WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошова система та її елементи - Контрольна робота

Грошова система та її елементи - Контрольна робота

витрачено майже 2 млрд. дол. відповідних запозичень. Про це із зрозумілих причин не говорилося. Нині за це потрібно розплачуватися. Як відомо, НБУ, який розраховується по боргах з МВФ, грошей як еквівалента вартості не створює. Він лише друкує знаки вартості, яка створюється живою працею у реальній економіці. Купуючи валюту на відповідні цілі, НБУ обслуговує свої зовнішні зобов'язання за рахунок інфляційного податку. Торік практично вся емісія була спрямована на розрахунки з кредиторами. Здійснено близько 1 млрд. дол. боргових платежів. Це також ціна стабілізації.
Існують й інші не менш гострі проблеми, без розв'язання яких говорити про надійність грошової стабілізації було б передчасно. У контексті проблеми, що розглядається, для нас дуже важливе удосконалення немонетарних інструментів грошової стабілізації. Нині це має стати головною турботою уряду, його економічного блоку. Тут є багато позицій, однак зупинимося лише на визначальних. По-перше, збереження політики бездефіцитного і водночас збалансованого бюджету. У нас немає альтернативи цьому. Бездефіцитний бюджет - не лише основа стабільності гривні, а й головний інструмент зниження боргового навантаження на економіку. По-друге, відчутне зниження податкового тягаря. Податкова складова в структурі витрат, а відтак і в ціновій динаміці, залишається надзвичайно високою. По-третє, створення ефективного антимонопольного конкурентного середовища і насамперед - подолання свавілля природних монополій, які весь час штучно завищують тарифи. Зазначу, що це найслабше місце у політиці реформ. По-четверте, детінізація української економіки та ін. Рада НБУ готова активно співпрацювати насамперед з Міністерством економіки із цих питань. Знову ж таки, йдеться про органічне поєднання інструментарію грошово-кредитної та немонетарної антиінфляційної політики. Реалізація поставлених Президентом України завдань щодо відчутного поглиблення стабільності гривні можлива лише на основі такого комплексного підходу.
Висновки
Грошово система не є довільним витвором державної влади, а залежить від реально існуючих економічних відносин. Враховуючи надзвичайно важливу роль грошових відносин в економічному житті суспільства, в усіх країнах, незалежно від їх устрою, формування грошових систем здійснюють центральні органи влади.
В роботі та тему"Грошова система та її елементи" було проведено аналіз теоретичних основ та практичних аспектів функціонування грошової системи України та її елементів на сучасному етапі розвитку.
Так, було досліджено, що багато труднощів в економічному будівництві виникає через недосконалу грошову систему, будівля якої недовершена. Одна з найгостріших проблем української економіки - це платіжна криза, яка паралізувала економічний оборот і господарське життя, спотворила та зробила ненадійними відносини між підприємствами. Великої шкоди Україні завдає нав'язувана ззовні жорстка монетарна політика. У країні не сформовано внутрішнього ринку як бази національного економічного розвитку. Найуспішніше український ринок освоюють транснаціональні корпорації (ТНК) індустріально розвинених країн. Потенційні резерви відродження національної економіки, зокрема розвитку внутрішнього ринку, в Україні майже не задіяні.
Є кілька ключових позицій, які визначатимуть зміцнення грошової системи не лише у короткостроковій, а й у середньостроковій перспективі. Це насамперед курсова політика. На відміну від девальвації, зміцнення валютних позицій національної грошової одиниці більш вигідне для України. Рада НБУ готова активно співпрацювати насамперед з Міністерством економіки з питань поліпшення функціонування грошової системи України та її елементів. Йдеться про органічне поєднання інструментарію грошово-кредитної та немонетарної антиінфляційної політики. Реалізація поставлених Президентом України завдань щодо відчутного поглиблення стабільності гривні можлива лише на основі такого комплексного підходу.
Список використаних джерел
1. Абрамова Марина Александровна, Александрова Лариса Станиславовна. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. пособие / Институт международного права и экономики. - М., 1996.
2. Антонов Н. Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М. Финстатинформ. 1995.2. Банки и банковское дело. Уч. пособие для вузов. Сбп. Питер.2001.
3. Доллан Э.Дж., Кембелл К.Л. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. / Пер.с англ. Лукашевича М.Д.-Л., 1991.
4. Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
5. Макконелл К.Л., Брюс С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Москва: "Республика", 1992.
6. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993
7. Основи економічної теорії. під редакцією Климко Г.Н. - Київ: Вища школа, 1997.
8. Савлук М. І. Гроші та кредит. Київ: Либідь, 1992.
9. Сироткин В.Б. Финансы и кредит: рынки капиталов, денежно-кредитная система. Уч. пособие. Спб. 2000. 151 с.
10. Современный финансово-кредитный словарь. Под общей ред. М.Г. Лапусты, В.С. Никольского. М. Инфра-М. 1999. 525 с.
11. Усов В.В. Деньги и денежное обращение. М. ЮНИТИ. 1999.
12. Финансово-кредитный энциклопедический словарь М. Финансы и статистика. 2000 г.
13. Финансы , денежное обращение и кредит. Уч. РАН. Ин-т Экономики. Под ред. Сенчагова В. К., Архипова А. М., Проспект. 1998.
14. Білоусов Р. Досвiд Росiї по стабiлiзацiї грошей i фiнансiв // http://www.csi.net.ua/index.cgi?r=5&id=45&lng=1
15. Гальчинський А. Стабілізація гривні: проблеми та перспективи // Дзеркало тижня. №17 (392), Субота, 11 - 17 Травня 2002 року. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/392/34729/
16. Гальчинський А.С. Грошова реформа: можливі варіанти // "Урядовий кур'єр" від 4 вересня 1992 р.
17. Економічні трансформації в Україні в оцінках експертів // http://www.management.com.ua/news/news171201_add.doc
18. Михед С. Это мне. И это снова мне // "Деловая Украина" від 16 травня 2003р.
19. Руденко И. Not strong dollar policy // "Деловая Украина" від 16 травня 2003р.
20. Солодкий В., Мяновський Б. Мріяти не шкідливо // "Деловая Украина" від 23 квітня 2003 р.
21. Швайка М. Неефективність грошово-кредитних та податкових механізмів - гальмо економічного поступу України // Економічний Часопис-XXI №2'2004. http://soskin.info/ea.php?pokazold=20040205&n=2&y=2004
22. Швайка М. Проблеми захисту національних економічних інтересів України в умовах глобалізації // Економічний Часопис-XXI №6'2002. http://soskin.info/ea.php?pokazold=20020689&n=6&y=2002

 
 

Цікаве

Загрузка...