WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні - Курсова робота

принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні - Курсова робота

неплатежів за поточний період чи станом на будь-яку дату, а прогнозує платоспроможність на найближчу перспективу. Оцінюється кредитоспроможність на основі системи показників, що відображають розміщення та джерела оборотних коштів і результати господарсько-фінансової діяльності позичальника. Вибір показників залежить від особливостей побудови балансу та інших форм звітності клієнтів, їхніх галузевих особливостей, форми власності.
Банк визначає кредитоспроможність позичальника, застосовуючи комплексну якісну оцінку, яку виробляють у ході аналізу всіх елементів кредитоспроможності позичальника. Мета аналізу - одержання інформації для ухвалення рішення про можливість і умови надання кредиту.
Глибина аналізу кредитоспроможності залежить від наявності або відсутності в минулому кредитних відносин банку з конкретним позичальником, від результатів його господарсько-фінансової діяльності, розмірів і термінів надання позичок.
Критерієм фінансового стану клієнта є його платоспроможність і ліквідність балансу. Банк прогнозує ризик неповернення кредиту і приймає рішення про надання чи відмову в наданні кредиту. Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть бути:
- забезпеченість власними коштами;
- репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівництва, дотримання платіжної, договірної дисципліни);
- оцінка продукції, що випускається, наявність заявки на її реалізацію, характер послуг, що надаються на внутрішньому й зовнішньому ринках, попит на продукцію, послуги, обсяги експорту;
- економічна кон'юнктура (перспективи розвитку позичальника, наявність джерел коштів для капіталовкладень).
Надаючи кредити юридичним і фізичним особам, банк вимагає не тільки своєчасного повернення наданого кредиту у встановлений термін, а й сплати відсотків за користування ним. Позичковий відсоток є основною ланкою позикової операції, оскільки позикова операція - це комерційний продаж коштів на певний термін. Розмір відсоткової ставки за користування кредитними коштами встановлюється банком самостійно залежно від розміру дисконтної ставки НБУ (її зміна, як правило, спричиняє і зміну рівня ставки кредитування), попиту та пропозиції на кредитному ринку, ступеня кредитного ризику, наданого забезпечення, терміну використання кредиту та інших факторів.
Рішення про надання кредиту позичальнику, незалежно від його розміру, приймається кредитним комітетом, створеним у банку згідно з постановою правління комерційного банку при наявності документів. Мал 5.книжка ст.99.
Мал. Перелік документів для отримання кредиту
Розвиток кредитної системи в Україні.
Необхідно підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України Закон про кредитні інститути і кредитування, який визначає правові, юридичні та економічні джерела функціонування кредитно-банківської системи. Було б доцільно передбачити в цьому законі, щоб контроль за діяльністю кредитних установ здійснювався спеціальним контролюючим комітетом, незалежним від Нацбанку України і підзвітним Верховній Раді України (наприклад. Національним контрольним відомством по кредитуванню). Такому комітету треба передати деякі функції НБУ, які у світовій практиці не властиві Центральним банкам (реєстрація та заборона на ведення банківської справи, контроль за дотриманням всіх законодавчих документів, нагляд за ліквідністю банків і т.д.).
Відсутність законодавчої бази по управлінню нерухомим майном вимагає негайної розробки законів про іпотечний банк. Це дозволить відродити в Україні прогресивну форму кредитних установ для надання довгострокових кредитів під заставу і в той же час забезпечить зниження ризику банків та їх клієнтів від можливих банкрутств.
Відродження в Україні кредитних союзів та товариств взаємного кредиту як "народних банків", діючих за принципом самодопомоги і самоконтролю, дозволяє населенню вигідно зберігати власні заощадження, користуватися пільговими кредитами та іншими послугами. Кредитні товариства акумулюють порівняно невеликі внески громадян, що дає можливість використовувати їх при фінансуванні проектів з прибутком для членів товариства, заохочують громадян в активну економічну діяльність законодавчою основоюкредитних товариств повинен бути Закон про товариства малого кредиту. Спеціальний законодавчий акт про функції і діяльність НБУ (а не розділ в Законі про банки) повинен визначити основні напрями його діяльності. Нацбанк України повинен забезпечувати стабільність національної валюти, визначати і регулювати грошово-кредитну політики шляхом впливу на об'єм грошової і кредитної маси, що знаходиться в обігу, встановлення валютних курсів, а також процентних ставок, виконання обов'язків головної банківської інстанції перед іноземними та українськими суб'єктами господарської діяльності, регулювання діяльності комерційних банків через політику фінансування.
При діючій жорсткій політиці регулювання діяльності комерційних банків зі сторони Нацбанку неможливий розвиток цивілізованої кредитно-грошової системи незалежної України. Тому потрібно розробити новий економічний і правовий механізм: регулювання відносин суб'єктів банківської діяльності. Адміністративно-нормативний метод регулювання потрібно замінити спеціальним інструментом банківського обігу.
Висновок
У процесі написання курсової роботи були розглянуті такі розділи, як "Основні принципи та базові функції кредиту", "Форми кредиту і його класифікація", "Значення кредиту в функціонуванні сучасного виробництва" та "Особливості кредитування в Україні". Підводячи підсумки, можна сказати, що кредит грає специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність виробництва, але і. прискорює його. Кредит сприяє економії витрат звертання. Це досягається за рахунок:
а) скорочення витрат але виготовленню, випуску, обліку і зберіганню грошових знаків, бо значить, частина готівки виявляється непотрібною;
б) прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання вільних грошових коштів;
в) скорочення резервних фондів.
Роль кредиту в різних фазах економічного циклу не однакова. У умовах економічного підйому, достатній економічній стабільності кредит виступає чинником зростання. Перерозподіляючи величезну грошову і товарну масу, кредит живить підприємства додатковими ресурсами; Його негативний вплив може, однак, виявитися в умовах перевиробництва товарів. Особливо помітний такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні коштів, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надмірну масу грошей, необхідних для звертання.
Кредит незалежно від своєї соціальної сторони виконує певні функції, такі як регулювання об'єму сукупного грошового обороту, перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшого повернення, акумуляція тимчасово вільних грошових коштів.
Використана література
1. Тиркала Р.ї. Банківська справа; навч. посібниик. Тернопіль: Карт-бланш, 2001.
2. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид 2-е. стереотипне. -К.: Либідь, 2002.
3. Всеукраїнський щотижневик "БАЛАНС" №325 за 31 жовтня 2000р.
4. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях. За ред. Б.Л.Луціва. Тернопіль, Карт-бланш. 2004.
5. Гроші та кредит. За ред.Б.С.Івасіва. Підручник. Тернопіль, Карт-бланш, 2000.
6. В.М.Гриньова, В.О.Коюда. Фінанси підприємств: Навч.посібник. Вид. 2-е, перероблене і доповнене.- К.: Зананя-Прес, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...