WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

отримала при обсязі неповноцінних гр. Форми прояву: 1) цінова - зростання цін, 2) девальвація - падіння курсу через розрив між цінами на внутрішн. ринку та на ринках інш. країн 3) ін-я заощаджень товарний дефіцит, ін-йні очікування. Закономірності ін-го процесу - в залежності від співвідношення темпів росту пропозиції гр. та темпів знецінення гр. : 1 стадія - темп зросту пропозиції опереджає темпи знецінення гр. 2 - темпи знецінення гр. випереджають темпи зростання їх пропозиції. Вимірювання ін-і: 1) індекс цін: споживчих товарівцін (ІСЦ)= вартість "споживчого кошика" в поточному році ( P1G0)/ на базовий рік ( Р0G0), G - кільк. товарів у кошику базового періоду; на засоби вир-ва (ІЦВ=( P1G0/( Р0G0); ВВП або дефлятор ВВП. За темпами знецінення гр. ін-я: 1) повзуча - зріст цін на 5% за рік; 2) помірна або відкрита - до 20%, підвищення цін за зріст попиту. 3) галопуюча - до 100%непедбачене підвищення цін, яке не регулюється 4) гіперін-я - більше 100% - падає роль гр., поширюється бартер, стихійні процеси в ек. За ек. змістом: 1) ін-я витрат - тиск на ціни з боку зростання виробничих витрат. Це зріст виробничих затрат (на зпл, елен), падіння продуктивності праці тощо. 2) ін-я попиту - тиск на ціни з боку гр. із-за зростання їх пропозиції від банків,.
джерело, за рах. якого покривається різниця між загальною потребою під-ва в оборотному капіталі та обсягом коштів, які воно має у своєму розпорядженні на конкретну дату.
34. Сутність кредиту. Об'єкти та суб'єкти кредитних відносин. Стадії руху кредиту.
Кредит - це суспільні відносини, що виникають між ек. суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Ознаки К: 1) учасники повинні бути ек. самостійними: мати певну масу вартості, нести відповідальність за зобов'язання тощо. 2) добровільність, рівноправність та взаємовигідність К. відносин 3) кредитор - власник своїх гр., переданих в борг, а позичальник - тимчасовий використовувач, якій повинен їх повернути власникові. Головне - правовий захист кредитора. 4) К. відносини - вартісні, так як виникають з рухом вартості. Але вони не еквівалентні, тому що переміщення гр. не супроводжується зустрічним рухом еквівалента. Вартість переміщується назад після певного періоду. Кредитор тут повинен визначити доцільність кредитування та розмір плати за К. 5) повернення власнику гр. з %, який компенсує кредитору втрату доходу від позичених гр., стимулює позичальника до ефективного використання кредитн. гр. 6) на мікрорівні К. відносини перервні, тобто після повернення вартості і % вони перериваються. На макро- вони безперервні і мають загальносуспільний хар-р. 7) забезпечує зростання вільної вартості, тобто її капіталізацію. Тобто формування позичкового капіталу. Елементи К. відносин: 1) об'єкти - вартість, яка передається в позичку одним суб'єктом інш. в товарній або гр. формі (позичена вартість - реальна цінність за обсягом). 2) Суб'єкти - кредитори - учасники К. відносин, які мають власні вільні кошти і передають у тимчасове користування інш. суб'єктам. (фіз та юр особи, держава, банки) Та позичальники - учасники К. відносин, які мають потребу в додаткових коштах і одержують позичку від кредиторів в тимчасове розпорядження. Стадії руху К.: 1) формування вільної варт. як джерела надання позичок (не використовується для прибутку) ; 2) розміщення вільної варт. в позичку (захист від К. риску) 3) використання позичальником коштів, одержаних у тимчасове розпорядження 4) вивільнення використаних позичальником коштів з його обороту або формування в нього доходів, достатніх для повернення позички 5) повернення позичальником вартості кредитору та оплата %.
35. Принципи кредитування.
Кредит - це суспільні відносини, що виникають між ек. суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Принципи к-ня: 1) цільове призначення позички - базова передумова забезпечення інтересів сторін. Позичальник чітко визнає ціль, на яку будуть позичені кошти. Вони погоджуються 2-ма сторонами і вступають в кр. відносини. 2) строковість позички - чітко визнаний строк користування позичкою. 3) поверненість позиченої вартості - повернення кредитору всього обсягу одержаної позички. 4) забезпеченість - заходи, що гарантують повернення позички у визначенні строки. Забезпеченням може бути: майно (нерухоме,
кредитоспроможність, прогнозування ризику при укладі угоди, стимулювання кредитора до прискорення обігу капіталу, нарощування вільних коштів, ек. їх витрачення. Функція капіталізації вільних гр. доходів - трансформація з допомогою К. нагромаджень та заощаджень юр. та фіз. осіб у дохід, тобто в позичковий капітал. Маса позиченої вільної вартості не змінюючи власника, приносить йому дохід в формі позичкового капіталу. Ця ф. притаманна лише К., виражає його ознаки: зворотність і платність.
39. Характеристика комерційного, банківського, державного, споживчого кредиту.
Міжгосподарський К. - кредит, якій існує між суб'єктами господарювання. Комерційний К. - це вид міжгосподарського К., форма руху промислового капіталу, спосіб перетворення товарного капіталу через продаж товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима. Він прискорює реалізацію товарів і надає можливості покупцеві користуватися товаром до отримання коштів від реалізації своєї продукції. Тобто він прискорює кругообіг капіталу. Як правило, ком. К. є короткостроковим, обслуговує тільки реалізацію товарів (а не отримання прибутку), зменшує час авансового капіталу в товарній формі. Термін та розмір його залежить від: ступеня дефіцитності товару на ринку, фін. стану контрагентів, довіри до покупця тощо. Закономірності ком. К: його рух збігається з рухом промислового капіталу, тобто зростає обсяг вир-ва і кредит теж поширюється і навпаки. Банківський К. - коли одна із сторін К. угоди є банк. Його об'єкт - гр. капітал, відокремлений від промислового капіталу. Банк може бути як позичальником (вклади, депозити, міжбанк. К), так і кредитором (К. клієнтам). Він сприяє обороту капіталу і його нагромадженню. Від хар-ру використання він поділяється на: 1) позичка капіталу - за допомогою якої збільшується капітал. 2) позичка гр. - збільшує рух гр. як платіжного засобу без розширення вир-ва. Ознаки банк. К.: за об'єктами кредитування: 1) к, в основний капітал - на реконструкцію, буд-во тощо. 2) в оборотний капітал - для сировини, покриття дефіциту коштів тощо. 3) на споживчі потреби - на придбання житла, ам тощо. За хар-ром повернення: 1) з одноразовим поверненням - погашення у зазначений день, 2) у розстрочку - по мірі надходження виручки, окремими платежами, 3) з регресією платежів - при К. під гарантію. За терміном користування: 1) короткостроковий - до 1р., 2) середньостроковий - 1-3, 3) довгостроковий (більше 3). За сферою суспільного відтворення - 1) у сферу вир-ва 2) у сферу споживання. За порядком надання К: 1) прямий 2) непрямий - між кредитором та позичальником є посередник. За

 
 

Цікаве

Загрузка...