WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

за наказом командира або заступника командира частини з озброєння.

Позаплановий інструктаж можуть проводити всі начальники військовослужбовця або інші особи за їх дорученням. Військовослужбовець, з яким трапився нещасний випадок в результаті порушення вимог техніки безпеки, не допускається до роботи без проходження позапланового інструктажу.

Цільовий інструктаж проводиться при:

при виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом;

ліквідації аварій, стихійного лиха;

проведення робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.

Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

З усіма новоприйнятими на роботу (призначеними на посаду) незалежно від їх освіти, стажу роботи і посади проводиться вступний інструктаж про що робиться запис в журналі реєстрації вступного інструктажу.

Роботи з підвищеною небезпекою, що потребують підвищеного контролю, виконуються за нарядом-допуском, який реєструється в обліку виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Наказом командира військової частини визначається список осіб, які мають право видачі наряду-допуску. У наряді-допуску визначаються обсяг роботи, місце, час початку і закінчення роботи, умови її безпечного проведення, склад команди та особи, відповідальні за безпечне проведення робіт.

Разові (непостійні) роботи, за необхідністю, можуть виконуватися працюючими, згідно з письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини.

Командир (начальник), який видав наказ (розпорядження) про направлення працюючих на виконання разових робіт, зобов'язаний забезпечити їх безпечне виконання, для чого він:

визначає термін та порядок проведення робіт;

організовує навчання з питань охорони праці в обсязі інструкції з безпечного ведення робіт;

організовує забезпечення військовослужбовців відповідними засобами індивідуального та колективного захисту, справним інструментом (обладнанням).

Працюючі, які виконуватимуть роботи з підвищеною небезпеки), повинні пройти навчання в спеціалізованих закладах освіти і мати відповідне посвідчення.

Навчання з питань охорони праці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці", Типового положення про навчання з питань охорони праці, наказів Міністра оборони України від 28.01.98 № 20 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці військових частинах, військово-навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України", від 28.03.2000 № 80 "Про організацію навчання та підвищення рівня підготовки посадових осіб з питань охорони праці", від 26.12.2000 № 476 "Про затвердження Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних Силах України".

Навчання та інструктаж працюючих з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і постійно проводиться з ними в процесі їх трудової діяльності.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким командиром військової частини доручена організація цієї роботи.

Підготовка працюючих для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в закладах освіти, які одержали в установленому порядку ліцензію Міністерства освіти і науки України та органу Державного нагляду за охороною праці на проведення такого навчання.

Для решти робіт підготовка, перепідготовка працюючих за професіями можуть здійснюватися як в закладах освіти, так і у військовій частині.

Для перевірки знань працюючих з питань охорони праці утворюються постійно діючі комісії з питань охорони праці, члени якої повинні бути навченими та атестованими.

У військових частинах, організаціях, установах та військових навчальних закладах Міністерства оборони України згідно з Типовим положенням про кабінет охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.97 № 191, створюються кабінети охорони праці, які є організаційним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань охорони праці серед працівників. При чисельності працюючих до 400 працівників кабінет охорони праці може бути суміщений з приміщенням для навчальних занять.

Перелік та структура документів з питань охорони праці в військовій частині

Відомчі нормативно-правові акти з питань охорони праці розробляються з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів і наказів Міністра оборони України.

Наказом командира військової частини повинні бути призначені:

відповідальний за стан охорони праці;

постійно діюча комісія з питань охорони праці;

постійно діюча комісія з періодичної перевірки знань персоналу, який обслуговує об'єкти котлонагляду, вантажопідіймальні машини і електроустановки;

особа, відповідальна за електрогосподарство.

У військовій частині розробляються:

Положення про службу охорони праці;

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці;

Положення про медогляд;

Положення про енергетичну службу;

Програма та план-конспект вступного інструктажу;

Посадові інструкції;

Інструкції з охорони праці за професією та по видах робіт;

Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці з урахуванням специфіки виробництва;

Перелік посад (професій), працюючих, які повинні проходити стажування;

Перелік посад (професій), працюючих, які повинні проходити періодичний медогляд;

Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

Перелік робіт, які виконуються по наряду-допуску;

Перелік осіб, які мають право видачі наряду-допуску;

Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації;

Перелік разових робіт;

Протоколи перевірки знань;

Плани-графіки планово-попереджувальних ремонтів;

Паспорти на об'єкти котлонагляду і вантажопідіймальні машини;

Плани протиаварійних тренувань;

Паспорти на блискавкозахист будівель і споруд;

Протоколи перевірок і випробування електрообладнання, апаратури, пристроїв релейного захисту і автоматики, електромереж і заземлювальних пристроїв.

Журнали:

реєстрації вступного інструктажу;

реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

реєстрації інструкцій з питань охорони праці;

обліку видачі інструкцій з питань охорони праці;

обліку нещасних випадків;

інша документація, яка передбачена діючими Правилами (ДНАОП 0.00-4.12-99, ДНАОП 0.00-1.03-93, ДНАОП 0.00-1.08-94, ДНАОП 0.00-1.07-94, ДНАОП 0.00-1.26-96, ДНАОП 0.00-1.02-99, ДНАОП 0.00-1.21-98, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів).

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

Суворе виконання вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, належне використання спецодягу і запобіжних засобів є одним із основних обов'язків усіх посадових осіб і працюючих, які за порушення вимог нормативних актів з охорони праці несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну і дисциплінарну відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність передбачає накладання на посадових осіб дисциплінарних стягнень, які передбачено вимогами Дисциплінарного статуту, правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями про дисципліну.

Працівники (не військовослужбовці) притягаються до дисциплінарної відповідальності за невиконання або неналежне виконання трудових обов'язків, у тому числі з питань охорони праці. Згідно з Кодексом Законів про працю України, законодавством встановлено такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. Військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність згідно з вимогами Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Право накладати дисциплінарні стягнення на працівників та військовослужбовців надається командиру частини.

Застосовуються такі види дисциплінарних стягнень:

зауваження;

догана;

сувора догана;

переведення на нижче оплачувану роботу на термін до трьох місяців або переміщення на нижчу посаду на той же термін;

звільнення з роботи.

Згідно з порядком підпорядкованості до дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства про працю, правил і норм охорони праці притягаються:

керівники підприємств, їх заступники, головні інженери та інші головні спеціалісти;

начальники цехів, служб, відділів, лабораторій, майстерень та інших підрозділів;

старші майстри, начальники дільниць, змін та інші.

Робітники та службовці за порушення правил і норм з охорони праці та інструкцій по безпечному веденню робіт можуть притягатися до дисциплінарної відповідальності як за порушення трудової дисципліни.

Дисциплінарні стягнення за порушення законодавства про працю, правил і норм з охорони праці накладаються в загальноприйнятому порядку вищими органами, командуванням частини та посадовими особами, які мають на це право.


 
 

Цікаве

Загрузка...