WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Гроші та кредит - Курсова робота

Гроші та кредит - Курсова робота

переходить від одного економічного суб'єкта до іншого у процесі реалізації товарів та послуг за певний період часу. Швидкість обігу грошей визначається за рівнянням І. Фішера
На швидкість обігу грошей впливають чинники, що діють з боку платоспроможного попиту, і ті, що діють з боку товарної пропозиції.
Зміна швидкості обігу грошей впливає на пропозицію грошей, збільшуючи чи зменшуючи її. Необхідно розглянути позитивні та негативні наслідки прискорення та уповільнення обігу грошей, усвідомити сутність попиту на гроші. Попит на гроші - це бажання економічних суб'єктів мати у своєму розпорядженні певну суму грошей на певний період часу.
При вивченні цього питання слід звернути увагу на чинники, що впливають на грошові потоки, мотиви, які спонукають економічних суб'єктів до збереження грошей. За Д. Кейнсом, виокремлюють три мотиви попиту на гроші: трансакційний, завбачливості та спекулятивний. У зв'язку з цим попит на гроші поділяють на дві складові: поточну касу та спекулятивний попит.
До чинників впливу на грошовий попит належать: зміна обсягів національного продукту, зміна рівня цін, зміна швидкості обігу грошей, зміна норми процента, інфляційні очікування.
Існує розбіжність у поглядах вчених на чинникі, що впливають на грошовий попит. І тому необхідно розібрати і порівняти моделі попиту на гроші К. Маркса, І. Фішера, Кембриджської школи, Д. Кейн-са, М. Фрідмена, Боумоля - Тобіна, Міллера - Орра.
При вивченні цієї теми важливо усвідомити механізм поповнення маси грошей в обігу. Збільшення грошової маси здійснюється банківською системою шляхом емісії та шляхом дії банківського та грошового мультиплікатора. При цьому Національний банк здійснює готівкову та безготівкову емісії, а комерційні банки створюють лише безготівкові кошти.
Необхідно розкрити сутність понять "готівкова емісія", "безготівкова емісія". Створення грошей комерційними банками відбувається в результаті дії банківського (грошово-кредитного) мультиплікатора. Останній являє собою процес зростання обсягу банківських депозитів при наданні кредитів суб'єктам господарювання в наслідок руху грошей з банку в банк.
Потрібно з'ясувати механізм дії грошово-кредитної мультиплікації, з'ясувати фактори, що впливають на неї.
Зверніть увагу на коефіцієнт мультиплікатора. Він визначається за формулою
де HR - норма обов'язкового резервування.
Використовуючи грошово-кредитний мультиплікатор, можна визначити приріст грошей на банківських рахунках внаслідок дії грошово-кредитної мультиплікації за формулою
де DR - додатковий вклад, що надійшов до банку ззовні.
Крім з'ясування дії банківського мультиплікатора, слід з'ясувати дію грошового мультиплікатора, який є коефіцієнтом збільшення грошових агрегатів при збільшенні грошової бази.
Студент повинен оволодіти моделлю пропозиції грошей:
де М1 - обсяг грошового агрегату M1; Мв - грошова база; m - грошовий мультиплікатор. У свою чергу:
де С готівка;
R - банківські резерви
де CR - коефіцієнт депонування;
HR - норма обов'язкових банківських резервів (встановлюється центральним банком країни);
ER - норма надлишкових банківських резервів.
Центральний банк може впливати на розмір грошового агрегату M1, змінюючи розмір грошової бази та норму обов'язкових банківських резервів.
Слід зазначити, що процес грошово-кредитної мультиплікації значно впливає на пропозицію грошей, що може призвести до порушення рівноваги на грошовому ринку. Тому важливим у грошово-кредитній політиці є своєчасне виявлення тенденції зміни рівня мультиплікації, щоб своєчасно застосувати необхідні заходи.
2.2. Фінансовий (грошовий) ринок
Вивчаючи тему, необхідно насамперед усвідомити, що грошовий ринок - це ринок, де продається і купується специфічний товар - гроші. На ринку формується їх попит і пропозиція. Від їх співвідношення залежить розмір відсоткової ставки як ціни грошей. Це свід-чить про те, що закономірності функціонування грошового ринку такі ж, як будь-якого ринку.
Суб'єкти грошового ринку - юридичні та фізичні особи, які є кредиторами, позичальниками та посередниками.
Для розуміння сутності грошового ринку необхідно усвідомити інституційну модель, згідно з якою грошовий ринок поділяють на два сектори: сектор прямого фінансування та сектор опосередкованого фінансування.
У секторі прямого фінансування питання купівлі-продажу вирішують безпосередньо кредитор і позичальник. Цей сектор має два
канали руху грошей: канал капітального фінансування та канал запозичень.
У секторі опосередкованого фінансування гроші реалізуються через посередників.
Важливе значення для розуміння функціонування грошового ринку має його структура.
За строками обігу фінансових інструментів фінансовий ринок поділяють на ринок грошей (до 1 року) та ринок капіталів (більше 1 року).
За видами інструментів фінансовий (грошовий) ринок поділяють на ринок позичкових зобов'язань, ринок цінних паперів, валютний ринок, страховий ринок та ринок золота.
Необхідно звернути особливу увагу на те , що кожний вид грошового ринку має свої фінансові інструменти.
Інструменти грошового ринку за своїм характером поділяють на боргові і неборгові.
Неборгові інструменти - це зобов'язання покупця грошей надати право участі в управлінні його діяльністю та в його доходах продавцеві грошей. До таких забов'язань належать акції.
Боргові інструменти - це зобов'язання покупця грошей повернути їх у визначений час і сплатити відсоток за користування ними.
До таких інструментів належать депозитні сертифікати, кредити, облігації та інші позичкові зобов'язання.
Інструменти грошового ринку в процесі руху капіталу самі можуть стати об'єктом купівлі-продажу.
Вивчаючи тему, необхідно звернути особливу увагу на поняття вартості грошей.
Під вартістю грошей як засобу обігу розуміють їх купівельну спроможність, яка визначається індексом цін. Під вартістю грошей як капіталу розуміють проценти, які необхідно сплатити за користування ними, і її показником є ставка відсотка. Треба усвідомити, які чинники впливають на вартість грошей. Важливо уяснити залежність відсоткової ставки від попиту і пропозиції на капітал. Слід відзначити, що зміна попиту впливає прямо пропорційно на зміну відсоткової ставки, а зміна пропозиції - обернено пропорційно.
Вартість грошей як засіб обертання і вартість грошей як засіб накопичення і капіталвзаємозалежні, цей взаємозв'язок виражається в існуванні реальної і номінальної ставки відсотка.
Номінальна ставка відсотка - це фактично встановлена ставка.
Реальна ставка відсотка визначається перерахуванням із номінальної на основі рівня інфляції.
І. Фішер розробив модель "співвідношення реальної і номінальної ставки відсотка"
де R - реальна ставка відсотка;
i - номінальна процентна ставка;
АP темп інфляції (десятковий дріб).
Таким чином, на розмір номінальної ставки відсотка впливає рівень інфляції. Крім того, на розмір ставки відсотка по окремих операціях впливає фактор ризику. Чим вищий ризик, тим вища ставка відсотка.
Велике значення має співвідношення попиту і пропозиції на грошовому ринку. Досягнення рівноваги попиту і пропозиції є одним із завдань грошово-кредитної політики.

 
 

Цікаве

Загрузка...