WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Основи бойового застосування військ РХБ захисту - Курсова робота

Основи бойового застосування військ РХБ захисту - Курсова робота

Якщо отримано тільки попереднє бойове розпорядження, робота командира роти виконується у вказаній послідовності, але з тією різницею, що після оцінки обстановки він визначає задум дій і доповідає його вище стоячому командиру. З отриманням бойового розпорядження командир роти завершує прийняття рішення, проводить рекогносцирування, віддає усний бойовий наказ та організує взаємодію.

При уясненні отриманого завдання командир роти (взводу) повинен зрозуміти ціль предстоящих дій, задум старшого командира (начальника), своє завдання і спосіб його виконання, місце та роль свого підрозділу, завдання сусідів і підрозділів (частин) родів військ, в інтересах яких діє рота (взвод), порядок взаємодії з ними, а також строки виконання поставленого завдання. На основі уяснення завдання він розраховує час.

При оцінці обстановки командир роти (взводу) мусить вивчити:

 • склад, положення та можливий характер дій противника;

 • склад, положення, стан, забезпеченість роти (взводу) та можливості по виконанню завдання;

 • положення, характер дій сусідів і умови взаємодії з ними;

 • характер місцевості і її вплив на дії роти(взводу);

 • радіаційну, хімічну і біологічну (бактеріологічну) обстановку.

Крім того , при оцінці обстановки командир підрозділу військ РХБ захисту уточнює стан погоди, пору року і доби.

В результаті оцінки обстановки командир роти (взводу) робить висновки та проводить необхідні розрахунки. В ході оцінки обстановки, як правило, намічаються окремі елементи рішення.

В результаті уяснення завдання, оцінки обстановки і проведення розрахунків командир роти (взводу) приймає і об'являє рішення, в якому визначає: спосіб та порядок виконання завдання; завдання підрозділам; основні питання взаємодії та порядок всебічного забезпечення; організує управління.

Основу рішення складає задум дій, в якому визначаються: послідовність і спосіб виконання завдання; необхідні сили та засоби; бойовий порядок роти (взводу) для виконання завдання. Завдання підрозділам ставляться командиром особисто. Рішення оформлює на робочій карті.

Бойовий наказ повинний бути коротким, чітким, щоб підлеглі ясно зрозуміли своє завдання.

В бойовому наказі командир роти вказує:

 • в першому пункті – короткі виводи з оцінки противника і характеру його дій;

 • в другому пункті – завдання, які виконують війська, бойові дії яких забезпечуються ротою (взводом), положення і завдання сусідів;

 • в третьому пункті – завдання роти;

 • в четвертому пункті – після слова "наказую" ставить завдання взводам, підрозділам забезпечення та ін.;

 • в п'ятому пункті – розхід боєприпасів, горючого та інших матеріальних засобів на виконання завдання, місця розгортання і напрямки переміщення підрозділів забезпечення;

 • в шостому пункті – час готовності до виконання завдання;

 • в сьомому пункті – місце і час розгортання пункту управління.

Командир взводу в бойовому наказі вказує:

 • положення і характер дій противника;

 • завдання частин, бойові дії яких забезпечуються взводом;

 • завдання взводу;

 • після слову "наказую" ставить завдання відділенням;

 • час готовності до виконання завдання;

 • своє місце і заступника.

Організуючі бойове забезпечення, командир взводу вказує порядок спостереження, дії особового складу при застосуванні противником ядерної, хімічної та запалювальної зброї, фортифікаційного обладнання району бойових дій, його маскування та охорони.

При організації управління командир взводу уточнює (доводить) радіоданні і порядок користування радіозасобами, сигнали оповіщення, управління, взаємодії та порядок дії по ним.

В бойовому розпорядженні, який віддається підрозділам в ході виконання завдання, командир роти вказує короткі відомості про противника, нове завдання підрозділам та час початку і закінчення виконання завдання.

В попередньому бойовому розпорядженні командир роти вказує: необхідні відомості про противника, район виконання завдання і маршрут висування до нього; час готовності і основні мероприємства по підготовці до дій.

Підрозділам військ РХБ захисту, придаваємим частинам (підрозділам) родів військ і спеціальних військ, при постановці завдань вказуються: до кого в розпорядження поступити; куди, до якого часу прибути та маршрут руху; до рішення яких завдань бути готовим; порядок підтримання зв'язку і представлення донесень.

