WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Гроші та закони грошового обігу - Реферат

Гроші та закони грошового обігу - Реферат

товарів залежить від кількості грошей в обігу, а навпаки, кількість грошей, які перебувають в обігу, залежать від рівня цін. Крім того, не швидкість обігу грошей залежить від їх кількості, а кількість грошей залежить від швидкості обігу [6].
Збільшення швидкості обігу грошової одиниці рівноцінна зменшенню грошової маси. Так у США з 1946 по 1973 рік прискорення обігу грошей скоротило їх кількість в обігу на 360 млрд. дол. Водночас у країнах колишнього СРСР швидкість обігу карбованця зменшувалась. У 1960 р. карбованець обертався 12 разів на рік, а в 1990 - лише 4 рази.
При функціонуванні повноцінних грошей в обігу перебувала лише необхідна кількість грошових одиниць. Роль регулятора цієї кількості стихійно виконувала функція грошей як засобу нагромадження. Коли, наприклад, потреба у грошах зменшувалася, то частина грошей випадала з обігу, перетворюючись у скарб; якщо ж, навпаки, потреба обігу в грошах зростала, то додаткова кількість грошей надходила в обіг із скарбу. Функція засобу нагромадження скарбів відігравала роль привідних і відвідних каналів грошового обігу. Тому у ньому не могло бути надлишку грошей.
Однак в обігу, крім повноцінних грошей, з XVІІ ст. перебувають паперово-кредитні гроші, які підпорядковані закону обігу паперових грошей. Суть цього специфічного закону полягає в тому, що їхня кількість у сфері обігу повинна дорівнювати кількості золотих грошей, потрібних для нормального функціонування товарообігу. Кожен паперовий долар прирівнювався до золотого і мав таку ж купівельну ціну, як і золотий. Закон обігу паперових грошей діяв за умов, коли в основі грошової форми вартості лежало золото.
Із сформульованих законів випливає дуже важливий принцип грошового обігу - обмеження грошової маси реальними потребами обігу. Звідси, у свою чергу, випливає висновок про те, що у підтриманні рівноваги в економіці, збалансованості попиту та пропозиції важливу роль відіграє грошова маса. Остання виступає як сума купівельних та платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам. У грошовій масі розрізняють: активні гроші, що застосовуються у готівковому и безготівковому обігу; пасивні (нагромадження, резерви, залишки на рахунках), які лише потенційно можуть використовуватися в угодах.
У статистиці розвинутих країн існує декілька понять грошової маси. Найбільш поширений агрегат М включає готівку (банкноти та розмінну монету і залишки на поточних рахунках ("записані на рахунок гроші"), які є основою чекового обігу. Питома вага готівки в агрегаті М1 знижується особливо швидко при використанні ЕОМ у банківській справі. До грошової маси також належать засоби на строкових депозитах у комерційних банках, що разом з М1 входять до М2. У М3, крім того, входять ще засоби на строкових ощадних внесках у державній поштово-ощадній мережі, у кооперативних банках. Отже, основну частину грошової маси становлять різні види банківських депозитів (кредитних грошей), а також деякі види цінних паперів, які мають таку ж купівельну спроможність, як і банківські рахунки. Грошова маса у розвинутих країнах формується у наш час на основі кредитів. Це означає, що банківська система, надаючи кредит підприємствам, організаціям, окремим особам, тим самим збільшує грошову масу, оскільки в обіг при цьому надходить додаткова кількість загальної купівельної сили.
Зростання швидкості обігу грошей зумовлене також активним втручанням держави у процес відтворення капіталу, зростанням одержавлення кредитно-фінансової сфери і розвитком кредитної системи, вдосконаленням безготівкових платежів. Так, якщо на початку 20-х років резервним банкам було потрібно 8 днів для виконання взаємних розрахунків, то у наш час - лише 2 дні. Швидкість обігу грошей зростає завдяки широкому впровадженню чеків. Так депозитно-чекові операції обслуговують зараз приблизно 90 % усіх грошових платежів у США, а кожен чек у середньому 10 разів переходить з рук у руки. Факторами прискорення обігу грошей виступають розвиток функцій комерційного банківського кредиту, збільшення поточного споживчого кредиту та ін.
Висновки
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Суть грошей, як загального еквівалента з найбільшою повнотою проявляється в функціях, які вони виконують:
1) Міра вартості. Суть її полягає в тому, що саме в грошах виражена вартість усіх товарів. Прирівнювання товарів до золота, грошей - це кількісний вимір вартості будь-якого товару. Грошовий вираз вартості набуває форму ціни. Вартість золота, як і будь-якого товару, визначається кількістю суспільно необхідної праці, затраченої на його виробництво.
Вартість золота не є постійною величиною, а це означає, що змінюється і міра вартості. Функцію міри вартості гроші виконують ідеально, тобто їх наявність не потрібна для визначення ціни товару.
2) Засіб обігу. З появою грошей відбувається перехід від безпосереднього обміну товару на товар ( Т - Т ) до складнішої форми обігу ( Т - Г - Т ), яка по суті включає два акти:
а) продаж товару за гроші ( Т - Г );
б) купівля товару за гроші ( Г - Т ).
Тут гроші виконують роль посередника в процесі обміну товарів. Якщо простий обмін товарами обмежений у часі і просторі, то перехід до товарного обігу дозволяє, продавши товар , не купляти інший або, продавши на одному ринку, купити необхідний товар зовсім на іншому.
На відміну від функції міри вартості , для якої не потрібні наявні гроші, функція засобу обігу означає реальний рух грошей. З цієї функції випливає, що реальні гроші ( золото ) можуть бути замінені їхнім представником. Саме держава, випускаючи паперові гроші, надає їм вимушений курс у законодавчому порядку.
3) Засіб нагромадження. Товаровиробник продає
товари, а виручені гроші не перетворює в інші товари, вилучає їх з обігу. Таким чином вони стають скарбом.
4) Засіб платежу. Ця функція проявляється при виплаті заробітної плати, податків, плата за оренду землі, приміщень, навчання та ін. Гроші стають засобом платежу саме тому, що вони є мірою вартості і засобом обігу.
5) Світові гроші. Взаємодія національного і світового ринку, вихід товарного обігу за межі окремих країн, міжнародна торгівля породжують цю функцію.
Кількість грошей в обігу не може бути довільною. На кількість грошей, необхідних для сфери обігу, великий вплив має функція грошей як засобу платежу. Адже продаж товарів у кредит означає, що тепер для їх руху гроші не потрібні. Специфічність закону обігу паперових грошей полягає в їхньому співвідношенні з золотом. Порушення відповідності кількості паперових грошей і необхідного для обігу золота - призводить до негативних наслідків. Якщо в обігу більше грошей, ніж це потрібно згідно з даним законом, неминуче з'являються гроші, які не мають товарного покриття.
Перевищення кількості грошей над сумою товарних цін означає інфляцію, що знецінює грошову одиницю.
Список використаної літератури
1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка - Центр, 2000. - С. 146-164.
2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії.-К.: Вища школа, 1995.
3. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Вища школа, 1994, Гл.1.
4. Клімко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. - К.: Вища школа, 1997.
5. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
6. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. - К.: Либідь, 1998.
7. Самуэльсон П. Экономикс. В 2-х томах. Т.1. - М.: Высшая школа, 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...