WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Основи бойового застосування військ РХБ захисту - Курсова робота

Основи бойового застосування військ РХБ захисту - Курсова робота

Прибувши в вихідний район, командир взводу викликає командирів відділень, вказує їм місця для укриття машин, наказує відділенням підготуватись до ведення розвідки, організувати спостереження і охорону.

Уточнення задачі взводу може бути проведено до підходу взводу до вихідного положення під час зупинки або по радіо. В цьому випадку керівник навчання звертає увагу на швидкість управління відділеннями з боку командира взводу в добивається, щоб взвод в короткий термін часу провів підготовку і приступив до розвідки без заходу в вихідний пункт.

2.Розвідка району, зараженого отруйними речовинами противника. Доповідь результатів розвідки по радіо.

Провіривши дії взводу в вихідному пункті, керівник заняття заслуховує наказ командира взводу на проведення розвідки місцевості, зараженої отруйними речовинами. В наказі командира зводу повинно бути приблизно наступне:

"Орієнтири: (вказуються).

Противник обороняється на рубежі (вказуються). В ході боїв застосовує хімічну зброю.

Задача взводу – провести розвідку вказаного району на напрямках (вказуються), визначити тип отруйних речовин, визначити границі зараження і шляхи обходу, взяти проби.

Задачі відділенням (вказуються).

Розвідку розпочати о 21.30, закінчити в 22.30.

Пункт збору взводу (вказує).

Я веду розвідку напрямку (вказує).

Заступник – командир 2-го відділення."

Потім командир взводу організовує взаємодію, дає вказівки що-до бойового забезпечення, перевіряє, як командири відділень засвоїли завдання, і дає їм час для доведення задач до підлеглих.

Командир взводу після постановки задач командирами відділень перевіряє готовність відділень до розвідки, подає команду на початок розвідки. Керівник заняття контролює дії командира взводу і командирів відділень, знаходячись разом з командиром взводу, навчає його керуванню відділенями по радіо і слідкує, щоб був непреривний зв'язок з відділенями.

Особливу увагу керівник зайняття і його помічник звертають на вміння особистого складу витримувати напрямок і оріентуватися на місцевості в ночі, зберігати світломаскування при роботі з приладами, помічати границі забрудненої ділянки і шляху обходу видимими в темряві знаками, коротко доповідати про результати розвідки.

В ході розвідки помічники керівника заняття дають ввідні (про зустріч непрохідних для машин ділянок місцевості, нападу повітряного і наземного противника, несправності машин і приладів, виходу зі строю номерів розрахунку або в цілому відділення і т.і.), вказані керівником заняття, і контролюють дії собового складу відділень. Командири відділень доповідають командиру взводу про встановлення границі забрудненої ділянки, типу ОР, взятих пробах, про прийняття рішення по ввідним і кордони забруднених ділянок наносять на карти. Командир взводу одержує по радіо передані командирами відділень діні, наносить їх на свою карту і доповідає вищому начальнику. По закінчені розвідки на пунктові збору командир взводу на основі особистих спостережень і доповідей командирів відділень узагальнює дані розвідки і наносить їх на карту.

В цей час особовий склад взводу перевіряє зараженість техніки і засобів захисту взводу, готується до проведення часткової спеціальної обробки. Помічники керівника заняття перевіряють вміння відділень виявляти наявність ОР на машинах і засобах захисту і виконувати нормативи по підготовці до роботи тебельних засобів спеціальної обробки.

3. Технічне обслуговування машин після виконання задачі.

При обробці цього учбового питання керівник заняття перевіряє правильність дії командира взводу і відділеннь при проведенні часткової спеціальної обробки, проведення технічного обслуговування машин і приладів, підготовку взводу до виконання наступник задач, звертає увагу на вміння особового складу проводити спеціальну обробку вночі і дотримання мір безпеки при її проведенні і технічному обслуговуванні машин та приладів. Потім він наказує вишикувати взвод і проводить розбір заняття.

Після розбору керівник заняття, створивши тактичну обстановку ставить командиру взводу задачу на здійснення маршу в район розміщення частини. Під час маршу він тренує особовий склад взводу по діях за сигналами управління і оповіщення або використовує повернення взводу в розміщення частини для відпрацювання руху по азимутах вночі, для чого кожному відділеню встановлюється окрема задача.

2. Методика проведення тактико – спеціального заняття зі зводом РХБ захисту

Тема: Дії взводу по дегазації, дезактивації і дезінфекції озброєння і військової техніки в наступ.

