регулювання встановлюються для комбанків ряд нормативів, які регламентують достатність капіталу, ліквідність банку, б. риски. 3) наявність єдиного для всіх банків механізму керування банк. резервами. Замикається на ЦБ. 4) створення єдиної інфраструктури міжбанківського призначення. Наприклад, банки здійснюють міжбанк. розрах., ЕС - система ТАРГЕТ міжбанк. розрах, в Україні - с-ма електр. платежів. Функції б.с-ми: 1) трансформаційна - ЦБ через рефінансування здійснює всі міжбанківські операції (кредитні аукціони, кредитування тощо) і трансформує гр. ресурси за строками, за розмірами, за ризиками, в регіональному аспекті. ЦБ підвищує трансформаційний потенціал вузькоспеціалізованих банків через кооперацію з універсальними банками. 2) емісійна - ключова, ф-ція створення плат. засобів і регулювання гр. обороту через зміни попиту на гр, тобто управляє пропозицією гр. через ЦБ і всі банки 2-го рівня. 3) стабілізаційна - банки в процесі своєї дія-ті забезпечують стабільність гр. ринку: страхування банк. ризиків та банк. депозитів; створення внутрібанк. резервів для покриття рисків; створення механізму обов'язкового резервування депозитів (11-15%); встановлення для банків обов'язкових ек. нормативів (кредит не більше 25% від основного фонду); створення с-ми банк. нагляду (НБУ); створення механізму рефінансування банків.
43. Центральні банки, їх походження та основні засади діяльності.
Головне призначення - це управління гр. оборотом з метою забезпечення стабільного неінфляційного розвитку ек-ки. ЦБ впливає на
банки з галузевою спеціальністю - обслуговування у межах певної галузі гос-ва, з функціональною спеціалізацію - вузьке коло спеціалізованих операцій (інвестиційні, іпотечні, ощадні тощо).
Початок банків - 6-7 ст від храмів до приватних осіб завдяки розвитку торгівлі. Англійський банк - класичний приклад капіталістичного б. 17 ст - поява акціонерних товариств, 19 ст - акціонерні банки на провідних позиціях. Роль б: передача гр. капіталу від накопичення до використання; економія суспільних витрат, сприяють зростанню вир-ва, капіталу, інвестиції. Засновники б: вітчизняні та зарубіжні юр та фіз особи за винятком народних депутат та ін. виконавч. органів влади, партій, не військовослужбовці, кадри суду, прокуратури, з органів управління. З метою незловживання владою. Банк реєструється в НБУ, отримує ліцензію на здійснення певних операцій. Вищий орган управління - збори акціонерів, виконавчий орган - Правління (керує Голова) , пайовим - дирекція (Генеральний директор).
Операції б: в залежності від хар-ру та відображенню на балансі операцій існують пасивні, активні та банківські послуги. Пасивні - операції по мобілізації ресурсів, 3 групи, залежать від виду ресурсів: 1) операції по формуванню власних ресурсів б. (уставний капітал, резервний фонд) 2) депозитні операції - основний ресурс, 3) недепозитні - залучення позикових средств на міжбанківському кред. ринку та випуск боргових зобов'язань. Структура пасивів в Укр: залучені ресурси - 88% (кошти юр осіб 39%, фіз осіб 22%, ЦП, емітовані банком 3%, кошти НБУ-6% та інші) та власні кошти - 12%. Активні операції: 1) кредитні -45% 2) вкладення, інвестиції в ЦБ -6%, 3) формування касових залишків та резервів -12% 4) основні фонди -8% 5) інші активи.
Банк. послуги - дії банк. установ на замовлення клієнтів, які не пов'язані із залученням додаткових ресурсів. Основна форма оплати - комісія. Послуги: 1) ліцензовані - з ліцензії НБУ: обслуговування рах-ків клієнтів у нац та валюті, інкасація, депозити, видача гарантій тощо 2) чисті - послуги без ризиків для активів б: розрахунки за кошти клієнтів, інкасові та касові послуги тощо 3) комісійні - послуги з стягненням комісії: депозитарій, розміщення ЦП тощо 4) гонорарні - отримання обумовленої наперед плати: лізинг, трастові посл 5) спредові - дохід від різниці між комісією від клієнта та комісією при організації даної посл 6) балансові - облік на баланс. рах: кредитні, валютні тощо, позабалансові - гарантії, поручительства.
46. Особливості формування комбанків в Україні.
Створення нац. дворівневої банк. с-ми після прийняття З-ну "Про банки та банк. дія-ть" в 1991. Визначено 1-й рівень НБУ, 2 -комбанки. В 2000 кількість комбанків 203 в тому числі акціонерні товариства, відкриті та закриті, ТОВ з обмежен. відповідальністю, з 1994 з'являлися комб. з ін. капіталом. За активами поділяються: найбільші (понад 1 млрд.грн), великі (понад 100), середні (понад 10) -переважна більшість, малі (за 10 млн.грн). Баланс. капітал створюється за рах стат. капіталу, резервних фондів, прибутку минулих років, поточного року та ін. капітал. Залучення вільних коштів та спрямування їх на розвиток нац ек, збільшення депозитів - робота
зобов'язань, на капітал банку, не більше 25% 2) надання кредитів інш. банкам не більше 200% його капіталу 3) отримання кредитів від ін. банків не більше 300% капіталу. 4)

 
 

Цікаве

Загрузка...