WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Кредити та їх класифікація - Дипломна робота

Кредити та їх класифікація - Дипломна робота

80% усіх карток емітовані в межах зарплатних проектів і лише 20% придбано добровільно. Співвідношення кількості дебетних і кредитних карток також 80% до 20% [32, с.76].
Обіг коштів за банківськими пластиковими картками міжнародних платіжних систем у цілому в Україні становить близько 20 млн.грн. щомісячно і має тенденцію до зростання. На картки платіжної системи Visa припадає 65% обсягу всіх операцій, Eurocard / Mastercard - 30%, інших систем (American Express, Diners Club) - 5% платежів в Україні. Нині 80% усіх операцій з картками зосереджено у Києві, решту 20% - в обласних центрах [32, с.76].
В Україні споживче кредитування за банківськими кредитними картками зможе набути широкого розповсюдження за умов стабілізації економіки, зростання виробництва та підвищення добробуту населення.
ВИСНОВКИ
Споживчий кредит має багато специфічних рис, пов'язаних з особливостями сфери особистого споживання громадян.
По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредиторами і позичальниками, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які надаються суб'єктам господарювання для виробничих цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості (наприклад, акцій, облігацій тощо).
По - друге, споживчий кредит позичальники, як правило, беруть, коли їм бракує власних коштів, тоді як юридичні особи часто використовують одержані кредити як джерело доходів.
По - третє, на відміну від усіх інших видів кредиту, якими користуються переважно суб`єкти господарювання, споживчий кредит одержують фізичні особи.
По - четверте, повернення позиченої вартості у разі споживчої позики відбувається не в результаті вивільнення коштів у позичальника, а в наслідок їх накопичення.
По - п`яте, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Така позика прискорює отримання певних благ (товарів, послуг), які вони могли б мати (придбати) лише у майбутньому, накопичуючи кошти, необхідні для купівлі цих товарно-матеріальних цінностей або послуг, будівництва тощо. Надання споживчих позик населенню, з одного боку, підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень у цілому, а з іншого - прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів.
По - шосте, лише за умови споживчого кредитування кредитні відносини громадян будуються за схемою "фізична особа - фізична особа".
По - сьоме, всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем - підвищенню життєвого рівня населення (передусім із низькими та середніми доходами), утвердженню принципів соціальної справедливості. Саме з цієї причини споживче кредитування здебільшого регулюється державами особливо ретельно.
Недостатня увага українських комерційних банків до роботи з населенням має нині як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Основні з них, безумовно, пов'язані з економічною нестабільністю і законодавчою неврегульованістю. Проте перспективи роботи банків із населенням в Україні великі.
Банкам України доцільно вивчати та використовувати досвід зарубіжних країн для здійснення споживчого кредитування.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991р
3. Положення Національного банку України "Про кредитування"
Затверджено Постановою Правління Національного банку України 28.09.1995р. №246.
4. Положення Національного банку України "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків" Затверджено Постановою Правління Національного банку України №122 від 27.03.98р.
5. Положення Ощоадного банку України "Про споживче кредитування громадян України" Затверджено Постановою Правління Ощадного банку України від 2 березня 1999р. Протокол №8.
6. Цівільний кодекс України.
7. Балабанов Н.Г. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Финансы и статистика. 1994. - 124с.
8. Бункана М.К. Деньги. Банки. Валюта. - М.: АО "Дис", 1994. - 174с.
9. Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М. Кредитование. К.: Торгово-изда-тельское бюро ВНV, 1994. - 362с.
10. Гринченко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - 180с.
11. Заруба О.Д. Фінансовий менеджемент у банках. - К.: Знання, 1997. - 172с.
12. Збірник тез та доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку". Тернопіль "Економічна думка" ,1998. - 86с.
13. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.: "Финансы и статистика", 1998. - 464с.
14. Кравцова Г.И. Деньги, кредит, банки. - Минск.: "Меркавание", 1994. - 298с.
15. Коцовська Р.Р. Банківські операції./ Підручник. Львівський банківський коледж, 1998. - 85с.
16. Коцовська Р.Р. Ричаківська В.М. Операції комерційних банків. Львів: "Центр Європи", 1997. - 312с.
17. Лаврушин О.И. Банковские операции. Часть ІІ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 208с.
18. Мороз А.Н. Банковские операции. К.: "Лібра", 1994. - 336с.
19. Новицкий В.Е., Бурлакова Л.В. Финансово-кредитная система в странах рыночной экономики. - К.: Урок ИНТЭИ, 1992. - 40с.
20. Прусова Л.Г. Основы рыночной экономики. - К.: РПО "Полиграфкнига", 1993. - 304с.
21. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: "Дело Лтд", 1995. - 768с.
22. Савлук М.І. Вступ до банківської справи. - К.: "Лібра", 1998. - 344с.
23. Словарь банковских и финансовых терминов. Институт экономического развития при Всемирном банке. Государственная финансовая академия России. Т.1, 2. 1993.
24. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: ИНФРА - М, 1995. - 272с.
25. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника. // Економіка України. - 1999. - №6. с. 23-26.
26. Меджибовська Н.С. Дати кредит - і не збанкрутувати. // Вісник НБУ.- 1996. - №5. с.35-38.
27. Наумчева О.А., Никитюк Н.В. Процентная политика в сфере потребительского кредита. // Деньги и кредит. - 1991. - №2. с. 58-60.
28. Наумчева О.А. Банковская стратегия и обслуживание населения в США. // Деньги и кредит. - 1992. - №2. с.66-70.
29. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні. // Вісник НБУ. - 1999. - №2. с.42- 43.
30. Полиця М. "Ми будуємо житло не для плану і почестей, ми будуємо для людей". // Фінансова консультація. - 1999. - №25-28. с.16-17.
31. Саутенков В.В. О кредитах населению. // Народный депутат. - 1992.- №12. с.119-123.
32. Семешко А.В., Васильченко В.М. Розрахунки платіжними картками в Україні: стан, проблеми та перспективи. // Фінанси України. - 1998. - №10. с.74-80.
33. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В. О методике количественной оценки кредитного риска физических лиц. // Деньги и кредит. - 1998.- №2. с. 34-36.
34. Шафранова А. Пластиковые карточки как средство платежа.// Баланс. - 1998. - №39. с. 43- 49.

 
 

Цікаве

Загрузка...