WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Вантажні автомобілі, що призначені для десантування, а також обладнані під перевезення повітрянодесантної техніки, використовуються тільки для забезпечення бойової підготовки та вирішення завдань, що виникають раптово, за рішенням Уряду та наказом Міністра оборони України. Забороняється використання цих автомобілів для виконання господарських робіт і перевезення сільськогосподарських вантажів.

Витрачання моторесурсів базових шасі уточнюється один раз на півріччя. Про всі випадки витрачання моторесурсів понад встановлені норми доповідається по команді для вживання необхідних заходів.

2.4 Організація технічного обслуговування автомобільної техніки

2.4.1 Загальні положення

Система технічного обслуговування АТ - це сукупність взаємопов'язаних засобів, виконавців і документації ТО, призначена для підтримування та відновлення справного чи працездатного стану виробів автомобільної техніки. Загальна характеристика системи ТО АТ наведена у додатку 8.

Усі види ТО машин проводяться у обсязі, установленому переліком операцій для кожної марки машини згідно з заводською інструкцією з експлуатації машини чи "Сборником технической документации постов ПТОР". Забороняється скорочувати обсяг робіт та перелік установлених операцій з ТО.

Після проведення ТО машина повинна бути технічно справною, заправленою належними експлуатаційними матеріалами, чистою, відрегульованою, змащеною. Всі агрегати, складальні одиниці, механізми та прилади повинні бути надійно закріпленими, нормально працювати і відповідати вимогам інструкції з експлуатації машини.

Залежно від обсягу робіт технічне обслуговування поділяється на такі види:

а) для автомобільної техніки повсякденного використання:

контрольний огляд (КО);

щоденне технічне обслуговування (ЩТО);

технічне обслуговування №1 (ТО-1);

технічне обслуговування №2 (ТО-2);

сезонне технічне обслуговування;

регламентоване технічне обслуговування (РТО).

б) для автомобільної техніки, що утримується на тривалому зберіганні:

технічне обслуговування №1 при зберіганні (ТО-1з);

технічне обслуговування №2 при зберіганні (ТО-2з);

регламентоване технічне обслуговування (РТО).

річне технічне обслуговування - комплекс робіт з ТО і ремонту ОВТ з метою відновлення їх боєготовності

Крім вказаних видів ТО, в години, передбаченні розпорядком дня для огляду за технікою, у паркові та парко-господарські дні, в спеціально відведений час (по закінченню занять стрільб, навчань), усуваються несправності та проводяться інші роботи, а також проводиться підготовка машин до експлуатації в складних умовах і до транспортування.

Спеціальна АТ підлягає комплексному ТО згідно з прийнятою у ЗС України Єдиною системою комплексного ТО і ремонту ОВТ, головним принципом організації ТО спеціальної машини є поєднання обслуговування її складових частин (автомобільне шасі та озброєння чи військова техніка) за цілями, місцем та часом.

Основні нормативні показники системи ТО і ремонту (періодичність, тривалість ТО і коефіцієнти коригування періодичності залежно від умов експлуатації) установлюються НТД.

Технічне обслуговування причепів і напівпричепів проводиться одночасно з обслуговуванням їх тягачів.

Порядок проведення, трудомісткість, періодичність виконання ТО, та виконавці, які до цього залучаються, наведені у додатках 9,10.

2.4.2 Організація видів технічного обслуговування військової автомобільної техніки

Організація ТО автомобільної техніки полягає в проведенні таких заходів:

планування обслуговувань та контроль за їх своєчасним проведенням;

підготовка спеціалістів і робочих постів до виконання робіт, забезпечення їх усім необхідним;

розподіл обсягу робіт поміж виконавцями;

контроль якості проведеного технічного обслуговування.

Технічне обслуговування ВАТ організує начальник АС.

На підставі місячного плану експлуатації і ремонту АТ начальник АС частини розробляє план-завдання ремонтному підрозділу на ТО і ремонт машин на місяць за п'ять днів до його початку.

Командир ремонтного підрозділу за три доби до початку місяця, використовуючи план-завдання, складає і подає на затвердження начальнику АС план-графік ТО і ремонту машин військової частини. В плані-графіку указуються підрозділи, марки і номера машин, дата і від ремонтного обслуговування, яке планується.

