WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Споживчий кредит - Реферат

Споживчий кредит - Реферат

позичальником і поручителем виникає ситуація, коли таку позику потрібно погашати банку. Для таких потреб в установах банків утворюються спеціальні страхові фонди на покриття кредитних ризиків. Чим більш ризиковану політику проводить банк, тим більший страховий резерв повинен він мати, використав для цього кошти з прибутку.
ВИСНОВОК
Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, внаслідок розвитку процесів обміну товарами.
Особливості кредиту, що відрізняють його від інших економічних категорій:
" При наданні кредиту позичильник лише реалізує право тимчасового користування наданими коштами чи цінностями (об'єкт кредиту залишається у власності кредитора);
" суб'єкти кредиту можуть почергово виступати як у ролі кредитора, так і в ролі позичальника;
" позичальник зобов'язаний пред'явити кредитору екномічні та юридичні гарантії повернення боргу;
" повернення кредиту здійснюється позичальником, а у винятковиз випадках- третьою особою-гарантом, якщо позичальник неспроможній сам це зробити;
" конкретний термін повернення кредиту залежить від двох обставин: від кругообігу котшів у позичальника *на який термін йому необхідні кошти і коли він зможе погасити позику) та від можливостей кредитора щодо терміну, на який він може надати кредит;
" характерною рисою кредиту є оплата процентів за користування ним.
" кредитні відносини реалізуються тоді, коли зберігаються інтереси кредитора й позичальника щодо конкретних параметрів позики, в першу чергу - її цільового призначення, забеспечення, терміну кредитування та величини позикового процента.
Характерними ознаками кредиту в ринковій економіці є:
o позичальниками, як правило, виступають суб'єкти господарювання, а кредиторами - банківські установи;
o гроші, надані в позику, використовуються позичальником як капітал (на виробничі потреби);
o джерелом позикового процента є прибуток на позичені кошти;
o кредит використовується як механізм перерозподілу капіталів у суспільному виробництві та для вирівнювання норми прибутку.
Процес кредитування пов'язаний з діями багаточисельних та різноманітних факторів ризику, які здатні спричинити непогашення кредиту в встановлений термін. Тому надання кредитів банк обумовлює вивченням кредитоспроможності клієнта, тобто вивченням факторів, які можуть спричинити їх непогашення .
Аналіз кредитоспроможності заключається в визначенні здатності позичальника своєчасно і в повному обсязі покрити заборгованість за кредитом, ступені ризику, який банк готовий взяти на себе; розмір кредиту, який може бути наданий при даних обставинах і, нарешті, умов його надання.
Як правило, покупки в кредит обходяться дорожче, ніж при оплаті готівкою. Це відбувається тому, що при купівлі товару в кредит ціна на товар часто трохи вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї слід добавити процент за користування кредитом.
В усіх країнах споживчий кредит виступає системою грошових відносин, пов'язаною з тимчасовим перерозподілом вільних коштів юридичних і фізичних осіб.
В країнах з розвинутою ринковою економікою споживчий кредит, як зручна і вигідна форма обслуговування населення, відіграє велику роль в економіці. Тому він активно регулюється з боку держави. Регулювання здійснюється як на рівні надання кредиту, так і на рівні його використання і виражається або в заохочуванні кредитування кінцевого споживача через процентну ставку, термін кредиту, первісна участь власними коштами в кредитній операції, або ж в більш жорсткому режимі кредитування.
Споживчий кредит стимулює ефективність праці. Отримуючи заробітну плату, яка є недостатньою для купівлі за готівковий розрахунок ряду товарів, вчасності товарів тривалого споживання, людина має можливість купувати дані товари в кредит або брати кредит під їх купівлю. Згодом, кошти за ці товари повинні бути виплачені, тому кожний, хто взяв в кредит, намагається протриматись на соєму робочому місці як можна довше, тобто на більш довгий проміжок часу. Отже, споживчий кредит прискорює реалізацію товарів широкого вжитку і побутових послуг, збільшує платоспроможний попит населення, підвищує його життєвий рівень.
У період, що передував переходу до ринкової економіки в Україні, роль кредиту була обмежена. Обмежене застосування мав комерційний кредит, не використовувався кредит як джерело капіталовкладень, не видавався іпотечний кредит. Існувала жорстока централізація управління банківським кредитом: усі кошти виділялися з центру для різних позичальників на різні цілі і в межах визначених сум (ліміт кредитування).
Однорівнева банківська система також не сприяла розвитку кредитних відносин.
У перехідній економіці роль кредиту зростає, розширюється сфера кредитних відносин, розвиваються методи кредитування та управління кредитом, а саме:
o відбувається перехід до децентралізації управління кредитними операціями комерційних банків;
o розширюються права і можливості комерційних банків та їх клієнтів на основі договірних відносин;
o розширюється сфера застосування кредиту;
o вдосконалюються методи кредитування;
o поява акціонерних товариств, випуск акцій, залучення урядом коштів до бюджету за допомогою цінних паперів сприяє розширенню кредитних операцій з цінними паперами (участь кредиту в операціях з емісії цінних паперів);
o починає використовуватись комерційний та іпотечний кредити;
o підвищується роль кредиту як джерела інвестицій.
Тобто створюються умови для подальшого вдосконалення управління кредитом і розширення сфери його застосування.
Роль кредиту не залишається не змінною. Із зміною економічних умов у країні відбуваються зміни ролі кредиту та сфери його застосування. Так, в умовах функціонування повноцінних грошей роль кредиту була незначною, бо зміна маси грошей незначною мірою залежала від застосування кредиту. Зменшення маси повноцінних грошей в обігу здійснювалось шляхом перетворення їх у скарб (без участі кредиту), і - навпаки. При функціонуванні неповноцінних грошей збільшення, або зменшення їх маси відбувається завдяки кредитним операціям. Тому роль кредиту зростає.
Щебільш важливою є роль кредиту в умовах інфляції, бо регулювання грошової маси в обігу за допомогою кредиту має велике значення для підтримання стабільності купівельної спроможності грошової одиниці.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРЕДИТУВАННЯ Затверджено постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 вересня 1995 р N 246
2. Концепція економічного і правового розвитку України. Січень 2000
3. Про внесення змін до Положення про кредитування Постанова Правління НБУ від 07.05.2001 р. №186
4. "Гроші та кредит": навч. - метод. посібн. для самост. вивч. дисципліни / М.І. Мирун, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; - К., 1999.
5. "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків" Положення Національного банку України Затверджено Постановою Правління аціонального банку України , 0474-00 ,06.07.2000
6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 12 2000р. 2121-14

 
 

Цікаве

Загрузка...