WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Топогеодезична прив’язка силами і засобами артилерійських підрозділів - Курсова робота

Топогеодезична прив’язка силами і засобами артилерійських підрозділів - Курсова робота

Останнім часом надійшли до продажу інженерні калькулятори зарубіжного виробництва, що мають вбудовані функції переобчислення полярних координат в прямокутні і навпаки, що дозволяє безпосередньо обчислювати прирощення координат. Використання цих функцій здійснюється за допомогою клавіш a i b у поєднанні з функціональною клавішею 2ndF. Вирішення прямої геодезичної задачі за допомогою таких калькуляторів здійснюється в наступній послідовності.

 1. Увімкнути калькулятор.

 2. Упевнитись, що калькулятор налаштований для роботи у градусній системі (не у радіанах і не у градах), – у верхній частині індикатора виведено DEG (а не RAD і не GRAD).

 3. Ввести значення дирекційного кута в поділках кутоміра, відокремивши великі поділки від малих комою.

 4. Натиснути , 6 для переведення п.к. у градуси і долі градуса; натиснути b.

 5. Ввести значення дальності, натиснути а.

 6. Натиснути 2ndF, b; (на дисплеї – значення Dх); натиснути хМ.

 7. Натиснути b+, ввести значення Усп, натиснути =; прочитати за дисплеї значення Уц.

 8. Натиснути MR+, ввести значення Xсп, натиснути =; прочитати на дисплеї значення Xц.

6.3 Вирішення оберненої геодезичної задачі на площині

Вирішення оберненої геодезичної задачі (ОГЗ) на площині полягає у визначенні дирекційного кута a і відстані Д по відомим різницям координат двох точок ΔХ та ΔY.

Рішення ОГЗ виконують у наступній послідовності:

1. Визначають тангенс гострого кута R, утвореного віссю ОХ і напрямком АВ за формулою:

По величині знаходять кут в першій чверті .

2. Від кута переходять до дирекційного кута a у відповідності зі знаками прирощень Dх і Dу. (рис. хх).

3. Обчислюють відстань між точками А і В за формулами:

при R>45° (7–50);

при R<45° (7–50).

а) обчислення оберненої геодезичної задачі за допомогою артилерійської логарифмічної лінійки (АЛЛ).

При аналітичному методі рішення ОГЗ на АЛЛ, визначення дирекційного кута і дальності здійснюється не через (R), а через кут ρ – гострий кут, створений вісcю Х або У і напрямком на визначаєму точку (орієнтир, ціль). Це викликано тим, що шкала тангенсів на движку АЛЛ в межах від 0–00 до 7–50. Відповідно кут (ρ) може приймати значення від 0–00 до 7–50.

Позначимо менше (за абсолютною величиною) прирощення координат через b, а більше прирощення через а.

,

Перехід від кута (ρ) до дирекційного кута здійснюється з використанням таблиці, яка нанесена на зворотній стороні корпуса лінійки.

Приклад: Визначити дирекційний кут і дальність до цілі, якщо:

Ц _ Х=77870 У=08895

ВП Х=73485 У=09307

ΔХ=+4385 ΔУ=–412

(а) (b)

Рішення:

1. Визначити прирощення координат ΔХ і ΔУ.

2. Визначити значення кута (ρ). Для чого візир центральною рискою встановити на значення "b" меншого прирощення по шкалі чисел (NQ+1) корпуса лінійки. Початок (кінець) шкали движка лінійки встановити на значення "а" більшого прирощення координат по шкалі чисел (NQ+1) корпуса лінійки. "ρ" Під рискою візира прочитати значення "ρ" (ρ=0–90). Примітка: значення кута "ρ" беруть:

 • по шкалі тангенсів, якщо: а>b в 1–10 разів

 • по шкалі "S і Т", якщо: а>b в 10–100 раз

 • по точкам шкали "S і Т", якщо а>b в 100–1000 разів

3. Визначити кут (α). Для чого за таблицею (на зворотній стороні лінійки) по величинам і знакам прирощень координат ΔХ і ΔУ здійснити перехід від кута ρ до дирекційного кута (α). α = 60–00 – 0–90 = 59–10

