WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошово-кредитні системи нових індустріальних країн - Реферат

Грошово-кредитні системи нових індустріальних країн - Реферат

збільшенням прострочених і незабезпечених внутрішніх боргових зобов'язань та погіршенням кредитних портфелів комерційних банків; зниженням експорту і збільшенням дефіциту торгового і платіжних балансів.
3. Надмірний приплив іноземних інвестицій на фондові ринки і перенасичення позиками на вигідних фінансових умовах робили неминучою "корекцію ринків".
4. Із середини 1996 р. атаки міжнародних валютних спекулянтів на національні валюти азіатських держав не були ефективно відбиті економічним керівництвом більшості зазначених країн (за винятком Філіппін).
5. У грошово-кредитній політиці наголос помилково був зроблений на "пасивну модель" грошових заходів - здійснення девальвації з метою підвищення експортних можливостей без використання широкого арсеналу засобів грошово-кредитної та фондової політики, а головне - без позитивних структурних перетворень. На інтервенції для захисту валют згаданих вище чотирьох країн тільки протягом серпня 1996 р. було витрачено понад 10 млрд дол. Проте курс національних валют знизився на 25-30 %.
Криза призвела до зменшення попиту на корпоративні цінні папери. Фондові індекси понизилися на 30-40 % і більше. Окремі промислові компанії та банкиопинилися на межі банкрутства.
Криза не зачепила лише економіку континентального Китаю, фінанси якого були закриті для нерезидентів.
Слідом за потрясіннями на біржах Нью-Йорка і Гонконгу 23- 27 жовтня 1997 р. (зниження фондових індексів на 12-13 %) почався масовий відхід інвесторів з "молодих" ринків у більш надійні старі. Якщо в Нью-Йорку короткочасне зниження змінилося тенденцією до підвищення курсів акцій і долара, а гонконгівський долар виявився надійно захищеним значними валютними резервами КНР (за оцінками, близько 130 млрд дол., з них понад 40 % - у гонконгівських доларах), то у Південно-Східній Азії та на деяких інших "нових" ринках (в Росії, Бразилії, Польщі, Чехії та ін.) ситуація потребувала вжиття неординарних заходів. Загальні збитки для глобальної економіки в результаті відпливу біржових коштів становили близько 200 млрд дол.
Більшість постраждалих країн Південно-Східної Азії були змушені прийняти вимоги надання міжнародних пакетів допомоги за стандартами і під спостереженням МВФ: Республіка Корея - близько
55 млрд дол.; Індонезія - 23; Таїланд - 17,2 млрд дол. Кошти МВФ становили близько 40 % суми допомоги. Сумарний обсяг стабілізаційного пакета майже вдвічі перевищував допомогу Мексиці після аналогічної кризи в 1995 р.
Надання МВФ допомоги супроводжувалося певними умовами, згідно з якими передбачалося здійснити такі заходи:
o реорганізувати сектори фінансової системи - вжити жорстких заходів щодо неспроможних банків, остаточно зняти протягом п'яти-десяти років обмеження, що порушують національний режим діяльності нерезидентів на ринках фінансових послуг, істотно скоротити державне фінансування інвестиційних проектів і збиткових підприємств, а також перейти до міжнародних стандартів фінансової інформації;
o використати широкий арсенал засобів рестриктивної грошової політики: підвищити ставки рефінансування, норми обов'язкового банківського резервування, скоротити державні витрати і дефіцитне фінансування, викупити прострочену заборгованість (неплатежі) і реструктуризувати її у внутрішній державний борг, посилити фіскальні функції податкової системи, використати гнучкішу валютну політику (вільна зміна курсу або розширення меж валютного коридору) та ін.;
o активізувати демонополізацію і приватизацію економіки.
Західні експерти вважають, що за жорсткими вимогами МВФ криються не тільки об'єктивні економічні проблеми, а й недовіра міжнародного фінансового співтовариства до процедур економічного регулювання у країнах Південно-Східної Азії. З огляду на заінтересованість транснаціональних компаній у проникненні на ринки нових індустріальних країн неможливо розмежувати заохочення національного капіталу, з одного боку, і фаворитизм, корупцію, олігархічне ведення господарства - з іншого.
У результаті реалізації заходів програм МВФ у Республіці Корея, Таїланді, Індонезії протягом найближчих двох-трьох років очікується істотне уповільнення темпів економічного розвитку, подальшої девальвації національних валют, посилення інфляційних процесів, підвищення рівня безробіття, послаблення позицій національного капіталу.
Відбувся перерозподіл великих фінансових коштів на користь "старих ринків". Це стало наприкінці 90-х років додатковим чинником прискорення темпів економічного розвитку США і Канади. Показники економічного зростання США в 1998 р. уперше за багато років випередили аналогічні показники Південно-Східної Азії.
У цілому ж економіка цього найбільшого регіону вступає у своєрідний "перехідний період". В азіатську модель розвитку, не в останню чергу завдяки зусиллям МВФ, інкорпоруються ліберальні західні принципи фінансового регулювання.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Анулова Г. Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран. - М.: Финансы и статистика, 1992.
2. Банки и кредит развивающихся стран. - М.: Финансы, 1974.
3. Банковское дело: Справ, пособие / Под ред. Ю. А. Бабичева. - М.: Экономика, 1992.
4. Банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кролевецкой. - СПб.: Изд-во УЭФ, 1992. - Ч. 1, 2.
5. Буката В. Финансово-кредитный механизм и банковские операции. - М.: Финансы, 1991.
6. Бухвальд Б. Техника банковского дела. - М.: Финансы, 1993.
7. Валовая Т. Европейская валютная система. - М.: Финансы и статистика, 1986.
8. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічної теорії. - К.: Вища шк., 1995.
9. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. - К.: ОНБИ "Либра", 1993.
10. Гальчинський А. С. Теорії грошей. - К.: Основи, 1996.
11. Гроші та кредит / За ред. М. Савлука. - К.: Либідь, 1992.
12. Лагутін В. А. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб. - К.: Знання, 1997.
13. Лебедев Е. Денежно-кредитная система в период перехода к рыночной экономике. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
14. Ширинская З. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика, 1993.
15. Шмелев В. Коллективные валюты от счетных единиц до международных денег. - М.: Финансы и статистика, 1990.
16. Шмелев В. Экономические группировки развивающихся стран. - М.: Мысль, 1984.

 
 

Цікаве

Загрузка...