WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → " Планування предмету ""Захист Вітчизни"" у навчально–виховному закладі" - Курсова робота

" Планування предмету ""Захист Вітчизни"" у навчально–виховному закладі" - Курсова робота

Зважаючи на це, необхідно розглянути загальні вимоги до методики проведення таких занять.

 1. якісно добирати й аналізувати навчальний матеріал, виключити його необґрунтоване дублювання, щоб не витрачати марно навчальний час. На уроках і в позаурочній роботі з різних предметів узгоджено викладати одні й ті ж питання, висвітлюючи їх у різних аспектах, щоб у школярів склалося цілісне уявлення про закони, явища, процеси.

 2. Активізувати знання учнів, набуті під час вивчення загальноосвітніх предметів, а також їх життєвий досвід.

 3. Використовувати на уроках єдину термінологію та одиниці виміру.

 4. Комплексно застосовувати на теоретичних і практичних уроках знання та вміння, здобуті учнями у процесі вивчення фізики, хімії, біології, географії, літератури та інших предметів.

 5. Викладач повинен знати основи наук, що вивчаються у навчальному закладі, вміти добирати навчальний матеріал, використовувати на практиці форми і прийоми встановлення і реалізації міжпредметних зв'язків, володіти методичною майстерністю.

 6. Здійснення міжпредметних зв'язків повинно відображатися в планах-конспектах і проводитися цілеспрямовано і систематично.

Необхідна постійна спільна робота всіх вчителів навчального закладу і відповідне планування методичної роботи.

Вчителі загальноосвітніх дисциплін разом з викладачем допризовної підготовки повинні підготувати для використання на своїх уроках конкретний матеріал, розробити задачі і вправи військово-прикладного характеру, роздавальний матеріал з міжпредметним змістом, періодично відвідувати уроки допризовної підготовки.

На допомогу учням можуть бути виготовлені картки зі списками літератури, підготовлені до певного уроку, а також комп'ютерні програми, стенди, де відображено систему міжпредметних зв'язків.

Тільки загальними зусиллями всього педагогічного колективу можна успішно реалізувати між предметні зв'язки і добре підготувати учнів до військової служби.

1.3 Порядок складання розкладу занять

Розклад занять складається викладачем захисту Вітчизни на місяць, розміщується на дошці документації в місці для практичного вивчення обов'язків днювального або в іншому місці, визначеному керівником навчального закладу. У ньому визначаються номери тем і зміст заняття, місце і час його проведення, форма одягу учнів на кожне заняття.

В розкладі показуються заходи позакласної роботи з захисту Вітчизни, які висвітлюють всю навчальну і виховну роботу викладача на місяць.

Приклад складання розкладу занять

"Затверджую"

Директор школи_______(підпис)

"__"__________________200_р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

З Захисту вітчизни на вересень 2008р.

Дата

Час проведення занять

Назва розділу, теми і зміст заняття

Місце проведення

Форма одягу

Хто проводить

10 "А"

10 "Б"

11 "А"

11 "Б"

3.09

4.09

5.09

9.09

10.09

11.09

1

3

1

4

2

4

2

5

4

2

4

2

5

5

5

5

Вступне заняття Збройні Сили України.

Т-1 Передісторія розвитку ЗС України.

Зан.4. Пластунський та січовий рух в Україні.

Стройова підготовка.

Т-1 Стройові прийоми і рух без зброї.

Зан.1.Строї та їх елементи. Обов'язки солдата перед шикуванням і в строю.

Прикладна фізична підготовка

Т.2. Гімнастика

Зан.4. Другий комплекс вільних вправ, підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі на брусах.

Статути ЗС України

Т-1. Військовослужбовці та стосунки між ними.

Зан.1. Поняття про військові статути. Загальні обов'язки військовослужбовців.

Вогнева підготовка

Т-2. Матеріальна частина автомата.

Зан.4. Підготовка автомата до стрільби.

Цивільна оборона.

Т-1.1. Роль і завдання ЦО навчального закладу

Психологічна підготовка.

Т-3. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби.

Зан.1.

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Навчальне місце для вивчення стройових прийомів.

