WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ (технічно-експлуатаційних частин) - Реферат

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ (технічно-експлуатаційних частин) - Реферат


9.ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТЕЧ
Охорона проводиться згідно додатку до наказу НГШ ЗСУ № 48 від 4.06.94 року "Інструкція по організації охорони й оборони авіаційної техніки та військових об"єктів на аеродромах Військово-Повітряних Сил та Сил Повітряної Оборони України" та додатку № 1 до Д-8 НШ ВПС від 30.07.97 року "Інструкція по запобіганню несанкціоноваого зльоту літаків (вертольотів) з аеродрому ВПС України".
Перевірити:
- форму одягу ЧСП (згідно гл.2 ст.12 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);
- порядок несення служби (згідно гл.2 ст.13 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);
- наявність пристроїв проти викрадення ЛА (згідно гл.3 ст.22 наказу НГШ ЗСУ № 48-94 року);
- порядок зберігання ключів від РУД;
- наявність затвердженого плану (командиром частини) запуску і випробування двигунів ІТС (згідно гл.ІІ ст.6 Д-8 НШ ВПС -97р.);
- порядок опломбувань літаків (вертольотів), ПЗВР, службових приміщень, сховищ та наявність схем пломбувань (згідно гл.4 ст.24 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94 року , гл.ІІ Д-8 НШ ВПС -97р.);
- обладнання стоянки ТЕЧ (згідно гл.6 ст.36,37 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);
- наявність інструкції ЧСП, планшета з відбитками печаток посадових осіб ТЕЧ, акумуляторного ліхтарика (згідно гл.10 ст.40 наказу НГШ ЗСУ № 48 - 94р. гл.ІІ ст.8 Д-8 НШ ВПС -97р.);
- обладнання кімнати ЧСП (згідно гл. 11 ст. 41 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);
- порядок передачі на збереження, збереження та прийом ключів, печаток і планшетів (згідно гл. 12 ст. 43-48 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);
- правильність ведення "Журналу прийому-передачі літаків (вертольотів), ПЗВР та службових приміщень ТЕЧ і допуску особового складу до робіт на АТ".
10. ПІДСУМКИ ТА ЗВІТНІСТЬ РОБОТИ ТЕЧ
Перевірити :
- наявність щомісячних доповідей начальника ТЕЧ про виконання виробничого плану та стану АТ, яка поступає на регламентні роботи (згідно ТНІАЗ-92р. ст.148);
- наявність щомісячного обліку показників ТЕЧ (згідно випуску 3540-75р. гл.2);
- відпрацювання звіту з військового ремонту (форма 32/ВПС) за минулий рік;
- проведення щоденних технічних розборів начальниками груп та щотижневих - начальниками ТЕЧ (згідно ТНІАЗ-92р. ст.106);
- проведення аналізу військової та технологічної дисципліни (згідно вимог наказу МО України №011-97р.).
11. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПОВНОТИ І ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ НА АВІАЦІЙНІЙ ТЕХНІЦІ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН.
За організацію перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на авіаційній техніці керівним складом озброєння військової частини відповідає заступник командира військової частини по озброєнню.
Старші інженери (інженери) озброєння по спеціальності зобов"язані на протязі року в обов"язковому порядку перевірити повноту і якість виконання регламентних робіт по кожному пункту регламенту технічного обслуговування (експлуатації) і виду регламентних робіт.
Про виконану перевірку старші інженери (інженери) по спеціальності роблять запис в "Журналі перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння" напроти кожного з перевірених пунктів і в "Журналі начальника групи регламентних робіт" в розділі, де ведеться облік виконання пунктів регламентних робіт літака (вертольота), на якому виконувалась перевірка.
