WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Історія створення Збройних Сил України - Реферат

Історія створення Збройних Сил України - Реферат

присяги на вiрнiсть народу України.
На кiнець року в Українi дислокувалися: ракетна армiя, три загальновiйськовi та двi танковi армiї, один армiйський корпус, чотири повiтрянi армiї, окрема армiя Протиповiтряної оборони (ППО), Чорноморський флот. Угрупування цих вiйськ i сил нараховувало бiля 780 тисяч чоловiк особового складу, 6,5 тисяч танкiв, близько 7 тисяч бойових броньованих машин, до 1,5 тисячi бойових лiтакiв, понад 350 кораблiв та суден забезпечення, 1272 стратегiчних ядерних боєголовок мiжконтинентальних балiстичних ракет та майже 2,5 тисячi одиниць тактичної ядерної зброї. Проте це не були ще Збройнi Сили незалежної держави в повному розумiннi цього слова, Україна отримала лише окремi фрагменти вiйськової машини Радянського Союзу.
Рiк 1992
сiчень-березень Приведення до Вiйськової присяги на вiрнiсть народу України вiйськовослужбовцiв та вiйськовозобов'язаних.
9 сiчня Вiдбулася Всеукраїнська нарада з питань вiйськового будiвництва пiд головуванням Президента України Л. Кравчука, на якiй було накреслено шляхи вiйськового будiвництва держави до початку 1996 року.
11 сiчня В м. Мiнську спiльним Комюнiке мiж державними делегацiями України i Росiї визначено, що частина сил Чорноморського флоту повинна увiйти до складу Збройних Сил України.
5 березня Мiнiстром оборони України затверджено Концепцiю соцiально-психологiчної служби у Збройних Силах України.
25 березня Прийнято Закон України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу".
7 квiтня Сформовано i почало функцiонувати командування Вiйськово-Морських Сил України.
червень-липень Сформовано та направлено до Югославiї перший вiйськовий пiдроздiл українських миротворчих сил.
1 липня Указом Президента України створено Раду нацiональної безпеки України та визначено її персональний склад.
4 липня Радою оборони України схвалено Воєнну доктрину України.
3 серпня Мiж Україною i Росiєю в м. Ялта пiдписано Угоду про принципи формування ВМС України i ВМФ Росiї на базi Чорноморського флоту колишнього СРСР.
19 серпня Кабiнет Мiнiстрiв прийняв постанову "Про реформу вiйськової освiти". 34 вищi вiйськовi заклади перетворено у 7 вiйськових iнститутiв, один вiйськовий унiверситет, одну Академiю Збройних Сил України, 3 вiддiлення вiйськової пiдготовки i 43 вiйськовi кафедри при цивiльних вищих навчальних закладах України.
28 серпня
Вiйськова колегiя Мiнiстерства оборони України затвердила створення нового виду Збройних Сил України - Вiйськ Протиповiтряної оборони.
Рiк 1993
28 сiчня Пiдписано Указ Президента "Про Вiйськово-Повiтрянi Сили України".
3 лютого Верховною Радою України прийнято постанову "Про порядок введення в дiю Закону України "Про Цивiльну оборону України".
8 жовтня Мiнiстром оборони України призначено генерала В.Г. Радецького
19 жовтня Верховною Радою України прийнято постанову "Про загальну структуру, чисельнiсть та матерiально-технiчне забезпечення Збройних Сил України", якою визначено план проведення органiзацiйних заходiв у Збройних Силах України.
19 жовтня Постановою Верховної Ради України затверджено Воєнну доктрину України, як складову частину концепцiї нацiональної безпеки i сукупнiсть основоположних настанов i принципiв щодо органiзацiї та забезпечення безпеки особи, народу i держави шляхом полiтичних, дипломатичних, економiчних та воєнних заходiв.
21 жовтня Постановою Верховної Ради України введено у дiю Закон України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю".
21 жовтня Верховною Радою України прийнято Закон "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".
Рiк 1994
15 лютого Пiдписано Указ Президента України "Про Положення про вiйськовi комiсарiати".
25 серпня Указом Президента України Мiнiстром оборони призначено В.М. Шмарова.
7 жовтня Видано Указ Президента України "Про органiзацiю шефства над кораблями ВМС України".
Рiк 1995