Учбові цілі: 1. Удосконалювати практичні навички командира взводу і командирів віділень в управлінні підрозділами вночі.

2. Домогтися складених дій взводу при проведенні спеціальної обробки озброєння і бойової техніки з ходу.

3. Формувати в особового складу високі психологічні властивості при проведенні спеціальної обробки вночі.

Учбові питання: 1. Наказ командира взводу. Висування в район виконання задачі.

2. Дегазація, дезактивація і дезінфекція озброєння і бойової техніки з ходу в місцях розміщення заражених підрозділів. Керування взводом.

3. Технічне обслуговування машин після роботи.

Час: 3 години.

Проведення заняття.

При проведенні заняття необхідно виходити із того, що взвод, як правило, проводить спеціальну обробку батальйону (дивізіону), тому тактичну обстановку слідує створювати на фоні дії батальйону (дивізіону), керуючого наступом, або зміщувати заняття з тактичним навчанням батальйонів (дивізіонів) двох родів військ.

Початок проведення заняття може передбачатись засвітла і продовжуватися в нічний час.

Наказ командира взводу. Висування в район виконання задачі. Командир роти (начальник служби РХБ захисту) розпочинає зайняття в розташуванні частини.

Перевіривши наявність і готовність особового складу, машин і матеріального забезпечення до зайняття, командир роти оголошує тему і навчальну задачу командиру взводу приблизно так:

" Противник відходить в північно – східному напрямку (вказує), застосовує ядерну і хімічну зброю.

1 мб після тривалого ведення бою в зонах радіоактивного зараження виведений з бою і прямує в район (вказує) для спеціальної обробки.

Взводу в складі роти вирушити в район (вказує) по маршруту (вказує) і провести з ходу дезактивацію озброєння і військової техніки батальйону.

Готовність до висування – 20.30".

Далі командир роти дає вказівки по взаємодії і забезпеченню маршу і надає командиру взводу час для роботи з підлеглими.

Командир взводу, отримавши задачу, усвідомлює її, оцінює обстановку і приймає рішення, а потім викликає до себе командирів відділень, оріентує їх на місцевості і віддає наказ на висування:

" Противник відходить в північно – східному напрямку (вказує), застосовує ядерну і хімічну зброю.

1 мб після тривалого ведення бою в зонах радіоактивного зараження виведений з бою і направляється в район (вказує) для спеціальної обробки.

Взводу в складі роти висунутись в район (вказує) по маршруту (вказує) для проведення дезактивації озброєння і військової техніки батальйону.

Порядок шикування колони по порядку номерів відділення.

Швидкість руху 40 км / час, дистанція між машинами до 50 м.

Я прямую в голові колони взводу. З'вязок зі мною встановленими сигналами через спостерігачів.

Мій заступник – командир 1-го відділення."

Після цього командир взводу вказує початок і порядок висування взводу, порядок організації спостереження на марші, сигнали цілевказання, позивні. Далі командир взводу повинний дативказівка по бойовому забезпеченню, в яких вказує порядок дії особового складу за сигналами оповіщення.

В цей час старшина роти на цістерни машин встановлює і закріплює металеві коробки з вогнісумішшю.

Командир роти слідкує за діями командира взводу, при необхідності поправляє його. Потім він перевіряє, як виконується підготовка взводу до виконання завдання, як о/с проводить технічне обслуговування машин перед виходом з парку, готує засоби захисту, засоби світломаскування, відпрацьовує з ними нормативи по спеціальній підготовці і в намічений за планом час подає команду на висування в район проведення спеціальної обробки батальйону.

При висуванні взводу командир роти звертає увагу на дотримання дисціпліни маршу о/с і тренує його по діях при застосуванні противником запалювальної речовин.

Для цього командир роти подає сигнал "Повітря" і наказує підпалити вогнесумішь на машинах. Одночасно для тренування о/с дає : "Наліт авіації противника" з різних напрямків, звертаючи увагу на швидкість дій навчаємих.

Крім сигналу "Повітря" командир роти може подавати сигнал "Гази" та інші і перевіряти виконання нормативів розрахунками.

Дегазація, дезактивація і дезинфекція озброєння та військової техніки з ходу в місцях розміщення заражених підрозділів. Управління взводом. З прибуттям взводу в визначений район командир роти вказує командиру взводу місця розміщення підрозділів і командного пункту батальйону і в ролі командира батальйону організеє взаємодію з ним, визначаючи місця розгортання машин для спеціальної обробки, вказує чим заражена техніка, і кількість, яка повинна обробитись, строки проведення обробки.


 
 

Цікаве

Загрузка...