WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України - Реферат

Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України - Реферат

області - 1.26, Волинської - 2.30, Житомирської - 1.20, Закарпатської - 1.24, Запорізької - 4.76,Івано-Франківської- 2.43, Київської (без м. Києва) -
1.68, Кіровоградської-0.84,Луганської - 3.44, Львівської - 5. 07, Миколаївської- 3.01, Одеської - 3.25,Полтавської - 3.88, Рівненської - 0.96, Сумської - 1.92, Тернопільської - 0.72, Харківської - 3.73, Херсонської - 1.66, Хмельницької - 0.99,Черкаської - 2.23,Чернігівської - 0.82. Дещо вище значення у Донецькій області -7.3%. Найвищі ж мають м. Київ - 17.89, та Дніпропетровська область - 20.31%.
Висновки.
Проведений аналіз дає підстави для таких висновків:
1. Основна маса кредитних ресурсів, що останнім часом надаються вітчизняними комерційними банками, припадає на сферу промисловості, торгівлю та громадське харчування (68.9% від загального обсягу кредитів).
2. Довгострокові позички обслуговують основному сферу послуг. Найбільш кредитомісткими нині є сфери зв'язку (45.8%) і транспорту (35.4%). Гостра нестача цього виду кредитів відчувається у промисловому секторі. В даному випадку простежується логічний зв'язок між спрямуванням довгострокових кредитів за видами економічної діяльності та особливостями їх регіональної локалізації, який полягає в тому, що підприємства сфери послуг, розміщуючись у великих містах, "притягують" до себе довгострокові інвестиції.
3. Стосовно спрямування короткострокових кредитів за видами економічної діяльності, то вони домінують у промисловому секторі, проте
не мають інвестиційного значення.
4. Основна маса кредитних ресурсів, наданих комерційними банками суб'єктам господарювання, локалізується в Центральному, Придніпровському та Східному регіонах. Сумарний показник "їх частки сягає
74%. Частка всіх інших регіонів дорівнює приблизно 26%.
5. Впадає в око "тяжіння" вітчизняних інвестицій до регіонів. Із розвину
тою промисловою інфраструктурою та центрів фінансової діяльності. На
іншому полюсі залишаються регіони, спеціалізацією яких с сільське господарство, переробна промисловість. Вони мають найнижчі показники що
до кредитування, передусім - довго строкового.
6. Основна маса довгострокових кредитів зосереджується у Центральному, Придніпровському, Південному і Східному регіонах. їх частка становить близько 66% від загальноукраїнського обсягу позичок цього виду.
Короткотермінове кредитування зафіксовано в усіх без винятку регіонах України.
7.Значні диспропорції у розвитку
банківської системи України призвели
до так званого вимивання коштів з
регіонів із низьким рівнем розвитку
фінансової інфраструктури і низькою
інвестиційною привабливістю в розвинутіші та інвестиційно привабливіші
регіони. Вилучення фінансових ресурсів
є дуже небезпечним для економіки
регіону, оскільки спричиняється до браку коштів, необхідних для інвестицій,
що у свою чергу призводить до підвищення ціни на ресурси та колапсу інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.
8. Необхідно розробити нові шляхи
стабілізації руху фінансових ресурсів
між регіонами. Один Із них - підвищення ролі регіональних банків у фінансовому секторі областей. Кроком до
цього має стати підтримка діяльності в
Україні регіональних банків місцевими
та центральними органами влади, а також створення в Україні спеціалізованих
регіональних банків.
Список використаної літератури.
1. Грудзевич У.Я. Особливості розміщення та діяльності банків у регіонах України //Регіональна економіка. - 2003. - № 3. - С.127.
2. Другов О. Регіональні аспекти функціонування банківської системи України //Вісник НБУ. - 2004. - № 10. - С.42-45.
3. Патрикац П.І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України // Вісник НБУ. - 2003. - № 1. - С.46-49.