Зразок запису в "Журналі начальника групи регламентних робіт":
"Виконана перевірка повноти і якості виконання 48 м. регламентних робіт по пунктам 02.03.01.02 та 02.03.01.03 згідно ЄРТО № 10 1998р. частина 2.
Інженер по Л і Д в/ч А-2102
майор _______С. Місячний"
Зразок " Журналу перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння" і його заповнення дивись в додатку 14.
Якщо в частині експлуатується декілька типів АТ, то журнал заводиться на кожний тип АТ. За наявність і ведення журналу відповідає начальник ТЕЧ.
Додаток 1
Зразок запису змін та доповнень до регламенту
Пункт регла-менту
Назва робіт Періодичність виконання
Примітка
період. роботи
+2
12-1міс реглам.
роботи
+4
24-2міс
110.81.
00 г Перевірити параметри лампи Г1-31 в блоці А-312-002 - +
(Підстава : вказівка НО ВПС України №___ від______________)
Додаток 2
Зразок запису в розділ регламенту "Облік звірок з еталоном"
№ п/п Дата Посада Назва робіт Підпис
1 20.01.98 нач. групи регл. і ремонту АД Виконав звірку з еталоном
2 28.02.98 ст.інженер відділу ІАЗ по ЛіД Перевірив внесення змін і доповнень
__
Додаток 3
Зразок типового листа реєстрації змін в технологічних картах
Змін Номери аркушів (сторінок) Всього арк. (стор.) в докум. № докум. Вхідн. № супр. док-та та дата Підпис особи, яка прово-дила зміни Дата
зміне-них заміне-них нових вилу-чених
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Додаток 4
Зразок запису в розділі технологічних карт "Облік звірок з еталоном"
№ п/п Дата Посада Назва роботи Підпис
1 20.01.98 Начальник групи регламенту і ремонту АД Виконав звірку з еталоном
2 25.02.98 Ст.інженер відділу ІАЗ по Л і Д Перевірив внесення змін і доповнень в технологічні карти № ...
_
Додаток 5
"Затверджую"
Заступник командира в/ч по озброєнню
підполковник С.Линюк
"___" _______ 199_ р.
Перелік
контрольних операцій при виконанні регламентних робіт по двигуну
Номер пункту ЄРТЕ (РТО), ТК Зміст контрольної операції Тривалість контрольної операції Вид регламентних робіт Контролюючі особи
+1
12 -1 міс. +2
24-1
міс. СТ
(Т) НГ
(ІГ) ЗНТ
1 2 3 4 5 6 7 8
5.13.3.
130
5.13.5.в)
132 Оглянути маслофільтр двигуна
Перевірити установ-ку запалювачів ос-новної камери горіння на двигун, затяжку, контровку болтів, під"єднання трійнику, кисневого трубопроводу до запалювача і високовольтного проводу до свічки та контровку з"єднань 1 хв.
4хв. +
+
+
+
+ +
Примітка : В графах 4,5,6,7,8 проставляються знаки "+" напроти контрольних операцій, які виконуються на даному виді регламентних робіт.
Начальник ТЕЧ в/ч _____________
Старший інженер відділу ІАЗ по ЛД ___________
---
Додаток 6
Типова технологічна карта
к РО №6 ч.1 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 132 На 11 сторінках сторінка 9
Пукт РО 5.13.5. ДЕМОНТАЖ І МОНТАЖ ЗАПАЛЮВАЧІВ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ ГОРІННЯ.
ПЕРЕВІРКА ВИТРАТИ ПАЛИВА ЧЕРЕЗ ЗАПАЛЮВАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ УПВ-3.
ПРОМИВКА ЗАПАЛЮВАЧІВ В БЕНЗИНІ Б-70.
ПЕРЕВІРКА ТИСКУ ПАЛИВА ПЕРЕД ЗАПАЛЮВАЧАМИ. Працевитрати (люд.- год.)
Зміст операції і технічні вимоги (ТВ) Роботи, які виконуються при відхиленнях від ТВ Кон-троль
Встановити запалювач КГ на двигун для чого:
- промийте кисневі канали запалювача бензином Б-70...
- знімить з двигуна заглушку 89. 19. 40. 001;
-змінить ущілювальну прокладку 12 (85.03.00.070) під фланцем запалювача на нову. Встановити запалювач на двигун, затягнути болти стержнем 85.19.30.060 з головкою 85.19.20.568 і законтріть їх. Огляньте стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок. Задири, вм'ятини

 
 

Цікаве

Загрузка...