WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Прилади дозиметричного контроля - Реферат

Прилади дозиметричного контроля - Реферат


Реферат на тему:
Прилади дозиметричного контроля
Прилади дозиметричного контроля іонізуючих випромінюваннь призначені для вимірювання потужності іонізуючих випромінюваннь (рівня радіації) і ступеня радіоактивного забруднення різних предметів.
В сучасних дозиметричних приладах найбільш розповсюджений іонізаціонний метод знаходження та вимірення іонізуючих випромінюваннь. Він заснований на використанні однієї з властивостей рідіоактивних речовин - іонізувати середовище, в якому вони розповсюджуються (тобто розщіплювати нейтральні молекули або атомні пари: додатні - іони і від'ємні - електрони). Якщо взяти замкнений об'єм газу і надати йому електричний струм, то ті електрони та іони, що утворюються при опроміненні прийдуть до упорядкованого руху: перші будуть переміщуватись до анода, другі - до катода. В результаті між електродами (анодом і катодом) виникає так званий іонізаційний ток, величина котрого прямо пропорційна поужності дози іонізуючого випромінювання. По силі іонізаційного тока можна судити про інтенсивність випромінюваннь.
Принципи роботи дозиметричних приладів.
Сприймаючими пристроями дозиметричних приладів є іонізаційні камери та іонізаційні лічильники.
Іонізаційна камера уявляє собою заповнений повітрям замкнутий об'єм, в якому поміщені додатній і від'ємний електроди. Анодом в ній служить токопроводящий слой, катодом - металевий стержень. До електродів підводиться струм від джерела живлення, яке утворює в камері елекричне поле. Якщо іонізуючих променів немає, то повітря в камері не іонізоване і не проводить електричний струм. Під впливом випромінюваннь повітря в камері іонізується, ланцюг замикається і по ній проходить іонізаційний ток. Він поступає в елекричну схему прилада,
підсилюється, перетворюється і змінюється мікроамперметром, шкала якого відградуойвана в рентгенах на годину або мілірентгенах на годину. Подібні іонізаційні камери застосовуються в приладах, за допомогою яких вимірюють потужність дози гама - випроміненнь (рівень радіації) на місцевості.
Газорозрядний лічільник уявляє собою металевий (або скляний) циліндр, заповнений розріженою сумішшю інертних газів з невеликими
добавками, які поліпшують його роботу. Анодом служить тонка металева нить, натягнута всередині корпуса, котрий є катодом (у скляних лічильників катод - тонкий слой метала, нанесений на внутрішню поверхню корпуса.)
Газорозрядні лічільники застосовуються в приладах, призначених для виявлення і вимірювання ступеня забрудненості різних поверхонь радіоактивними речовинами. Вони також можуть використовуватися для вимірювання потужності дози гама - випроміненнь (рівня радіації).
В залежності від виконання завдання прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контроля роздфіляються на:
" Вимірювачі потужності дози, при допомозі яких вимірюються рівні (ДП-3б, ВПД-21с, ВПД-21Б);
" Вимірювачі потужності дози - ДП-5А, Б, В, ВПД-12, при допомозі яких мікродіапазонні комбіновані прилади;
" Вимірювачі поглинення дози - (ІД-1, ІД-11)(гама - нейтронні випромінювання) - це прилади індивідуального дозиметричного контролю, при допомозі яких виявляють, яку дозу отримала людина (персонально), в якій ситуації або за відповідний період;
" Дозиметри - (ДК-02, ДКП-50, ДП-22В, ДП-24) для одного виду випромінювання;
" Газосигналізатори автоматичні (ГСА-12, АСП, ГСП-11, ГС-СОМ), при допомозі яких проводиться автоматичний контроль навколишнього середовища з метою виявлення парів отруйних, радіаційних речовин, аерозолів;
" Декадно - розрахункова установка (ДП-100, ДП-100 АДМ), призначена для вимірення кількості електричних імпульсів при віявленні ступені зараженості радіаційними ізотопами води, продовольства, повітря, проб грунту і т. д.
Дозиметри.
Вимірювач потужності дози ДП-5.
Вимірювач потужності дози (ренгенметр ДП-5В(а,б)) призначається для вимірювання рівнів гама - радіації і радіоактивної зараженості різноманітних предметів гама - випромінювання. Потужність експозиції дози гама - випромінювання визначається у мілірентгенах (або рентгенах на 1 годину) для тієї точки простру, де знаходиться блок детектування приладу. Крім того, приладом ДП-5В можна виміряти і рівень бета - випромінювання. Діапазон змін має шість піддиапазонів вимірюваннь.
ДП-64 призначений для постійного спостереження і виявлення початку радіаційного зараження. Прилад стаціонарний, використовується як правило в приміщеннях, датчик виноситься на вулицю. Прилад ДП-64 працює в слідкуючому режимі та забеспечує звукову та світлову сигналізацію через 3 секунди по досягненню рівнів гама - випромінювання 0,2 р/год. На наявність гама - випромінювання вказує спалах неонової лампи та синхронні клоцання динаміка.
Прилади ДП-3б, МД С (стаціонарний), МД Б (бортовий) - вимірювачі потужності дози. Призначені для вимірювання рівнів радіації на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами (радіонуклеїдами). Вони є основними приладами для проведення радіаційної розвідки на рухомих механізованих транспортних засобах (автомобіль, БТР, вертоліт і т. д.), які мають бортову мережу постійного струму напругою 12 або 26в.
Дозиметр ДП-22В (ДКП-50А).
Дозиметр ДП-22В - це комплект індівідуальних дозиметрів ДКП-50А, призначених для вимірювання дози іонізуючого випромінення, отриманого людьми під час перебування на радіоактивно зобрудненій місцевості.
Вимірювач потужності дози ІМД-21с(б) призначений для вимірювання потужності експозиционної дози гама - випромінювання та видачі світлового сигналу про перевищєння порогового значення потужності експозиції дози гама - випромінювання. Вимірювач потужності дози використовується як стаціонарний

 
 

Цікаве