WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ (технічно-експлуатаційних частин) - Реферат

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ (технічно-експлуатаційних частин) - Реферат

виконавця:
1) плани (картки) вводу в стрій (згідно наказу ГК ВПС №85-81р. гл.ІІ, ІІІ, ІУ, додатки 1,2,3);
2) копії (витяги) наказів по частині про допуск до виконання конкретних робіт (згідно наказів МО, Командувача ВПС, вказівок НО ВПС, ТНІАЗ-92р.).
Зразок оформлення наказу по частині про допуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт на АТ показаний в додатку 15;
3) акту перевірки знань (додаток 15);
4) контрольного листа проведення інструктажу по техніці безпеки .
4.2 Стан та достатність технологічної документації.
В ТЕЧ повинні бути в наявності регламенти технічного обслуговування (технічної експлуатації) по всіх типах АТ, яка експлуатується в частині та на якій виконуються регламентні роботи, технологічні карти виконання регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. Перевіряючий повинен звірити робочі примірники технологічної документації з еталонним та впевнитись, що в усі примірники робочої документації внесені зміни та доповнення відповідно до вимог бюлетенів, технічних розпоряджень або вказівок начальника озброєння ВПС.
Зміни та доповнення вносяться в регламенти тільки шляхом вклеювання або заповнення вкладишів такого формату, як аркуш регламенту. Вклейки вставляються між сторінками, які містять пункт регламенту, до якого відносяться зміни або доповнення. Зразок запису змін та доповнень до регламенту вказаний у додатку 1. Облік змін ведеться в розділі регламенту "Лист реєстрації змін".
Після того, як посадова особа переконалась, що усі зміни та доповнення внесені, робиться запис в розділ регламенту "Облік звірок з еталоном", для чого в регламент вклеюються спеціальні аркуші (додаток 2).
Якщо посадова особа виявила недоліки, то запис про перевірку робиться після їх усунення.
Одночасно перевіряючий здійснює контроль наявності, записів про щоквартальну звірку робочих примірників начальниками груп регламенту і ремонту , а також про виконання перевірки внесення змін та доповнень в робочі примірники старшими інженерами частин по спеціальності, які виконуються один раз в півріччя.
Перевіряється наявність технологічних карт на всі види регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. В усі технологічні карти повинні бути внесені усі зміни та доповнення, для чого ведеться "Лист реєстрації змін" (додаток 3).
Типові технологічні карти регламентних робіт і складних демонтажно-монтажних робіт розробляються промисловістю та вводяться в дію начальником озброєння ВПС . В разі відсутності таких типових технологій, технологічні карти розробляються старшим інженером (інженером) частини по спеціальності за участю ЛАТЛ (науково-дослідних установ) ВПС і затверджуються заступником командира об"єднання (з"єднання) по озброєнню, а для частин безпосереднього підпорядкування - начальником управління експлуатації озброєння і військової техніки озброєння ВПС.
Якщо технологічна карта являється копією, то вона завіряється підписом старшого інженера частини по спеціальності і робиться посилання на документацію з якої зроблена копія:
"Копія технологічної карти №___ (ГК № 473 розділ 012.10.11) вірна.
Старший інженер відділу ІАЗ по АО
майор___________Д.Цаль".
( підпис )
Якщо технологічні карти усунення несправностей, демонтажно-монтажних робіт, цільових оглядів розробляються в частині, то вони підписуються старшим інженером по спеціальності та затверджуються заступником командира частини по озброєнню.
Про проведену перевірку робиться запис в окремому розділі технологічних карт - "Облік звірок з еталонами", для чого вклеюються спеціальні аркуші (додаток 4). Якщо посадова особа виявила недоліки, то запис про перевірку робиться після їх усунення.
Одночасно перевіряючий контролює наявність записів про щоквартальну звірку робочих примірників технологічних карт з еталонними, яка повинна виконуватись начальниками груп регламенту і ремонту, а також про виконання перевірки внесення змін та доповнень в робочі примірники старшими інженерами частин по спеціальності, які виконуються один раз в півріччя.
При перевірці технологічної документації особливу увагу звертати на відповідність технологічних карт регламентам технічного обслуговування (технічної експлуатації).
4.3 Знання виконавцями технологічної документації та їх практичні навички.
В результаті данної перевірки необхідно встановити дотримання технології виконання регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) виконавцями шляхом опитування. Опитування проводиться за кожним фахом 2-3 виконавців. Виконавець повинен розповісти послідовність виконання технологічної карти (не виконуючи її), знати технічні умови на виконання операцій, КПА та інструмент, які застосовуються, правила їх використання, а також перелік операцій, які підлягають контролю.
Практичні навички перевіряються шляхом виконання виконавцем (виконавцями) 2-3 технологічних карт в повному обсязі та в присутності перевіряючого. Перевіряючий вибирає виконавців сам, як правило, з різною класною кваліфікацією. Особливу увагу необхідно звернути на технічну культуру виконання операції, дотримання технологічної послідовності, підготовку робочого місця, використання КПА та інструменту, дотримання мір безпеки.
Одночасно з перевіркою практичних навичків проводиться перевірка повноти виконання даної технологічної карти, тобто виконання робіт в повному обсязі та у вказаній технологічний послідовності.
Перевірку дотримання технології виконання робіт можливо суміщати з перевіркою практичних навичків виконавців, тобто роботу виконувати з поясненням перевіряючому послідовності її виконання.
4.4 Організація та стан поопераційного контролю.
Поопераційний контроль робіт на АТ, які виконує особовий склад ТЕЧ, організує начальник ТЕЧ.
Контролюючими особами при виконанні робіт на АТ в ТЕЧ являються:
- старші техніки (техніки) груп регламенту і ремонту;
- начальники (інженери) груп регламенту і ремонту;
- заступник начальника ТЕЧ.
В ході перевірки організації та стану поопераційного контролю в ТЕЧ перевіряється:
- відпрацювання переліків контрольних операцій;
- внесення контрольних операцій у технологічну документацію;
- відпрацювання карт поопераційного контролю для конкретних посадових осіб згідно переліків контрольних операцій;
- допуск посадових осіб до виконання поопераційного контролю;
- визначення потрібної кількості контролерів;
- здійснення поопераційного контролю під час виконання регламентних та інших робіт на АТ в ТЕЧ.
1) Відпрацювання переліку контрольнихоперацій.
На кожний вид регламентних та інших робіт на АТ повинні бути відпрацьовані переліки контрольних операцій.
Для відпрацювання переліку контрольних операцій залучається керівний інженерно-технічний склад та висококваліфіковані спеціалісти. Як правило це - старші інженери частини, заступник начальника ТЕЧ, начальники груп регламенту і ремонту, інженери груп, старші техніки груп, які повинні:
- досконало знати АТ, яка експлуатується у частині та на якій виконуються регламентні та інші види робіт, їх об"єм, технологію виконання та мати практичний

 
 

Цікаве

Загрузка...