Автомобільна служба організує взаємодію ремонтного підрозділу і підрозділів так, щоб машини із закріпленими водіями поступали на ТО з дотриманням термінів плану-графіку та були підготовленими до постановки на ПТОР.

Командир (технік) підрозділу несе відповідальність за своєчасну подачу машини на ПТОР та за її підготовку до технічного обслуговування. В процесі виконання робіт спеціалістів і водія командир ремонтного підрозділу контролює якість обслуговування. За завершенням ТО командир ремонтного підрозділу заслуховує доповіді спеціалістів і спільно з командиром (техніком) підрозділу перевіряє якість виконаних робіт за допомогою діагностичних засобів. після цього машина направляється на стоянку підрозділу та робляться необхідні записи у книзі обліку ТО і ремонту машин, паспорті (формулярі) машини, відмітка у місячному плані експлуатації і ремонту АТ та плані-графіку ТО і ремонту машин військової частини (додаток 11).

Організація сезонного технічного обслуговування

СО машин проводиться два рази на рік в терміни, встановлені МОУ, з метою підготовки і забезпечення надійної роботи машин в зимовий (літній) періоди експлуатації.

СО машин полягає в проведенні чергового технічного обслуговування ТО-1 (ТО-2) та таких основних додаткових робіт відповідно з майбутнім періодом експлуатації. Обсяг і весь перелік додаткових робіт, які виконуються при сезонному обслуговуванні, визначаються інструкціями заводу-виробника з ТО та експлуатації кожної марки машин. Основні види додаткових робіт наведені у додатку 12.

Організація проведення СО АТ у військовій частині полягає в наступному (додаток 13).

Командир військової частини віддає наказ щодо сезонного обслуговування ОВТ, в якому стосовно АТ указує: терміни виконання робіт; обсяг ТО АТ та особливості експлуатації у майбутній період; порядок підготовки парку; особового складу; порядок матеріально-технічного забезпечення; склад спеціалізованих постів і бригад та їх керівники; порядок використання штатних і приданих сил і засобів ТО та ремонту; порядок організації робіт на техніці, заходи безпеки під час роботи і правила пожежної безпеки; відповідальні особи за виконання робіт; визначається комісія для перевірки якості виконаних робіт.

На підставі наказу командира частини ЗКО спільно з начальником автомобільної служби складають план підготовки до наступного періоду експлуатації, який ув'язується з планами бойової підготовки та господарчої діяльності військової частини. До складання плану і план-графіку постановки машин на пости ПТОР залучаються командири підрозділів та офіцери інших служб, які експлуатують автомобільну техніку. Усі роботи з підготовки машин плануються за обсягами і термінами з урахуванням бойової готовності військової частини.

План повинен включати наступні питання:

підготовку особового складу і спеціалістів автомобільної служби;

визначення місць для проведення робіт;

визначення кількості постів, бригад;

визначення порядку комплектування постів, бригад особовим складом, обладнанням та інструментом;

порядок забезпечення підрозділів експлуатаційними матеріалами, засобами утеплення, обігріву, підвищеної прохідності і буксирування;

терміни та обсяг робіт, які виконуються спеціалізованими постами, бригадами, та в чиїх інтересах;

підготовку парку і паркового обладнання;

установлення порядку використання підлеглих сил та засобів ТО і ремонту;

порядок перевірки якості робіт посадовими особами та комісії частини;

порядок оформлення експлуатаційної документації на машину.

План затверджується командиром частини за 10...15 днів до початку робіт.

На підставі цього плану заступник командира батальйону (начальник автомобільної служби) розробляє план-графік постановки машин на пости ПТОР, якщо він не розроблений автомобільною службою військової частини.

Підготовка особового складу включає:

проведення технічної конференції з особовим складом військової частини;

дводенні навчальні збори офіцерів і прапорщиків в масштабі з'єднання чи військової частини;

заняття з водіями (механіками-водіями), особовим складом підрозділів автотехнічного забезпечення з особливостей використання і технічного обслуговування машин в майбутній період експлуатації;


 
 

Цікаве

Загрузка...