Командир відділення (машини) зобов'язаний: знати і підтримувати в справному стані і постійній бойовій готовності озброєння, спеціальну техніку відділення; підтримувати постійну бойову готовність та високу злагодженість відділення для виконання бойових завдань; знати моральні і ділові якості своїх підлеглих; вміло використовувати озброєння, спеціальну техніку, прилади РХР, СО та ЗІЗ; вміти вести спостереження за противником, сигналами командира взводу та діями сусідів; вміло підготовувати до роботи засоби зв'язку і працювати на них, постійно підтримувати стійкий зв'язок з командиром взводу; вміти орієнтуватися на місцнвості, користуватися топографічною картою і наносити дані РХБ і тактичної обстановки на карту; вміло командувати відділенням і стійко добиватися виконання поставленого бойового завдання; бути для підлеглих прикладом активності, хоробрості та витривалості, постійно проявляти турботу о підлеглих, своєчасно організовувати технічне обслуговування бойової і спеціальної техніки, спеціального обладнання і озброєння; слідкувати за розходом боєприпасів, пального, індикаторних засобів та доповідати про це командиру взводу.

Кожен сержант і солдат зобов'язаний: знати бойове завдання взводу, відділення і своє завдання; знати бойові властивості свого озброєння і озброєння противника; постійно вести спостереження, своєчасно визначати факти застосування противником ЗМУ і доповідати про це командиру; проявляти хоробрість, ініціативу та винахідлівість при виконанні завдання, оказувати допомогу товаришу; вміло використовувати захисні властивості місцевості, озброєння, техніки та засобів захисту; захищати командира в бою, у випадку його поранення або загибелі сміло брати на себе командування; своєчасно доповідити командиру про витрати боєприпасів, матеріальних засобів; при пошкодженні озброєння військ РХБ захисту або ЗІЗ приймати міри до їх востановлення.

Командир відділення, отримавши завдання, повинен: зрозуміти завдання взводу, відділення, а також сусідів; взнати час готовності до виконання завдання, порядок і строки її виконання; зрозуміти дані про противника; вивчити місцевість, її захисні і маскуючи властивості; визначити завдання особовому складу і віддіти бойовий наказ.

Командир відділення в бойовому наказі вказує:

орієнтири;

положення і характер дій противника;

завдання взводу та сусідів;

завдання особовому складу;

сигнали оповіщення, управління і взаємодії та порядок дій по ним;

час готовності до виконання завдання і заступника.

Взаємодія між підрозділами військ РХБ захисту і частинами (підрозділами) родів військ та спеціальних військ організується загальновійськовим командиром після постановки завдання або в ході рекогносцирування на місцевості.

При організації взаємодії командир підрозділу військ РХБ захисту зобов'язаний: добитися єдиного розуміння всіма командирами завдань і способів їх виконання по цілі, місту і часу; намітити та согласувати варіанти дій підрозділів, виходячи з характеру можливих дій противника і наших військ, в інтересах яких діють підрозділи військ РХБ захисту; вказати сигнали оповіщення, управління і взаємодії та порядок дій по ним.

Організація взаємодії може виконуватися методом вказівок командира підрозділу та доповідей підлеглих про порядок дій своїх підрозділів. В умовах обмеженого часу взаємодія організується методом вказівок.

Контроль за виконанням підрозділами військ РХБ захисту наказів і розпоряджень, а також оказання їм допомоги виконується постійно як при підготовці, так і в ході виконання поставлених завдань. В першу чергу контролюються: своєчасність отримання підрозділами бойових наказів і розпоряджень; відповідність прийнятих підлеглими командирами рішень поставленим завданням; своєчасність і якість виконання міроприємств по підготовці до виконання завдань і готовність до їх виконання у встановлений час; організація взаємодії і всебічного забезпечення дій; готовність засобів управління підрозділами.

Командири підрозділів військ РХБ захисту зобов'язані своєчасно доповідати старшому командиру про отримане завдання, прийнятому рішенні, результатів застосування противником ЗМУ, виконанні завдання, нових відомостях про противника, радіаційній, хімічній та біологічній (бактеріологічній) обстановці.


 
 

Цікаве

Загрузка...