WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Цивільна оборона - Курсова робота

Цивільна оборона - Курсова робота

Оцінка роботи ОНГ при дії світлового випромінювання

За критерій стійкості роботи ОНГ приймається таке значення світлового імпульсу при якому окремі елементи цеха можуть загорітися, палахнути.

Це значення світлового імпульсу буде граничним:

Uсв.гран., кДж/м2

Методика: відомо що всі матеріали діляться на 3 рг.: горючі. негорючі і тяжко горючі.

На виникнення суттєво впливають слідуючи факториЖ

 1. Вогнестійкість будинків, споруд. Можуть бути: Ι, ΙΙ степ вогн., ΙΙΙ ст.. вогн. (дах горючий), ΙV ст.. вогн., V – дерев'яні не від штук.

 2. Категорія виробництва по пожеже-вибухонебезпеці А,Б,В,Г,Д

 3. Щільність будови:

(1)

  1. Найбільш небезпечними є суцільні пожежі, ЯКІ можуть які можуть виникнути на території з буд.. ΙV- V степ. При щільності П=10-20%.

  2. на територ. З буд.. Ш при при щільності П=20-30%

  3. Ι, ΙΙ П> 30%

При щільності забудови <7% суцільні пожежі неможливі.

Доповнення.

Оцінка стійкості ведеться в такій послідовності:

 1. Визначається ступінь вогнестійкості,

 2. категорія виробництва,

 3. визначаються елементи, або цеха в цілому, які можуть загорітися.

 4. По табл.5 визначають величину імпульсу, при яких він може загорітись. Заноситься в табл. 3.

Елементи цеху

U св. гран

кДж/м2

Дах

Вікна

Двері

і т.д.

600

300

 1. При мінімальному значенні визначається границя стійкості роботи об'єкта в цілому. Якщо невідома щільність забудови. То вона визначається за формулою 1.

 2. По отриманих даних по пунктах 1-5 робляться висновки.

6.1 U св. Екв..мах кДж/м2

6.2 U св. гран, кДж/м2

Якщо U св. гран, кДж/м2 ≥ U св. Екв..мах кДж/м2 – ОНГ стійкий

Якщо U св. гран, кДж/м2 < U св. Екв..мах кДж/м2 – ОНГ не стійкий

6.3 Дається можлива пожежна обстановка.

6.4. Дається рекомбінації по підвищенню U св. гран

Розробляються заходи по підвищенню стійкості.

Оцінка стійкості ОНГ в умовах дії іонізуючих випромінювань

За критерій стійкості роботи ОНГ береться допустима доза опромінювання людей. Ддоп, Р

Оцінка стійкості ведеться окремо для кожного цеху.

Початкові дані:

 1. Р1 ек. Мах Р/г,

 2. Характеристика виробничих приміщень, сховищ,

 3. Допустима доза опромінення

 4. Час початку роб tn, год.

 5. Трив. роботи tp, год.

Така послідовність оцінки:

  1. Визначається Косл. приміщенням і сховищам.

Сховища

,

Кр – креф., що залежить від розташування сховища (Косл=2h/d табл.. 25);

hi – шар стіни, грунту.

di – половинного послаблення.

  1. можлива доза опромінення людей визначається по формулі:

  1. Граничне значення радіації до якого можлива робота.

  1. Якщо на ОНГ є елементи радіосист. і електричні мережі, то ведеться їх стійкість

  2. отримані дані реалізуються:

   1. Р1 екв. мах >Ргр. – нестійкий.

   2. Ргр.≥ Р1 екв. мах. –стійкий

   3. розробляються заходи по підвищенню стійкості.

 1. Підвищення герметичності

 2. Екранування приміщення.

 3. Розробка реж. радіаційного захисту.

 4. Провести евакуацію.

Оцінка стійкості роботи радіо електричних систем

За критерій стійкості цих систем можна прийняти допустиму дозу опромінення цих систем. Дгран. Або граничний рівень: Ргр.

Початкові дані:

Р1 екв. мах

Косл. вир. приміщень

Порядок оцінки:

4.1. Система аналізується і визначаються елементи від яких залежить її функціонування: м.сх., транзистори. Діоди.

4.2. По табл. 11.2 (Л-2), або по табл.. 5 (Л-3) визначаються експозиційні дози (потужність дози) при яких в елементах можуть виникнути незворотні зміни.

Дані заносяться до табл. 4.

