WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Гроші: сутність, історія та функції - Курсова робота

Гроші: сутність, історія та функції - Курсова робота

грошової одиниці, а й структурну перебудову дійсної системи грошово-валютних і кредитних відносин.
Грошова реформа повинна обов'язково доповнитися системою практичних заходів, які б гарантували її повномірний характер. Ключовими середних мають бути:
" Дії з нормалізації товарно-грошових відносин, і в першу чергу рішуче обмеження бартеру як зони економічних зловживань
" Удосконалення управління валютною та емісійною політикою з тим, щоб стабільність грошової одиниці підтримувалась на відповідному рівні
" Скорочення поширеної практики викоритання різного роду квазіплатіжних фінансових інструментів
" Недопущення безконтрольності з боку держави за відпливои капіталу та грошової маси в тіньову економіку і за кордон
" Запровадження чіткого контролю за джерелами формування, умовами розміщення та напрямками використання валютних резервів держави
Грошова реформа сама собою не забезпечує оздоровлення економіки, вона створює передумови для її успішного розвитку. Тільки динамічне економічне зростання на основі науково-технічного прогресу, структурних перетворень в економіці і особливо - пріоритетного розвитку наукомісткого, інтелектуального виробництва може забезпечити не просто сталість, а зростання валютного курсу грошової одиниці. Лише стійка і надійна валюта робить можливим повне використання праці, капіталу, матеріальних ресурсів.
Грошова реформа повинна пов'язуватись з іншими аспектами економічної реформи, перш за все з приватизацією, розвитком виробництва, платіжним балансом, дефіцитом державного бюджету. Інакше кажучи, для грошової реформи потрібна сприятлива економічна ситуація. Це - зменшення інфляції та дефіциту державного бюджету, забезпечення розвитку експорту, позитивне сальдо платіжного балансу. Одночасно мають утвердитись дворівнева банківська система, створені резервні фонди, розвинутий ринок цінних паперів, діяльність фондової біржі.
7 листопада 1992р. Президент України підписав Указ "Про реформу грошової системи України", за яким з 12.11.1992р. купоно-карбованець було впроваджено і у сферу безготвкового обігу. Функції рубля в грошовому обігу на території України припинилися. Із введенням у безготівковий обіг український купоно-карбованець отримав статус тимчасової національної валюти. Він став єдиним на території республіки офіційним засобом платежу. Так завершився в Україні перший етап грошової реформи.
Політика фінансово-грошової стабілізації, розпочата у жовтні 1994 року, створила необхідні передумови для проведення другого етапу грошової реформи. Її відкритий і безконфіскаційний характер забезпечив зростання довіри не тільки до національної грошової одиниці, а й до усієї системи органів державної влади України.
Посилення у 1995 році і першій половині 1996, року стабілізаційних процесів в економіці, зокрема значне зниження темпів інфляції, суттєве призупинення спаду виробництва, стабілізація курсу українського карбованця до іноземних валют, зростання доходів населення, створили належні умови для запровадження гривні, яка згідно з Конституцією України є грошовою одиницею нашої держави.
25 серпня 1996 року в засобах масової інформації було оголошено Указ Президента України Леоніда Кучми "Про грошову реформу в Україні".
Відповідно до Указу Президента України грошова реформа в нашій державі проводилася від 2 до 16 вересня 1996 року. У перший же день реформи за встановленим курсом було перераховано у гривні ціни, тарифи, оклади заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ та організацій, а також вклади громадян. Карбованцеві вклади населення було перераховано у гривні за курсом 100000 карбованців за одну гривню без будь-яких обмежень і конфіскацій із вільним їх використанням у гривнях.
Протягом 15 днів - від 2 до 16 вересня 1996 року - в готівковому обігу одночасно вільно використовувалися як гривні, так і карбованці з поступовим вилученням останніх. Після 16 вересня 1996 року приймання карбованців в усі види платежів було припинено і єдиним законним засобом платежу на території України з цього моменту стала гривня.
З початку реформи всі видачі готівки з кас банків (у тому числі для виплати заробітної плати, пенсій та інших доходів), безготівкові розрахунки здійснювались тільки у новій національній валюті.
Сьогодні можна впевнено заявити, що грошова реформа:
" Забезпечила впровадження одного з найважливіших атрибутів державності - національної грошової одиниці
" Сприяла неухильному зниженню інфляції
" Дала змогу усунути значні коливання обмінного курсу
" Стимулювала зростання надходжень іноземної валюти в державу ( у тому числі й повернення українських капіталів, що збурігаються за кордоном)
" Сприяла створенню кращих умов длязалучення іноземних інвестицій
Реформування попереднньої грошової системи і розбудову нової супроводжували дві ключові акції:
" Заміна тимчасового карбованця на постійну національну валюту
" Здійснення деномінація та відповідна нуліфікація, тобто одночасне зменшення однаковою мірою (масштаб 1:100000) усіх грошових вимірів, вартісних і цінових показників та параметрів функціонування економічної системи.
Все це, безумовно, позитивно вплинуло на фінансову ситуацію в Україні. В результаті різко скоротилася кількість банкнот в обігу, що суттєво полегшило бухгалтерський облік, роботу касирів, банківських установ, торговельної мережі, всіх суб'єктів господарювання.
Грошова реформа в Україні стала надзвичайною подією для нашої держави, в результаті якої було створено один з невід'ємних атрибутів державності - національні гроші. Зарубіжні аналітики вітали здійснення грощової реформи у нашій державі, розглядаючи введення української валюти - гривні - як свідчення початку стабілізації української економіки.
Висновки
" Гроші - це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості.
" Гроші - це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.
" Головні функції грошей:
Міри вартості
Засобу обігу
Засобу нагромадження
Засобу платежу
Світових грошей
" Грошові агрегати: М0, М1, М2, М3 та L
" Грошовий обіг - це рух грошей в готівковій та безготівковій формах, що обслуговує збут товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки у господарстві.
Рекомендована література:
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - Москва: Юристъ, 1997
2. Гальчинський А. Теорія грошей. - Київ: Основи, 1996
3. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. -Київ: Основи, 1996
4. Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита. - Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995
5. Основи економічної теорії. - під редакцією Климко Г.Н. - Київ: Вища школа, 1997
6. Кравець В. Гривня - жіночого роду \ Вісник НБУ. - 1997. - №9
7. Основи ринкової економіки. - під редакцією - Київ: Либідь, 1995
8. Макконелл К.Л., Брюс С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. - Москва: "Республика", 1992
9. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993
10. Савлук М. І. Гроші та кредит. - Київ: Либідь, 1992
11. Чухно А. Передумови і результати грошових реформ у постсоціалістичних країнах \ Вісник НБУ. - 1997. - №5
12. Ющенко В. Результати реформи мовою цифр \ Вісник НБУ. - 1997. - №9

 
 

Цікаве

Загрузка...