WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Економічна робота банків у процесі кредитування - Реферат

Економічна робота банків у процесі кредитування - Реферат

вплинути на виробничу діяльність фірми.
2. Коефіцієнт короткотермінової заборгованості =
Короткотермінові зобов язання
= Власний капітал
Нормальним вважається його значення (0,5), тобто позичальник повинен взяти на себе більшу частку фінансового ризику, ніж кредитори.
3. Коефіцієнт покриття загальноїзаборгованості =
Загальна сума зобов язань
=
Власний капітал
Показує, яка частина всіх активів фірми покрита за рахунок коштів кредиторів, а яка за рахунок акціонерів. Якщо показник (1), частка кредиторів вища. Практика показує, що оптимальне значення коефіцієнта не повинно перевищувати 2.
III. Показники погашення боргу.
Дають можливість оцінити спроможність фірми оплатити поточну заборгованість за рахунок виручки. Для детального аналізу необхідно скласти графік грошових надходжень ).
1. Коефіцієнт грошового потоку =
Прибуток після оплати податків + Амортизація Дивіденди
= ;
Позики з терміном погашення протягом одного року
Коефіцієнт показує, яка частина грошових надходжень фірми від операцій піде на покриття основного боргу та відсотків за кредити з терміном погашення протягом найближчого року. Чим нижчий коефіцієнт, тим менша "маржа безпеки" при погашенні боргів. Теоретично коефіцієнт = 1 забезпечує фірмі фінансову стабільність. Разом з тим необхідно проаналізувати конкретні терміни грошових надходжень, підставляючи їх з термінами чергових платежів.
2. Коефіцієнт виплати відсотків (times interest earned ratio) =
Прибуток до сплати податків + Платежі відсотків
=
Платежі відсотків
Коефіцієнт показує, у скільки разів прибутки фірми перевищують суму платежів відсотків за кредит. Звичайно, показник не повинен бути менше одиниці, інакше спроможність фірми погашати свої зобов язання опиниться під загрозою.
IV. Показники ділової активності (activity ratios).
Дають можливість оцінити ефективність використання активів фірми.
1. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (accounts receivable turnover ratio) =
Середня сума дебіторських рахунків 100
=
Сума продажу в кредит
Природно, даний показник має сенс лише у порівнянні з аналогічними коефіцієнтами інших підрозділів галузі. Якщо показник відносно високий, то це може вказувати на затримку в оплаті рахунків покупцями чи на занадто пільгові умови кредитування з метою стимулювання збуту продукції.
2. Коефіцієнт оборотності запасів (inventory turnover ratio) =
Матеріальні запаси 365
= ,
Собівартість реалізованих товарів
Високий коефіцієнт свідчить про ефективне використання ресурсів, але вона може бути передвісником виснаження запасів та незадоволення попиту споживачів.
3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (accounts payable turnover ratio) =
Рахунки на оплату 365
= ,
Сума покупок
Дає можливість визначити, наскільки швидко фірма розраховується з постачальниками. Різкий ріст значення показника може вказувати на проблеми надходження грошей, а зниження на дострокову оплату рахунків.
V. Показники рентабельності (profitability ratios).
Свідчать про загальну ефективність роботи фірми.
Чистий прибуток 100
1. Прибуток на одиницю продаж =
Продажі
Цей коефіцієнт не має стандартів, він залежить від галузі виробничої діяльності та інших факторів. У нас його називають рентабельністю реалізованої продукції.
2. Прибуток на одиницю активів (return on asset ratio) =
Чистий прибуток 100
=
Активи
Коефіцієнт характеризує прибутковість виробництва з точки зору використання активів фірми.
3. Прибуток на одиницю акціонерного капіталу (return on equity) =
Чистий прибуток 100
= ,
Акціонерний капітал
Багато з наведених вище показників використовуються і в нашій банківській практиці. Проте внаслідок відмінностей у бухгалтерській та статистичній звітності показники оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника, які застосовуються у наших банках, дещо відрізняються від вище наведених.
У банках України використовують наступні показники:
1. Показник платоспроможності.
1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності (KЛ1), який характеризує, наскільки обсяг поточних зобов язань за кредитами і розрахунками можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів:
Розділ II активу Витрати майбутніх періодів + Розділ III активу
КЛ1 =
Розділ II пасиву Позики, непогашені в строк + Розділ III пасиву
Теоретичне значення КЛ1 не менше 2,0 2,5.
1.2. Коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності (КЛ2), який характеризує, наскільки короткострокові зобов язання можуть бути погашені за рахунок коштів на розрахунковому рахунку, інших рахунках в установах банку, коштів у короткострокових цінних паперах, а також дебіторською заборгованістю:
Розділ III активу Витрати, не перекриті коштами ФЕС, спец фондами і цільовими
КЛ2 =
Розділ II пасиву Позики, не погашені в строк + Роділ III пасиву
Теоретичне значення КЛ2 не менше 0,7 0,8.
1.3. Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності (КЛ3), який характеризує, на скільки короткострокові зобов язання можуть бути негайно погашені швидко ліквідними грошовими коштами та цінними паперами:
Каса + Розрахунковий рахунок + інші рахунки в банках + Короткострокові вклади
КЛ3 =
Розділ III пасиву
Теоретичне значення не менше 0,2 0,25.
1.4. Коефіцієнт покриття короткострокових зобов язань власним оборотним капіталом (Кп.з.):
Власний оборотний капітал = Розділ I пасиву Розділ I активу
Кп.з. =
Розділ III пасиву
2. Показники фінансової стійкості.
2.1. Коефіцієнт фінансової незалежності (КН), який свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі заборгованості:
Розділ I пасиву Власні кошти
КН = =
Розділ II пасиву + Розділ III пасиву Залучені кошти
Теоретичне значення не менше 0,2.
2.2. Коефіцієнт автономії (КА), який свідчить про питому вагу коштів власних джерел у загальних джерелах:
Розділ I пасиву
КА =
Підсумок пасиву балансу
Теоретичне значення не менше 0,5.
2.3. Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ), що характеризує ступінь

 
 

Цікаве

Загрузка...