WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України - Реферат

Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України - Реферат


Реферат
з курсу "Гроші та кредит"
на тему:
Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України
Зміст
Вступ.
1. Рівень територіальної концентрації банківської системи в регіонах України. ………………………………………………………………………4
2. Показник залучення (вилучення) через банківську систему фінансових ресурсів у регіонах. ……………………………………………………….....7
3. Банківське кредитування регіонів України. ……………………………....8
4. Висновки. ……………………………………………………………………12
5. Список використаної літератури. ………………………………………….14
Додатки. ………………………………………………………………………....15
У сучасних умовах банківські система відіграє стратегічну роль у розвитку економіки України. Пов'язано це в основному з нерозвинутістю ринку фінансових посередників у державі. Нині в Україні слабко розвинута ланка інвестиційних посередників - спеціальних компаній та фондів. Тільки і 01.01-2004 року набрав чинності Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення", поле для функціонування недержавних пенсійних фондів. Трохи краще, та все ж недостатньо розвинута ланка страхових компаній. Власне, ці фактори і призвели до домінування саме банківського сектору на фінансовому ринку країни.
Банки істотно підтримують вітчизняну економіку. В основному це виявляється у фінансуванні інвестиційного процесу на підприємствах, наданні коштів для задоволення споживчих потреб населення, розрахункових послуг тощо. Нині в наукових публікаціях приділяється багато уваги особливостям функціонування банківських установ в Україні, розглядаються численні напрями та шляхи вдосконалення їх роботи. Однак сучасна економічна наука майже не досліджує регіональні аспекти діяльності українських банків А проте в умовах усе більшої фінансової глобалізації та регіоналізації це питання є дуже суттєвим і стратегічно важливим для розвитку регіонів.
Протягом І кварталу 2003 року розвиток банківської системи України характеризувався динамічним зростанням обсягів діяльності, певним підвищенням фінансової стабільності, рівня капіталізації, поліпшенням якості активів, кредитного портфеля, незначними змінами в кількісній структурі банків.
1.Рівень територіальної концентрації банківської системи в регіонах України.
На сьогодні сталий розвиток банківської системи України стримується значними територіальними диспропорціями щодо забезпечення банківськими послугами окремих регіонів. Причому за цим показником Україна відстає від багатьох інших держав. Так, у країнах ЄС на 100тис. осіб припадає 40-50 кредитних установ, Центральної та Східної Європи - 7, в Україні 3.2 (в столичному регіоні - 5.7., на решті території України, без урахування столичного регіону, - 3.0.
Рівень розвитку регіональних банківських систем значною мірою за від соціально-економічного розпитку регіонів, чисельності населення, розвитку ринкової і транспортної інфраструктури, мережі зв'язку тощо.
За рівнем територіальної концентраті банківської системи ( обсягом сумарних активів банків і філій, розташованих в області) регіони умовно можна поділити на чотири групи (див. додаток А): високої (столичний регіон),середньої (активи банків і філій в області перевищують 1.5 млрд. грн.). незначної ( зазначений показник становить від 500 млн. до 1.5 млрд. грн. ) і низької концентрації (менше 500 млн. грн.).
Група високої концентрації представлена м. Києвом та Київською областю (столичний регіон), де зосередже-10 більше половини діючих банків (85. або 54.1%) і 166 банківських філій (11 8% від їх загальної кількості). Загальні активи банківських установ столичного регіону на 01.04.2003 р. становили 36 423.7 млн. грн. (48.7% від загальних активів по системі), кредитний портфель - 22 546.0 млн. грн. і (44.5%), капітал (балансовий) -5 859.3 млн. грн. (56.6%). Така висока концентрація банківських активів і капіталу в столичному регіоні характерна практично для всіх країн СНД - Росії. Білорусі та інших.
Група середньої концентрації включає 8 індустріально розвинутих областей(Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Одеську, Запорізьку, Львівську, Полтавську та Автономну Республіку Крим), де сконцентровано близько третини банків України (60, або 38.2%) та 620 філій (44.1%). Як бачимо, ця група характеризується значною кількістю філій, тоді як у групі високої концентрації переважають банки.
У групі регіонів середньої концентрації банківських установ загальні банківські активи на 01.04.2003 р. становили 28 978.9 млн. гри. (38 7% від загальних активів системи), кредитний портфель - 20 816.7 млн. грн. (41%), капітал (балансовий) - 3 886.8 млн. грн. (37.5%).Ця група посідає перше місце за розміром вкладів фізичних осіб (47.7% від загальної суми по системі) та коштів суб'єктів господарювання (46.1%).
До групи незначної концентрації належать 9 регіонів (Луганська. Миколаївська, Волинська. Івано-Франківська. Черкаська. Херсонська. Чернігівська, Сумська та Вінницька області). В перелічених областях діє 10 (6.4%) банків та 391 (27.8%) філія. Загальні активи на 01.04.2003 р. становили 6 687.9 млн. грн. (8.9% від загальної суми, по системі), кредитний портфель -5 223.4 млн. грн. (10.3%). капітал (балансовий) - 452.5 млн. грн.
До останньої групи - низької концентрації - входить 7 регіонів (Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Закарпатська, Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецькі області), в яких розташовано 2 банки (1 3%) та 228 філій (16.2%) Загальні банківські активи у цих областях на 01.04.2003 р. становили 2 743.2 млн. грн. (З 7%). кредитний портфель - 2 087.0 млн. грн. (3.8%). капітал (балансовий) - 153.9 млн. грн. (15%).
Територіальну нерівномірність розміщення банків в України певною мірою згладжує розвиток мережі філій. Найбільша їх кількість розташована в Києві та Київській області (166), Донецькій (125) і Дніпропетровській (96) областях; у 4 областях (Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій) - до 30 філій.
Наведені дані свідчать про значні територіальні диспропорції в розвитку банківської системи країни. Тож подальший її розвиток залежатиме насамперед від діяльності банківських установ столичного регіону та індустріально розвинутих областей, де зосереджено близько 90% активів, капіталу ту кредитного портфеля всієї банківської системи країни.
Найефективнішими нині є банківські системи регіонів, що входять до групи середньої концентрації. Володіючи 38.7% активів, вони забезпечують одержання 84 3% загальною прибутку банківської системи країни.
Усунення територіальних диспропорцій та підвищення ефективності банківської діяльності сприятиме стабільному розвитку банківської системи України та посиленню її впливу на економічне піднесення в кожному регіоні.
2.Показник залучення (вилучення) через банківську систему фінансових ресурсів у регіонах.
Аналіз регіональних особливостей по будови банківської системи України засвідчує: значні диспропорції у її розвитку призвели до вимивання коштів з регіонів із низькимрівнем розвитку фінансової інфраструктури та інвестиційної привабливості у регіони (області), розвинутіші та інвестиційно привабливіші (див. додаток Б).
За показником залучення (вилучення) через банківську систему фінансових ре сурсів у регіонах усі області (регіони) України можна умовно поділити на дві групи:
1) регіони-донори, з яких через банки вилучаються фінансові ресурси;
2) регіони-отримувачі, котрі залучають фінансові ресурси з інших регіонів.
До першої групи слід віднести Автономна Республіку Крим, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернігівську області. Найбільшими донорами в Україна є Донеччина, але це є, швидше за все, тимчасовим явищем, пов'язаним із політичною ситуацією, Львівщина (вилучено 1 180 млн. грн. ) та Луганщина (530 млн. грн.). Явище

 
 

Цікаве

Загрузка...