WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби. - Реферат

Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби. - Реферат

і більше балів - високий; 7-18 балів
- середній; 6 і менше балів - низький.
V група: 19 і більше балів - високий; 7-18 балів - середній; 6 і менше балів - низький.
Визначення рівня психічної врівноваженості особистості
За допомогою простого тесту (додаток 10) ви можете перевірити рівень своєї психічної врівноваженості. Для цього треба відповісти на 8 запитань - "так" або "ні". Якщо у вас набралось 8 "так", то ваше нервове напруження перейшло всі межі і вам необхідно зайнятися своїм здоров'ям, психогігієною, автотренінгом. Якщо 7 "так", то це означає постійне нервове напруження, яке негативно вплине на підготовку до служби в армії і на її проходження. Якщо серед ваших відповідей тільки 3 або менше "так", то ви врівноважені, вмієте себе стримувати, ваше психічне здоров'я в нормі.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ
Успішність підготовки і служби в армії певною мірою зумовлена особливостями темпераменту. Він характеризує динаміку поведінки, діяльності людини і залежить від властивостей нервової системи (сили нерво-вих процесів, врівноваженості, рухливості та ін.).
Ще давньогрецький лікар Гіппократ дав назву чотирьом основним типам темпераменту: холеричний, сангвінічний, меланхолічний і флегматичний.
Холерик - це бойовий, завзятий суб'єкт; енергійний, працездатний, цілеспрямований, але невитриманий, нетерплячий, запальний.
Сангвінік - гарячий, продуктивний і працездатний, але лише тоді, коли має багато цікавих справ. Мобільний, життєрадісний, оптимістичний. Схильний до зарозумілості, може ділити роботу на цікаву й нецікаву, бути легковажним, поверховим.
Меланхолік - характеризується чутливістю, людяністю, доброзичливістю, здатністю співпереживати, співчувати. На відміну від інших типів темпераменту, схильний до сумнівів, вагань, зневіри, має дещо нижчу працездатність, високу ранимість.
Флегматик - спокійний, врівноважений, наполегливий. Йому властиві, з одного боку, стійкість, постійність, терпимість,надійність, з іншого - повільність, невиразність, м'якість, поступливість.
В реальному житті люди цих типів темпераменту
у чистому вигляді зустрічаються дуже рідко, а найчастіше існують змішані типи з переважанням рис певного темпераменту.
Щоб визначити тип свого темпераменту, можна скористатися такою методикою. Уважно прочитайте запитання в додатку 11 і оцініть свою відповідь на кожне з них.
5 балів - відповідь "так";
4 бали - "скоріше так, чим ні";
З бали - "буває по-різному";
2 бали - "скоріше ні, чим так";
1 бал - "ні".
Обробка результатів вивчення темпераменту
Відповіді на запитання 1, 2, 3, 4, 5 характеризують силу власних нервових процесів. При відповіді на друге запитання бал вираховується в зворотному порядку, тобто якщо ви поставили 9 балів, то йому приписується 1 бал,
4 бали - 2 бали, 2 бали - 4 бали, 1 бал - приписується
5 балів. Сума балів від 20 до 25 означає дуже високий рівень сили нервових процесів, від 15 до 19 балів - високий, від 10 до 14 балів - середній, від 5 до 9 балів - низький, від О до 4 балів - дуже низький рівень.
Відповіді на запитання 6, 7, 8, 9, 10 характеризують врівноваженість нервових процесів. При відповідях на ці запитання бали також вираховуються у зворотному порядку. Рівень врівноваженості нервових процесів визначається так само, як у попередньому випадку.
Відповіді на запитання 11, 12, 13, 14, 15 характеризують рухомість нервових процесів. При відповіді на запитання 14 бал вираховується в зворотному порядку, а рівні сформованості цієї якості вираховують, як у перших двох випадках.
Сукупність відповідей на запитання 1-5, 6-10, 11-15 дає змогу визначити тип темпераменту. Якщо сума балів по кожній групі відповідей перевищує 13 балів, то ставиться знак "+", якщо не перевищує або дорівнює 13, то ставиться знак "-". Результати заносяться в таблицю 28, і за нею визначається тип вашого темпераменту.
Особливості темпераменту, нервової діяльності не варто ламати, придушувати, а потрібно розумно враховувати, використовувати, навчитися компенсувати негативні риси, виробивши певний стиль підготовки до військової служби.
Таблиця 28
ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЗА СИЛОЮ,
ВРІВНОВАЖЕНІСТЮ І РУХЛИВІСТЮ НЕРВОВИХ
ПРОЦЕСІВ
Тип темпера-менту Сила нервових процесів Врівноваженість нервових процесів Рухливість нервових процесів
Сангвінік + + +
Холерик + - +
Меланхолік - - -
Флегматик + + -
З метою самовивчення готовності до військової служби можна використати і метод систематичного об'єктивного аналізу результатів своєї практичної діяльності, навчання, вчинків за певний період, за кожною складовою готовності до військової служби. З цією метою корисно вести щоденник, записуючи події, факти, досягнення, невдачі; це дасть можливість проконтролювати динаміку свого розвитку, усвідомити шляхи поліпшення підготовки до служби в армії.
Отже, зробимо висновки:
самопізнання, самооцінка готовності до майбутньої служби мають велике значення для кожного юнака;
самовивчення психологічної готовності - складний, тривалий процес, який вимагає використання багатьох методів і психодіагностичних методик;
оцінюючи свою готовність до служби в армії, слід прислухатися до характеристик, думок, порад психолога, викладача допризовної підготовки, батьків, військових;
оцінити свою підготовленість можна тільки порівнюючи себе з іншими юнаками, з вошами;
необхідно звикнути-регулярно аналізувати свою діяльність, поведінку, вчинки, думки, почуття і їх роль у підготовці до військової служби, до самостійного життя.
ЗАПИТАННЯ
1. Якими методами можна вивчити рівень своєї соціально-психологічної готовності до військової служби?
2. Як визначити рівень своєї емоційно-вольової готовності до служби в армії?
3. Що впливає на успішність освоєння воїнами військової спеціаль-ності?
4. Якою є ваша готовність до служби у Збройних Силах України?

 
 

Цікаве

Загрузка...