Спорт. Зал

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

№1

№1

№2

№4

№1

№1

№1

№1

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

4.09

5.09

10.09.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Інструктаж командирів взводів та відділень

Робота гуртка "Влучний стрілець"

День юного армійця

ВИКЛАДАЧ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ______________________________

(ЗВАННЯ) (ПІДПИС)

1.4 Порядок складання план-конспектів

План-конспект складається на основі плануючих документів викладача ЗВ, а саме на основі потижневого плану і розкладу занять. До оформлення план-конспекту є свої вимоги.

За певним зразком заповнюється титульна сторінка, на якій зазначається: затвердження, тема заняття, мета, час, місце проведення заняття та метод проведення заняття, також вказується матеріально технічне забезпечення і список керівної літератури. Потім безпосередньо заповнюється хід заняття, до якого є теж свої вимоги. Заповнюється таблиця з шести колонок: номер за порядком, навчальні питання, час, короткий зміст, дії керівника і не менш важлива колонка – між предметні зв'язки. Послідовність заповнення кожної колонки складається в певній відповідності – спочатку вступна частина (яка включає шикування, доповідь командира взводу, привітання, обов'язкове тренування, опитування, складання мотивації, перехід до теми і мети заняття, в залежності від теми ще може бути доведення заходів безпеки), основна частина (включає безпосереднє розкриття навчальних питань), заключна частина (оголошення оцінок, доведення домашнього завдання, визначення ступеню досягнення мети)

Вимоги до форми план-конспекту.

"Затверджую"

Керівник НВЗ

(прізвище, підпис)

"___"____________________200__р.

План-конспект

Проведення заняття з ______________

підготовки з учнями _______класу

Тема:_________________________________________

(номер і назва теми згідно програми)

Навчально-виховна мета : Навчити...;

Ознайомити...;

Удосконалити...;

Тренувати...;

Виховувати...

Навчальні питання: 1_____________________________________

2_____________________________________

3_____________________________________

Метод:_________________________________________________

(визначається один чи декілька основних методів)

Час:_____________________________________________________

Місце:___________________________________________________

Керівництво та навчальна література 1 Керівництво (програма)

2 Підручники (БСЗСУ ч ІІІ)

3 Методична л-ра (підр. ОМДП)

____________________________________________________________

(визначається автор, назва, видавництво та сторінки)

Матеріальне забезпечення 1. Плакати

2. Стенди

3. Матеріальна частина

ХІД ЗАНЯТТЯ

З/П

Навчальні питання

Час

Короткий зміст

Робота керівника

МПЗ

1

2

3

4

5

6

І. Вступна частина

ІІ. Основна частина

Організація заняття

Навчальні питання

1

2

3

ІІІ Заключна частина

5хв.

35хв.

10хв.

25хв.

5хв.

 1. Шикування

 2. Перевірка готовності

 3. Стройове тренування

 1. Опитування

 2. Перехід до теми і мети заняття.

1. Тема і мета заняття та ступінь їх досягнення

2. Основні недоліки та поради щодо їх усунення

3. Оцінки

4. Завдання додому

- прочитати...

- вивчити...

- записати...

Керівник заняття

Викладач__________ ___________________________

(підпис) (прізвище)

Розглянемо складання план-конспекту на певній темі. Наприклад: Загальновійськовий бій.

Складаємо відповідно до вимог.

Затверджую

Керівник НВЗ

Іванцов Сергій Григорович

11.11.07

План-конспект

Проведення заняття з тактичної підготовки

З учнями 11- А класу

Тема№3: Вогнева підготовка

Урок№1: Тренування у неповному розбиранні і складанні автомату.

Навчальні питання

  1. Розбирання та складання автомату

  2. Вивчення приладдя для АК

  3. Змащення і зберігання АК

Навчально виховна мета: 1) ознайомити учнів з порядком чищення і змащення зброї, 2) навчити учнів правильному розбиранню і складанню автомату, 3) формувати впевненість у своїх діях, 4) вивчити приладдя для АК.

Метод: практичне заняття;

Час: 45 хвилин;

Місце: кабінет ЗВ;

Керівна та навчальна література: "Програма ЗВ", підручник "ОМВДП", "Бойовий статут";


 
 

Цікаве

Загрузка...