WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Кредити та їх класифікація - Дипломна робота

Кредити та їх класифікація - Дипломна робота

стабілізувалась і є задовільною навіть за критеріями банківських установ зарубіжних країн.
Табл.3.
Співвідношення довго- та короткострокових позик, наданих Ощадним банком України
РІК Питома вага кредитів, %
Довгострокові Короткострокові
1993 55,8 44,2
1994 29,5 69,58
1995 28,69 71,3
1996 36,4 63,6
1997 42,7 57,3
1998 30,7 69,3
1.2. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ПО СПОЖИВЧИХ КРЕДИТАХ І ФАКТОРИ, ЯКІ ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
Методика визначення розміру процентних ставок і порядок їх погашення встановлюється банком і визначається кредитним договором в залежності від кредитного ризику, забезпечення, попиту і пропозиції, які склались на кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки НБУ та інших факторів.
Для споживача відсоток є основою розрахунку загальної вартості кредиту та разових виплат. Для обгрунтування привабливості кредиту для споживача в американській літературі виділяють наступні основні моменти:
Перший. Ефект інфляції. При отриманні товарів в кредит споживач може виграти, якщо ціни на товар, який купується зростуть до моменту достатнього накопичення заощаджень.
Другий. Психологічний ефект. В більшості випадків бажання купувати товари та послуги сьогодні сильніше можливості отримати їх завтра або через кілька років. Крім того, деякі послуги необхідні саме сьогодні, оскільки потім їх придбання втрачає всякий сенс (наприклад лікарські послуги, туристичні поїздки та інш.)
Третій. Періоди життя. Американські вчені дійшли висновку, що існують періоди переважної схильності людей до позик і заощаджень. Відповідно існуюють вікові групи людей, які віддають перевагу кредиту. Так, 66% сімей, глави яких мають вік від 25 до 45 років, надають перевагу споживчому кредиту. Аналогічний показник в сім`ях, глави яких від 65 до 75 років, складає 18%, а в сім`ях глави яких старші 75 років, - 8%.
Процентна політика банку, зокрема, справляння платні за використання кредитами, будується з урахуванням рентабельності банку, а також інтересів розвитку економіки країни в цілому. Орієнтуючись на ці дві задачі, банк прораховує фактори, які впливають на рівень кредитного відсотку і встановлює ставку по кожному окремому кредиту.
Ставки відсотків по активним операціям банку визначаються з урахуванням ставки Національного банку України, кредитної маржі по різним категоріям клієнтів, виду і терміну надання кредиту. Фактори які враховуються при визначенні плати за користування кредитом, включають також:
" витрати залучення засобів (рівень середньої процентної ставки по депозитам);
" ступень ризику, яка властива даному кредиту (включаючи стан забезпечення);
" термін погашення кредиту;
" витрати по оформленню кредиту і контролю за його погашенням. В зв'язку з цим слід відмітити, що в зарубіжних банках розмір цих видатків розраховується у відсотках до суми кредиту і складається із об'єму робіт по аналізу кредитоспроможності, затрат які пов'язані з отриманням і періодичною перевіркою застави, інкасацією платежів;
" ставки банків - конкурентів;
" характер відносин між банком і позичальником (в тому числі прибутки від коштів на депозитному рахунку позичальника і витрати по наданню йому послуг - при оплаті його рахунків і інше);
" норма прибутку, який повинен бути отриманий при інвестуванні засобів в інші активи.
У разі зміни облікової ставки Національного банку України умови договору можуть бути переглянуті і змінюватись тільки на основі взаємної згоди кредитора і позичальника, яке оформлюється додатковою угодою до кредитного договору.
"Багато хто з економістів і банкірів пояснюють високий рівень процентної ставки по споживчим кредитам великим моральним ризиком та високими витратами, які пов'язані з вивченням платоспроможності клієнта. Хоча обидва ці фактори дійсно впливають на високий рівень процента, головна причина його рівня криється в використанні банками їх монопольного становища в якості кредиторів" [21-, с.248]. Також одна з основних причин це те, що споживчі кредити є найбільш дорогостоючими та ризикованими видами кредитів. Споживчі кредити також залежать від економічного циклу. Їх об`єм збільшується на стадії економічного росту, коли споживачі більш оптимістично настроєні відносно свого майбутнього. І навпаки, в умовах економічного спаду багато приватних осіб та сімей дуже песемістичні в оцінках майбутнього, особливо при збільшенні росту безробіття, тому скорочується об`єм позик в установах банків.
Процентна ставка може бути плаваюча та фіксована. Плаваюча ставка - це ставка, яка залежна від будь-якої базової ставки, яка може котируватися в масштабі країни (максимум - ставки типу "Libor") яким-небудь арифметичним вираженням. Наприклад ставка "Libor + 15%".
Черкаська філія АТ "Укрінбанк" проводить кредитування приватних осіб за відсотковою ставкою яка коливається в межах від 50 до 70%. В разі прострочення сплати позики нараховується пеня в розмірі 2% за кожний день прострочки платежа від суми непогашеної заборгованості.
КБ "Приватбанк" здійснює кредитування приватних осіб за відсотковою ставкою від 75%. При умові порушення термінів погашення кредиту (відсотків) за кредитним лімітом, клієнт сплачує банку пеню в розмірі 0,5% за кожний день прострочки від суми непогашеної заборгованості за кредитним лімітом, але не більше 120% річних.
Визначення розміру плати за користування кредитом розраховується за наступною формулою:
Фактична сума = Сума боргу * процентну ставку * кількість днів
відсотків 365 * 100 користування
кредитом
Нарахування відсотків за користуваня кредитом можна розглянути на приведених нижче прикладах.
Погашення кредиту одночасним внеском.
Приклад 1.
Банк надав кредит в розмірі 10000 гривень на 9 місяців за відсотковою ставкою 80%. Згідно формули, сума яка погашається (сума кредиту з нарахованими відсотками) складе:
S = P + I = P ( 1 + ni ),
де S - сума кредиту з нарахованими відсотками;
Р - сума на яку нараховуються відсотки;
І - сума відсотків;
n - кількість років;
і - відсоткова ставка в відносних одиницях.
S = 10000 ( 1 + 0,75 * 0,8 ) = 16000 грн.
Сума відсотків, яка буде отримана банком за кредит буде дорівнювати:
І = 16000 - 10000 = 6000 грн.
Дисконтування за простою ставкою відсотків.
Приклад 2.
Позичальник збирається отримати кредит на 9 місяців з поверненням суми 15000 грн. Відсоткова ставка по кредиту дорівнює 80%. Сума кредиту, яку може отримати позичальник, за формулоюскладе:
Р = S .
1 + nі
Р = 15000 . = 9375 грн.
1 + 0,75*0,8
Дисконтування за складною ставкою відсотків.
Приклад 3.
Позичальник хоче отримати кредит на один рік з погашенням його одночасним внеском в розмірі 20000 гривень. Банк нараховує відсотки за ставкою 70%. Сума кредиту, яку може отримати позичальник, згідно формули складе:
Р = S .
(1 + і ) n
Р = 20000 . = 11764,71 грн.
(1 + 0,7 )

 
 

Цікаве

Загрузка...