20 квiтня Видано Указ Президента України "Про Вiйська Повiтряної оборони", яким проголошено створення Вiйськ Повiтряної оборони.
Рiк 1996
5 квiтня Видано Указ Президента України "Про шефство над авiацiйними вiйськовими частинами Збройних Сил України".
23 травня Пiдписано Указ Президента України "Про Сухопутнi вiйська України".
11 липня Указом Президента України Мiнiстром оборони України призначено генерала О.I. Кузьмука
23 жовтня Мiж Україною i Росiєю укладено Угоду про статус та умови перебування ЧФ Росiйської Федерацiї на територiї України.
На кiнець 1996 року було скорочено понад 3,5 тисячi рiзноманiтних вiйськових структур, майже 410 тисяч чоловiк особового складу. Значно зменшилася кiлькiсть озброєнь та вiйськової технiки: бойових лiтакiв - на 600 одиниць, вертольотiв - майже на 250 одиниць, парк танкiв та бойових броньованих машин скоротився майже на 2400 i 2000 вiдповiдно.
Рiк 1997
20 сiчня Указом Президента України затверджено Державну Програму будiвництва та розвитку Збройних Сил України до 2005 року, якою визначено поетапну реалiзацiю основних положень Концепцiї будiвництва та розвитку Збройних Сил України.
21 серпня Указом Президента України затверджено Положення "Про Мiнiстерство оборони України" i "Про Генеральний штаб Збройних Сил України".
21 серпня Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України затверджено Комплексну програму поетапного скорочення i лiквiдацiї бойових ракетних комплексiв мiжконтинентальних балiстичних ракет РС-18.
13-14 жовтня Пiд керiвництвом Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Л.Д.Кучми проведено стратегiчне командно-штабне навчання "Редут-97", до якого вперше залучалисявсi Мiнiстерства i вiдомства держави, причетнi до оборонних завдань. Визначено доцiльнiсть створення на особливий перiод Ставки ВГК.
Рiк 1998
5 березня Прийнято Закон України "Про Раду нацiональної безпеки i оборони України", яким визначено правовi засади органiзацiї та дiяльностi РНБО України, її склад, структуру, компетенцiю i функцiї.
14 травня Розпорядженням Президента України затверджено Комплексну програму поетапного скорочення i лiквiдацiї розмiщених в Українi стратегiчних авiацiйних комплексiв ТУ-95МС i ТУ-160.
4 вересня Указом Президента України затверджено Концепцiю виховної роботи у Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях України.
22 грудня Верховною Радою України прийнято постанову "Про чисельнiсть Збройних Сил України". На кiнець 2000 року Збройнi Сили України матимуть штатну чисельнiсть 310 тисяч вiйськовослужбовцiв та 90 тисяч працiвникiв.
Рiк 1999
23 квiтня Верховною Радою України прийнято Закон України "Про участь України в мiжнародних миротворчих операцiях".
Рiк 2000
2 березня Верховною Радою України прийнято Закон України "Про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав".
Ратифiковано Угоду мiж державами - учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил.
28 липня Указом Президента України затверджено "Державну програму будiвництва i розвитку Збройних Сил України на перiод до 2005 року".
5 жовтня Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про Збройнi Сили України".
5 жовтня Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оборону України".
На кiнець 2000 року Збройнi Сили України мали штатну чисельнiсть 310 тисяч вiйськовослужбовцiв та 90 тисяч працiвникiв.
________________________________________
Професiйнi вiйськовi свята
23 лютого - День захисника Вiтчизни.
8 липня - День Вiйськ Протиповiтряної оборони ЗС України
1 серпня - День Вiйськово-Морських Сил ЗС України
2 серпня - День аеромобiльних вiйськ
8 серпня - День вiйськ зв'язку
7 вересня - День вiйськової розвiдки
9 вересня - День танкiстiв
14 вересня - День мобiлiзацiйного працiвника
29 жовтня - День вiйськового фiнансиста
3 листопада - День ракетних вiйськ i артилерiї
3 листопада - День iнженерних вiйськ
6 грудня - День Збройних Сил України (10-рiчниця)
12 грудня - День Сухопутних вiйськ ЗС України
23 грудня - День вiйськовослужбовцiв оперативного управлiння (вiддiлу, вiддiлень) штабiв усiх рiвнiв Збройних Сил України.

 
 

Цікаве

Загрузка...