4. Визначити дальність Д. Для чого, не збиваючи положення візира, під його центральну риску підвести движком значення кута (ρ) по шкалі sin і проти початку (кінця) шкали движка лінійки прочитати значення дальності (Д), маючи на увазі, що

5. При кутах (ρ=<0–90), дальність (Д) практично рівна значенню більшого прирощення координат. Для отримання дальності більш точно, необхідно проводити визначення дальності по значенню більшого прирощення координат (а) і куту (ρ/2).

Для визначення величини (Δа) на артилерійській логарифмічній лінійці необхідно:

Початок (кінець) шкали движка встановити на значення (b) – меншого прирощення координат по шкалі (NQ+1) корпуса лінійки.

Візир, центральною рискою встановити на значення кута по шкалі tg або "S і Т" і під рискою візира на шкалі чисел (NQ+1) прочитати значенням Δа:.Δа = 19 м; Д=4385+19=4404 м

Примітка:

а) якщо ρ/2 брався по шкалі tg, то 0,1b <Δа < b

б) якщо ρ/2 брався по шкалі "S и Т", то 0,01b <Δа < 0,1b

в) якщо ρ/2 брався по точках шкал S и Т, то 0,001b <Δа < 0,01b

б) обчислення оберненої геодезичної задачі за допомогою обчислювача СТМ

Обчислення дирекційного кута виробляють діленням меншого прирощення координат на більше по формулам таблиці 2, знімаючи відлік r зі шкали 1 або 2: якщо одне з прирощень більше другого від 1 до 10 раз, то відлік r знімають зі шкали 1, якщо одне з прирощень більше другого від 10 до 100 раз, то відлік r знімають зі шкали 2, а якщо одне з прирощень більше другого від 100 до 1000 раз, то відлік r також знімають зі шкали 2, але зменшують його в 10 разів.

Відстань Д обчислюють діленням більшого прирощення координат на синус більшого кута (r або 15-r).

Приклад: обчислити дирекційний кут a і відстань Д по відомим різницям координат ΔХ=-2448 та ΔY=+2992.

Рішення.

Для обчислення дирекційного кута a:

 • встановлюють індекс движка на менше прирощення координат по шкалі 3;

 • обертанням рухомого кругу встановлюють напроти індексу движка більше прирощення координат по шкалі 6;

 • суміщають індекс движка з нульовим радіусом рухомого круга і напроти індексу движка на основному крузі зчитують зі шкали 1 значення r= 6–54,4;

 • в таблиці 2 в рядку зі знаками прирощень координат відшукують формулу (a=15+r), за якою обчислюють:

a=15–00 + 6–54,4 = 21–54,4

Для обчислення відстані:

 • встановлюють індекс движка на більше прирощення (2992) по шкалі 3;

 • обертанням рухомого круга встановлюють напроти індексу синус 15 – r (8–46,6) по шкалі 4;

 • суміщують індекс движка з нульовим радіусом рухомого круга і по шкалі 3 напроти індексу движка зчитують значення Д=3865.

в) обчислення оберненої геодезичної задачі за допомогою мікрокалькуляторів МК-61, МК-52.

Програма для рішення ОГЗ для МК-52:

Крок

Дія

Код

Крок

Дія

Код

00

Пх 3

63

15

6

06

01

Пх 1

61

16

13

02

11

17

Пх 9

69

03

В

OE

18

F x0

59

04

F х2

22

19

23

23

05

Пх 4

64

20

F

25

06

Пх 2

62

21

БП

51

07

11

22

28

28

08

хП 9

49

23

F

25

09

F х2

2

24

/–/

OL

10

+

10

25

6

06

11

F

21

26

0

00

12

хП d

27

+

10

13

13

28

хП а

4–

14

F cos –1

1–

29

с/п

50


 
 

Цікаве

Загрузка...