WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошово-кредитна система - Контрольна робота

Грошово-кредитна система - Контрольна робота


К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
на тему: "Грошово-кредитна система"
З М І С Т
1. Позабанківський обіг готівки і чинники його скорочення
2. Комерційний кредит
3.Взаємовідносини України з міжнародними фінансово-кредитними
організаціями
Література
1. Позабанківський обіг готівки і чинники його скорочення.
Проблема виведення з тіньового сектору значних обсягів грошової маси (у вигляді в основному позабпяківського обігу готівки) і включення їх до офіційного економічного обороту країни - одне з найгостріших питань виходу вітчизняної економіки з кризи, що насамперед зумовлює необхідність у системному комплексному підході до вирішення проблеми. Саме на цьому загострив увагу Президент України Леонід Кучма у своєму виступі на розширеному засіданні Коордіиіаціііного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю: Завдання подолання тіньової економіки і суттєвого зменшення основного джерела її живлення - позабанківського обігу готівки - є одним із наріжних каменів Послання Президента України до Верховної Ради України у 2000 році .
У позабанківському обігу обертається готівка, яка належить фізичним особам, тобто населенню, і та, що знаходиться в касах підприємств (15-20% від загального обсягу готівки). Друга частина коштів фізичних осіб - їх заощадження, розміщені в комерційних банках у вигляді депозитів.
Рух коштів у національній валюті облічується вітчизняною статистикою, яку здійснює Національний банк України. Дані щодо обсягів готівки в позабанківському обігу в національній валюті та їх частки у загальній грошовій масі наведено в таблиці. Станом на 01.01.2000 року сума готівки в обігу становила 9583 млн. грн. За період з 1996 року обсяг готівки в обігу збільшився в 3,6 раза. В 1999 році щомісячні темпи зростання обсягів готівки поза банками становили 3,3%, у цілому за 1999 рік - 33,9%. Дуже висока питома вага позабанківського обігу готівки у загальній грошовій масі в національній валюті: в 1996-1999 роках вона не знижувалася нижче 43%, а на кінець 1999 становила 43,4 %. Тобто майже половина грошової маси в національній валюті обертається поза банками і не контролюється з боку банківської системи. Водночас у розвинутих країнах світу частка готівки у структурі грошової маси не перебільшує 3-5%.
Таблиця №1 . Обсяги готівки в поззбанківському обігу в 1992-1999 роках
Рік Кошти фізичних
осіб, Гроші поза банкамишти Заощад.нас, Загальна грошова
маса, Питома вага грошової маси поза банками
млн.грн. млн.грн. млн..грн..
млн.грн. %
1992 8 5 3 25 20.0
1993 159 128 31 482 26,6
1994 1021 793 228 3216 24.7
1995 3153 2624 529 6930 37,9
1996 5049 4041 1008 9364 43.2
1997 7830 6132 1698 12541 48,9
1998 10276 7158 3118 15705 45,6
1999 13434 9383 4071 22079 4З.4
середн.
43.9
Такі темпи зростання обсягів готівки в національній валюті поза банками в 1992-1999 роках дають можливість спрогнозувати цей обсяг на інші періоди.
Готівка в іноземній валюті обертається у двох видах:
o легальному (формується при офіційному перетинанні кордону: відрядження, туристичні поїздки, поїздки у приватних справах і під час оплати праці й послуг фізичних осіб за кордоном). Обсяг готівки в легальному вигляді відображається через платіжний баланс країни і таким чином може бути більш-менш точно визначеним;
o нелегальному (обертається в тіньовій економіці і не облічується офіційною статистикою). Зрозуміло, що є лише експертні оцінки фахівців і науковців. Так, за підрахунками експертів, щорічно у населення "осідає" S 2-5 млрд., які в основному обслуговують тіньову економіку, в тому числі її кримінальну складову. Л в цілому у населення знаходиться S 10-15 млрд.
Зростання обсягів позабанківського обігу готівки як у національній, так і в іноземній валюті має такі негативні наслідки:
1) зменшується пропозиція іноземної валюти на внутрішньому міжбачківському валютному ринку. Це не дає можливості встановлювати реальний курс гривні стосовно іноземних валют, а за рахунок зниження запропонованої валютної маси курс гривні - нестабільний;
2) значно скорочуються можливості збільшення валютних резервів держави, що знижує усталеність національної грошової одиниці:
3) істотно скорочуються інвестиційні й кредитні ресурси країни, що створює штучний попит на іноземні кредити і призводить до збільшення зовнішнього державного боргу та заборгованості юридичних осіб;
4) зменшується база оподаткування за рахунок наявності тіньового обігу готівки;
5) збільшення обсягів позабанківського обігу готівки сприяє дальшому поширенню тіньової економіки, яку вона переважно й обслуговує;
6) значні обсяги позабанківської готівки - суттєве джерело відтоку валюти за кордон.
Аналіз показує, що існують такі основні джерела зростання обсягів позабанківського обігу готівки в національній та іноземній всиї'іоті:
1. Постійне перевищення доходів населення над їх витратами. Значне джерело збільшення коштів у населення, не включених до банківського обігу.
2. Друге важливе джерело поповнення обсягів позабанківського обігу готівки - наявність позитивного сальдо купівлі-продажу іноземної валюти населенням.
3. Найбільше джерело зростання обсягів позабанківського обігу готівки в національній та іноземній валюти належить участі населення в тіньовій економіці.
4. Ухилення від оподаткування і переведення безготівкових грошей в готівкові та виплата потім заробітної плати готівкою в "конвертах", тобто поза розрахунковими відомостями по зарплаті.
5. Утримування юридичними особами оборотних коштів у готівковому вигляді та їх наступні розрахунки між собою, між юридичними і фізичними особами готівкою. В умовах України основні чинники цього - високий податковий тиск на підприємства, неврегульованість і незавершеність економічного законодавства, фінансова нестабільність і платіжна криза. Російськими дослідниками наводяться схожі до українських чинників причини зростання позабанківського обігу: ухилення від податків - 44% респондентів, потреба в готівці для неформальних витрат - 36%, економічна і політична нестабільність - 32% .
6. Високий рівень долариззації економіки (на 01.12.99 цей показник - 42,4%). Значна доларизація економіки призводить до зростання доларизації збережень населення і розрахунків між фізичними особами у вигляді валюти.
Вищенаведені джерела є одночасно й чинниками зростання обсягів позабанківського обігу готівки.
Варто виділити три основних шляхи використання населенням іноземної валюти: 1) формування заощаджень в іноземній валюті, не схильних до інфляції; 2) обслуговування тіньового товарообігу всередині країни (продаж-купівля ііпсс/існпям нерухомості, автомобілів тощо); 3) фінансування "човникової" торгівлі. До того ж за своєю економічною природою купівля іноземної валюти населенням є формою кредитування економік інших держав.
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ ПОЗАБАНКІВСЬКОГООБІГУ ГОТІВКИ :
1. Нездатність уряду іі Національного бпнку України включити наявні чільні грошові ресурси (величезні суми готівки пол.і банками, перевищення купівлі іноземної валити над її продажем, постійне позитивне сальдо доходів і витрат населення, збільшення заборгованості із зарплат і пенсій, тіньові капітали) у фінансовий оборот у вигляді кредитних

 
 

Цікаве

Загрузка...