WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошово-кредитна система Великобританії (пошукова робота) - Реферат

Грошово-кредитна система Великобританії (пошукова робота) - Реферат

систему, бо колеги мають досвід роботи з системами внутрішнього аудиту інших клієнтів;
o зовнішні аудитори спроможні якісно оцінити систему внутрішнього аудиту Банку Англії;
o вони здешевлюють зовнішній аудит, послуговуючись підсумками діяльності служби внутрішнього аудиту Банку Англії.
Підставою для такої співпраці є узгоджена сторонами офіційна пам'ятна записка про оптимальне розмежування функцій та обов'язків. У Банку Англії аудитори проводять такі перевірки:
o фінансові;
o комп'ютерної мережі;
o ефективності витрачання коштів.
Аудитори не заглиблюються детально у справи перевірених підрозділів, їх увагу привертають лише порушення, які можуть призвести до глобальних негативних наслідків.
Щоб досягти позитивних результатів роботи, аудитори акцентують увагу на таких моментах:
o ретельне планування;
o розуміння системи, що перевіряється;
o оптимальна оцінка ризиків і механізмів управління;
o забезпечення зв'язку;
o докладна інформація.
У департаменті аудиту Банку Англії перевагу надають комплексному підходу у доборі кадрів (аудиторами стають і сторонні спеціалісти, і співробітники підрозділів банку). Працівники виконують функціональні обов'язки за індивідуальним Положенням про посаду. Аудитори повинні бути ініціативними і старанними, наполегливо доводити дослідження до логічного завершення, бути тактовними, дипломатично виходити з нелегких ситуацій, вміти аналізувати стан справ і чітко формулювати висновки, а також орієнтуватися у системах, що перевіряються.
Подана аудиторами інформація є підставою для прийняття Радою директорів Банку Англії оптимальних управлінських рішень щодо вдосконалення принципів функціонування банку.
Банк Англії бореться з ризиками високого рівня (втрата грошей або репутації) і вторинними ризиками, до яких належать такі:
o обман (призведе до порушення законодавства);
o помилка (спричинить відплив інформації з банку);
o крадіжка (втрата нерухомості);
o неправильне рішення (може призвести до неплатоспроможності банку);
o помилкове стратегічне планування (спричинить недостатню ін-формованість керівництва банку);
o неефективне забезпечення комп'ютерних систем.
Щоб управляти цими ризиками, Банк Англії вживає певних заходів контролю.
За працівниками банку:
o наявність достатнього досвіду;
o адекватна підготовка.
За станом роботи з документами:
o наявність двох підписів для переказування коштів;
o перевірка підсумкових показників для підтвердження точності цифр.
За виконанням угод:
o розмежування здійснення угод та виконання розрахунків;
o перевірка лімітів угод;
o контролювання інструкцій щодо розрахунків (аж до запису телефонних розмов дилерів).
За цінностями:
o подвійний нагляд за доступом у сховища, де зберігаються цінності (два ключі є у різних працівників);
o розмежування зберігання цінностей та їх обліку;
o систематичні підрахунки і звірки;
o обладнання сховищ відеоапаратурою. За комп'ютерами:
o дублювання інформації на випадок її втрати у центральному комп'ютері;
o використання паролів для доступу до системи комп'ютерів і програмного забезпечення;
o забезпечення комп'ютерних систем технічною документацією, що дає змогу терміново знайти будь-які неточності;
o використання мереж із шифрованими засобами для зменшення ризику небажаного проникнення в них.
Банк Англії має вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, що загалом визначає ефективність функціонування економіки країни.
У 1979 р. створено Раду захисту депозитів Банку Англії, яка гарантувала 75 % компенсації за вкладом не більше 10000 ф. ст. (тобто за вкладом 8000 ф. ст. компенсація становила 6000 ф. ст., а за вкладом 25000 ф. ст. - тільки 7500 ф. ст.). У 1987 р. сума вкладу, за яким гарантувалося 75 % компенсації, становила 15000 ф. ст. У 1999 р. Рада захисту депозитів гарантувала 90 % компенсації Банком Англії вкладів, що не перевищують 20000 ф. ст. (табл. 33).
Показники, що характеризують процес страхування депозитів приватних осіб у різних країнах
Країна Сума депозиту, що страхується Частина депозиту, який підлягає компенсації, % Розмір відрахувань від суми
застрахованих депозитів банків у страховий фонд, %
Великобританія 20000 ф. ст. 90 мінімальний розмір страхового фонду 5 млн ф. ст.
США 100000 дол. 100 0,23
Люксембург 25000 марок 100 0,50
Бельгія 20000 євро 100 2,00
Польща 1000 євро 100 0,40
Банк Англії постійно зменшує розмір обов'язкових резервів комерційних банків і здійснює грошово-кредитну політику без обов'язкового резервування. Невелика норма обов'язкового резервування (0,35 %) застосовується для забезпечення доходу для Банку Англії.
Норми обов'язкового резервування Банку Англії
Депозити 1989 р. 1992 р. 1996 р.
Трансакційні, % 0,45 0,35 0,35
Строкові, % 0,45 0,35 0,35
В умовах поступової відмови від обов'язкового резервування Банк Англії спрямовує зусилля на управління зміною процентних ставок. Цього досягають за допомогою операцій на відкритому ринку.
Банківські установи Великобританії виконують також встановлені чинним законодавством загальні звітні процедури. Банк Англії отримує звіти аудиторів та ревізорів згідно з інструкцією для ревізорів (1994 р.) до закону про банки, прийнятого у 1987 р.
Згідно з інструкцією № 3 до Положення про координацію банківської системи, виданою у 1992 р. (друга директива Ради Європи), Банк Англії має право вимагати звіти за бухгалтерськими записами та системами внутрішнього контролю від усіх банків.
У зв'язку з глобалізацією банківської справи різко розширився спектр пов'язаних з цим ризиків, тому Банк Англії, враховуючи призначення капіталу комерційних банків згладжувати наслідки непередбачуваних втрат, встановив мінімальний стандарт капітальної достатності - 8 %, виважений за ризиком активів банку (Risk Asset Ratio - коефіцієнт ризику активів). (Базельським комітетом з банківського регулювання і нагляду встановлено стандарт капітальної достатності 8 %, проте у Німеччині він дорівнює 5,56, у Росії та Україні - 8 %.) Для оцінки рівня достатності капіталу Банк Англії використовує термін "капітальна база", запозичений у Базельського комітету. База складається з двох ярусів (табл. 35).
Таблиця 35 Приклад розрахунку капітальної бази Банком Англії
Ярус 1 млн ф. ст. Ярус II млн ф. ст.
Серцевинний капітал Додатковий капітал
Акціонерний капітал 84 Неоголошені прибутки поточного року 6,6
Оголошені резерви 16,8 Загальні резерви 12
Оголошені проміжні прибутки 7,2 Субординований строковий борг 72
Загальний припустимий субординований строковий борг 54
Разом 108,0 Разом 72,6
Серцевинний капітал визначається

 
 

Цікаве

Загрузка...