Елементи РЕА

Д гр., Р

мсх

резистор

....

103

105

4.3. Дані табл. 4 аналізується і визначається самий уразливий елемент. Це значення і буде границею стійкості роботи РЕА.

4.4.визначається можлива доза опромінення.

4.5. Допустимий час роботи РЕА можна визначити:

4.6. Отримані дані аналізуються і робляться висновки:

6.1. Дможл, Р1 мах екв – визн.

6.2. Ддоп або граничний рівень радіації.

Якщо Дгран.≥ Дможл, – то апаратура стійка в цих умовах

Якщо Дгран.< Дможл, – то апаратура нестійка в цих умовах

6.3. розробляються заходи по підвищенню стійкості роботи:

 1. Екранування

 2. Зміна приміщення

 3. Використання схемних рішень

Оцінка стійкості роботи РЕ систем в умовах дії ЕМІ

За критерій стійкості роботи приймається коефіцієнт:

- допустимі коливання напруги

- напруга наводки у вертикальних (горизонтальних) частинах Кв≥40

Початкові дані:

Вертикальна складова напруженості Ев, кВ/м.

5.1. визначається складова: Еτ

=10-3 Ев, кВ/м

5.2 РЕ системи діляться на окремі ділянки: системи живлення, пульт управління, і т.ін., кожній ділянці визначається максимальна довжина струмопровідної частини Iτi, IBi, м

5.3. За допомогою формул:

, кВ

, кВ

визн. Напруги наводок.

5.4. визначається коеф. Безпеки КБві КБrі

5.5 Аналізуються і вибираються критерії стійкості по мінімальному критерію.

Якщо КБ (вибране) беде ≥40дБ, то апаратура в цих умовах буде працювати стійко

Якщо КБВ < 40дБ, то апаратура в цих умовах буде працювати не стійко.

Розробляються заходи:

 1. Екранування ЛЗ- ст. 85.

 2. Різні схемні рішення.

 3. Розташування Ре систем в захищених приміщеннях.

Таблиця визначення часу початку роботи (Аварія на АЕС)

tn

A

0

1,41

1

0,73

2

0,59

3

0,51

4

0,45

5

0,4

6

0,38

7

0,36

8

0,33

9

0,31

10

0,3

11

0,29

12

0,28

13

0,27

14

0,26

15

0,25

16-17

0,24

18

0,23

19-21

0,22

22-25

0,2

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ РІНР НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ В НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ МИРНОГО ТА ВIЙСЬКОВОГО ЧАСІВ

1. Мета і зміст РІНР

Мета РІНР -рятування людей, життю яких загрожує небезпека під час великих аварій, катастроф, стихійних лих, а також впливу факторів військового часу. Проведення РІНР-головна задача невійськових формувань.

РІНР включають: 1) розвідку маршрутів руху формувань і ділянок робіт; 2) локалізацію і гасіння пожеж на маршрутах руху і ділянках робіт; 3) розшук потерпілих і врятування їх із завалів, пошкоджених і палаючих будинків, задимлених, загазованих і затоплених приміщень або ділянок місцевості; 4)розкриття зруйнованих, пошкоджених, завалених або затоплених захисних споруд і урятування розміщених в них людей; 5)подачу повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою фільтро-вентиляційною системою; 6)подача першої медичної і першої лікарської допомоги потерпілим і евакуація їх в лікарські установи; 7)вивід (вивезення) населення із небезпечних місць в безпечні райони; 8) сакнітарну обробку людей, ветеринарну обробку с/г тварин, дегазацію, дезактивацію і дезінфекцію техніки, транспорту, засобів захисту, одягу, територію, споруд, прдовольства, води фуражу.

Інші невідкладні роботи мають на меті створення умов для успішного проведення рятувальних робіт.

Невідкладні роботи включають:

1) прокладку шляхів в завалах і зонах зараження;

2) локалізацію аварій на КЕМ;

3) закріплення або руйнацію конструкцій, що загрожують обвалом і перешкоджаючим руху і рятувальним роботам;

4) ремонт ліній зв'язку;

2. Умови успішного проведення РІНР

1) завчасна організація і безперервна розвідка;

2) швидке прибуття в осередок;

3) психолог. стійкість і практ. підг-ка;

4) знання правил безпеки;

5) проведенням робіт безперервно і широким фронтом;


 
 

Цікаве

Загрузка...