WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу - Курсова робота

Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу - Курсова робота

Обов'язки начальника ЦО ОНГ

– організація ЦО та повсякденне керівництво нею;

– організація забезпечення евакуації і розосередження робітників і службовців та членів їх сімей в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

– забезпечення сховищами працюючої зміни, підтримка в стані постійної готовності захисних споруд і спеціальних споруд ЦО;

– проведення заходів, що забезпечують стійкість роботи об'єкту в мирний та воєнний час;

– створення, підготовка і підтримка в постійній готовності сил ЦО об'єкту;

– організація стійкого управління, зв'язку та сповіщення, керівництво розробкою плану ЦО об'єкту;

– керівництво навчанням робітників, службовців і населення робітничих поселень заходам захисту від стихійного лиха, аварій та сучасних засобів ураження;

– здійснення заходів по маскуванню об'єкту;

– керівництво РіІНР на об'єкті.

На великих об'єктах призначаються

– застуник начальника ЦО об'єкту по евакуації та розосередженню робітників та службовців;

– заступник по інженерно-технічній частині;

– заступник по матеріально-технічному забезпеченню.

На всіх об'єктах створюється штаб ЦО об'єкту, комплектується з штатних робітників та посадових осіб.

До складу штабу входять: начальник штабу, його заступник (помічники)

– по оперативно-розвідницькій частині, бойовій підготовці, житловому сектору, а також інші спеціалісти на погляд начальника ЦО об'єкту

Служби ЦО об'єкту

Для підготовки та проведення РіІНР на об'єктах, що мають відповідну базу, створюються служби: оповіщення та зв'язку, протипожежна, аварійно-технічна, охорони громадського порядку, медична, матеріально-технічного забезпечення, транспорту, протирадіаційного і хімічного захисту, сховищ. В залежності від специфіки об'єкту і наявності бази можуть створюватись і інші служби ЦО (захисту продовольства, води і т.д.)

Кількість служб визначається начальником ЦО об'єкту по узгодженні зі штабом ЦО району (міста).

Служба оповіщення та зв'язку створюється на базі вузлів (об'єктів) зв'язку. Вона повинна оповістити склад керівництва, робітників та службовців і населення робітничих поселень об'єкту про загрозу стихійного лиха, катастроф, аварій і про загрозу нападу ворога, організувати зв'язок і підтримувати ного у стані постійної готовності; усунути наслідки аварії на спорудах зв'язку та в осередках ураження.

Служба охорони громадського порядку створюється на базі підрозділів відомчої охорони. На неї покладається забезпечення надійної охорони об'єкту, громадського порядку при аваріях, катастрофах, стихійному лиху та при загрозі нападу противника і в час проведення рятувальних робіт, допомога при своєчасному укритті працюючих ла сигналами ЦО, контролювання режиму світломаскування.

Медична служба організується па базі медичних пунктів, санітарних частин, поліклінік. На неї покладається забезпечення постійної готовності медичних формувань, організація і проведення саиітарно-гігієнічних та профілактичних заходів; надання медичної допомоги потерпілим та евакуація їх у лікувальні установи, здійснення заходів санітарної обробки уражених; медичне забезпечення робітників та службовців і членів їх сімей в місцях розосередження.

Служба протирадіаційного і протихімічного захисту організується на базі хімічних лабораторій та цехів. На неї покладається розробка і здійснення заходів по захисту робітників і службовців, джерел водозабезпечення, харчувальних блоків, складів продовольства від радіоактивних та хімічних речовин, організація та підготовка протирадіаційних, протихімічних формувань та установ; контролювання стану індивідуальних та колективних, засобів захисту і спеціальної техніки; організація радіаційного і хімічного спостереження та здійснення дозиметричного контролю за опроміненням особистого складу. Проведення заходів по ліквідації наслідків радіоактивного і хімічного зараження.

Служба сховищ та укрить організується на базі відділу капітального будівництва, житлово-комунального відділу, будівельного цеху. Па неї покладається розробка розрахунків сховищ для робітників, службовців і їх сімей; забезпечення готовності сховищ та контролювання правильності їх експлуатації; організація будівництва сховищ найпростішого типу; забезпечення своєчасного наповнення сховищ по сигналах ЦО; участь у рятувальних роботах при завалах сховищ.

Аварійно-технічна служба створюється на базі виробничо-технічного відділу або відділу головного механіка. Ця служба розробляє і здійснює попереджувальні заходи, що підвищують стійкість основних споруд, спеціальних інженерних мереж та комунікацій в надзвичайних ситуаціях, здійснює роботи по локалізації та ліквідації аварій в мережах та комунікаціях об'єкту, в спорудах, розбирає завали і рятує людей.

Служба матеріально-технічного забезпечення створюється на базі відділу матеріально-технічного забезпечення об'єкту. На неї покладається розробка плану матеріального і технічного забезпечення, повне та своєчасне забезпечення формувань всіма засобами оснащення, організація ремонту техніки і різного майна, підвіз його до дільниць робіт, зберігання і облік; забезпечення продовольством, предметами першої необхідності робітників та службовців на об'єктах та в місцях розосередження.

Транспортна служба організується на базі транспортних відділів, цехів, гаражів об'єкту. Вона розробляє і здійснює заходи по забезпеченні перевезень, пов'язаних з розосередженням робітників і службовців та доставкою їх до місця роботи, організує підвезення сил і засобів до осередків ураження, пристосовує транспорт для перевезення робітників і службовців, евакуації уражених. Проводить роботу по знезараженню транспорту. Начальниками служб призначаються начальники установ, відділів, лабораторій, на базі яких розгортається служба.

На невеликих об'єктах служби ЦО не створюються, а їх робота доручається відділам даного об'єкту. Начальниками цивільної оборони сільських районів е голови державної виконавчої влади. При них існує штаб цивільної оборони. В сільських районах утворюються прийомні евакокомісії для прийому і розміщення евакуйованого населення з міст і районів, де етапи ся стихійне лихо, аварія або катастрофа або інші надзвичайні ситуації. В сільських районах створюються служби, аналогічні міським районам. Особливістю медичної служби є те, що вона приймає і розміщує евакуйовані лікарні і лікувально-профілактичні установи і хворих. Крім того, в сільських районах створюються служби захисту тварин і рослин на базі ветеринарних установ та дослідних станцій.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Державна Комісія Кабінету Міністрів з надзвичайних ситуацій створена постановою уряду у 1989 р. Мета – забезпечити постійну готовність органів державного управління всіх рівнів до швидких і чітких дій в екстремальних ситуаціях, які виникли внаслідок аварій, катастроф і різного роду стихійного лиха. Комісія повинна координувати і контролювати роботу обласних, міських, районних органів влади з профілактики, попередження і ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій.

У сфері безпосереднього керівництва комісії знаходиться невелика кількість відомств – державні органи по охороні природи, Держкомгідромст і т. п.

Одним з головних завдань комісії є створення державної системи профілактичних заходів, спрямованих на попередження аварій і катастроф, екологічних криз, зменшення наслідків стихійного лиха, підвищення надійності потенційно небезпечних виробництв і забезпечення стійкості промислових об'єктів і соціальної сфери.

Розподілення функцій постійних надзвичайних комісій

Державна комісія по надзвичайних ситуаціях вступає в керівництво при виникненні:

– аварій 1 категорії і катастроф;


 
 

Цікаве

Загрузка...