4. Пугачова М.В. Обстеження фінансової сфери - джерело статистичної інформації //Фінанси України. - 2003. - № 3.
5. Сундук А., Юрін Я. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки регіонів України //Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С.24-26.
6. Фінанси України. - 2002. - № 8.
7. Фінанси України. - 2002. - № 11.
8. Шлапак О., Пушкарьов В., Корчева Г. Основні тенденції і проблеми діяльності банків України //Вісник НБУ. - 2003. - № 6. - С.2-5.
9. http://www.referats.kiev.ua
10. http:// ukrreferat.com
Додаток А.
Рівень розвитку регіональних банківських систем за станом на 01.04.2003 р.
Джерело: Вісник НБУ. - 2003. - №6. - С. 4-5.
Додаток Б.
Залучення(вилучення)фінансових ресурсів у регіон (з регіону)
через банківську систему.
Регіон
Зобов'язання
банків за рахунками суб'єктів
господарювання
та фізичних осіб Вимоги банків
за кредитами
в економіку
України Залучення
(вилучення)
фінансових ресурсів
у регіон
(з регіону)
через банківську
систему
Усього 3 них
довгострокових Усього 3 них довгострокових Усього 3 них довгострокових
Автономна
Республіка Крим 2 414 754 1919 1 090 -495 336
Вінницька 862 309 887 397 25 88
Волинська 711 344 963 542 257 198
Дніпропетровська 8 244 2 505 9 920 5 423 1 676 2 918
Донецька 7754 3 195 6217 2 300 1 537 895
Житомирська 742 230 651 302 91 72
Закарпатська 522 162 640 361 118 199
Запорізька 2 608 743 2 848 1 360 240 617
Івано -Франківська 1 120 444 1 017 646 -103 202
Київська 741 140 546 226 -195 86
Кіровоградська 595 218 604 246 9 28
Луганська 1 983 507 1453 618 530 111
Львівська 3 709 1 531 2 529 1 189 -1 180 342
Миколаївська 1 08В 342 1431 721 343 379
Одеська 3-197 1 278 3 780 2 152 283 874
Полтавська 1 918 774 195Є 909 40 135
Рівненська 672 248 689 258 17 10
Сумська - 710 239 817 345 107 - 106
Тернопільська 731 267 535 252 -196 15
Харківська 4 152 2 059 5 049 2 168 897 109
Херсонська 778 266 971 424 193 158
Хмельницька 960 375 634 335 326 40
Черкаська 1 108 478 960 497 148 19
Чернівецька 490 151 495 261 5 110
Чернігівська 635 331 848 376 -37 45
м. Київ 27 065 9 659 32 603 16 495 5 537 6 836
Джерело: Вісник НБУ. - 2004. - № 10. - С.45.
Додаток В.
Регіон
Зобов'язання банків за рахунками
суб'єктів господарювання
та фізичних осіб
Вимоги банків
за кредитами в економіку України
Усього З них строковихвих У відсотках Усього З них довгострокових У відсотках
Україна 76 060 27 549 36.22 80 970 39 893 49.27
Автономна
Республіка Крим 2 414 754 31.23 1 919 1 090 56 80
Вінницька 862 309 35.85 837 397 44.76
Волинська 711 344 48.38 968 542 55 99
Дніпропетровська 8 244 2 505 30.39 9 920 5 423 54.67
Донецька 7 754 3 195 41.20 6 217 2 300 37.00
Житомирська 742 230 31.00 651 302 46.39
Закарпатська 522 162 31.03 640 361 56.41
Запорізька 2 603 743 28 49 2 848 1 360 47.75,
Івано-Франківська 1 120 444 39.64 1017 646 63.52
Київська 741 140 44.26 546 226 41.39
Кіровоградська 595 218 36.64 604 246 40.73
Луганська 1 983 507 25.57 1453 616 42.53
Львівська 3 709 1 531 41.28 2 529 1 189 47.01
Миколаївська 1 088 342 31.43 1 431 721 50 38
Одеська 3 497 1 278 36 35 3 780 2 152 56.93
Полтавська 1 918 774 40 35 1 958 909 46.42
Рівненська 672 248 36.90 689 258 37.45
Сумська 710 233 33.66 817 345 42.33
Тернопільська 731 267 36.53 535 252 47.10
Харківська 4 152 2 059 49 59 5 049 2 168 -42.94
Херсонська 778 266 34.19 971 424 43.67
Хмельницька 960 375 39.06 634 335 52 84
Черкаська 1 108 473 43.14 960 497 51.77
Чернівецька 490 151 30.82 495 261 52.73
Чернігівська 885 331 37.40 348 376 44 34
м. Київ 27 066 9б59 35 69 32 603 16 495 50.59
Кредити і зобов'язання банків України в розрізі регіонів на 01.07.2004р.
Джерело: Вісник НБУ. - 2004. - № 10. - С.43.

 
 

Цікаве

Загрузка...