WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні - Курсова робота

принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні - Курсова робота

період часу;
- при юридичному оформленні операції між кредитором і позичальником плата за цей кредит включається в ціну товару, а не визначається спеціально, наприклад, через фіксований процент від базової суми.
У зарубіжній практиці комерційний кредит набув виключно широкого поширення. Наприклад, в Італії до 85% від суми операцій в оптовій торгівлі здійснюються на умовах комерційного кредиту, причому середній термін по ньому складає біля 60 днів, що істотно перевищує термін фактичної реалізації товарів безпосереднім споживачам.
У сучасних умовах на практиці застосовуються в основному три різновиди комерційного кредиту:
1. кредит з фіксованим терміном погашення;
2. кредит з поверненням лише після фактичної реалізації позичальником поставлених на виплат товарів;
3. кредитування по відкритому рахунку, коли постачання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашення заборгованості по попередньому постачанню.
Споживчий кредит.
Головна відмітна його ознака цільова форма кредитування фізичних осіб. У ролі кредитора можуть виступати як спеціалізовані кредитні організації, так і будь-які юридичні особи, що здійснюють реалізацію товарів або послуг. У грошовій формі надається як банківська позика фізичній особі для придбання нерухомості, оплати лікування, що дорого коштує і т.п., в товарного в процесі роздрібного продажу товарів з відстрочкою платежу. Мал. 3. Книжка ст.110.
Державний кредит.
Суб'єктами при держкредиті виступають юридичні особи, фізичні особи і держава. Держава розміщує свої облігації і інші цінні папери серед державних, кооперативних і поодиноких підприємств, організацій, заснувань, а також населення. Державний кредит ділиться на види: по місцю розміщення - внутрішній і зовнішній; по термінам - короткострокові, до року, довгострокові; по доходності - виграшні або відсоткові. Мал.4. Книжка ст.111.
Здійснюючи функції кредитора, держава через центральний банк проводить кредитуванни:
- конкретних галузей або регіонів, що випробовують особливу потребу в фінансових ресурсах, якщо можливості бюджетного фінансування вже вичерпані, а позики комерційних банків не можуть бути залучені внаслідок дії чинників кон'юнктурного характеру;
- комерційних банків в процесі аукціонного або прямого продажу кредитних ресурсів на ринку міжбанківських кредитів.
У ролі позичальника держава виступає в процесі розміщення державних позик або при здійсненні операцій на ринку державних короткострокових цінних паперів.
Основною формою кредитних відносин при державному кредиті є такі відносини, при яких держава виступає позичальником коштів.
Потрібно зазначити, що в умовах перехідного періоду він повинен використовуватися не тільки як джерело залучення фінансових ресурсів, але і ефективного інструмента централізованого кредитного регулювання економіки.
Міжнародний кредит.
Розглядається як сукупність кредитних відносин, що функціонують на міжнародному рівні, безпосередніми учасниками яких можуть виступати міжнаціональні фінансово-кредитні інститути, уряди відповідних держав і окремі юридичні особи, включаючи кредитні організації. У відносинах з участю держав загалом і міжнародних інститутів завжди виступає в грошовій формі, у зовнішньоторговельній діяльності і в товарній (як різновид комерційного кредиту імпортеру). Класифікується по декількох базових ознаках;
- по характеру кредитів міждержавний, приватний;
- за формою державний, банківський, комерційний;
- по місцю в системі зовнішньої торгівлі кредитування експорту, кредитування імпорту.
Характерною ознакою міжнародного кредиту виступає його додаткова правова або економічна захищеність в формі приватного страхування і державних гарантій.
Форми міжнародного кредиту можна класифікувати таким чином:
По джерелах внутрішнє і зовнішнє кредитування зовнішньої торгівлі;
По джерелах комерційні (безпосередньо пов'язані із зовнішньою торгівлею і послугами), фінансові (на прямі капіталовкладення, будівництво об'єктів, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію), проміжні (для обслуговування змішаних форм виклику капіталів, товарів і послуг, наприклад, у вигляді виконання підрядних робіт "інжиніринг");
По видах товарні (що надаються експортерами імпортерам), валютні (що надаються банками в грошовій формі);
По валюті позики у валюті країни-боржника, у валюті країни-кредитори,
у валюті третьої країни; в міжнародній рахунковій грошовій одиниці (ЕКЮ, ЄВРОіін.);
По термінах надтермінові (добові, тижневі, до трьох місяців), короткострокові (до одного року), середи дострокові (від року до п'яти років), довгострокові (понад п'яти років). При пролонгації (продовженні) короткострокових і середньострокових кредитів вони стають довгостроковими, причому з державною гарантією;
По забезпеченості забезпечення (товарними документами, векселями, цінними паперами, нерухомістю і Ін.)? бланкові під зобов^зання боржника (соло-вексель з одним підписом);
З точки зору надання готівкові (що зараховуються на рахунок і розпорядженняборжника), акцептні (при акцепті витрати імпортером або банком), депозитні сертифікати, облігаційні позики, консорціальні кредити.
Лихварський кредит.
Специфічна форма кредиту. У зарубіжних джерелах розглядається лише в історичному плані, але в сучасних російських умовах набув певного поширення. Як сукупність кредитних відносин для більшості країн в цей час має однозначно нелегальний характер, тобто прямо заборонених чинним законодавством. На практиці лихварський кредит реалізовується шляхом видачі позик фізичними особами, а також господарюючими суб'єктами, що не мають відповідної ліцензії від центрального банку, Характеризується надвисокими ставками позикового процента (до 120 180% по позиках, що видаються у конвертованій валюті) і часто кримінальними методами стягнення з неплатника. По мірі розвитку інфраструктури національної кредитної системи і забезпечення доступності кредитних ресурсів для всіх категорій потенційних позичальників лихварський кредит зникає з ринку позикових капіталів.
На ринку реалізовуються в основному наступні форми кредиту:
а) комерційний;
б) банківський;
в) споживчий;
г) іпотечний;
д) державний;
є) міжнародний.
Вони відрізняються один від одного складом учасників, об'єктом позик, динамікою, величиною процента, сферою функціонування і іншим.
3. Значення кредиту у функціонуванні сучасного виробництва
Необхідність кредиту в ринковій економіці. Об'єктивна необхідність кредиту зумовлена особливостями кругообігу капіталу, якими є: постійне утворення грошових резервів і виникнення тимчасових додаткових потреб в них; різна тривалість обороту коштів в окремих осередках господарства; тісне переплетення готівкового і безготівкового обороту коштів; відособлення капіталу в рамках економічних суб'єктів.
Об'єктивність існування, освіти і використання позикового фонду і конкретної форми його рушення кредит викликається необхідністю:
- подолання протиріч між постійним утворенням грошових резервів, що осідають в процесі обороту у підприємств різних форм власності, бюджету і населення, і повним використанням їх для потреб відтворювання;
- забезпечення безперервного процесу кругообігу капіталу в умовах функціонування численних галузей і підприємств з різною діяльністю кругообігу коштів (від одного дня до

 
 

Цікаве

Загрузка...