WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

"Пройшов перепідготовку з _______ по _______ 200___ року. Допущений до керування машиною ___________ ".

(марка)

_____________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище командира, гербова печатка військової частини)

Офіцери, прапорщики та військовослужбовці за контрактом (що мають посвідчення водія), за якими ТрЗ не закріплені, мають право керувати штатними ТрЗ тих категорій, проти яких у посвідченнях водіїв є відмітка "Дозволено", на заняттях з практичного водіння ТрЗ та під час перевірки технічного стану ТрЗ, якості ТО та ремонту.

10. Організація роботи щодо дотримання заходів безпеки і попередження дорожньо-транспортних пригод з військовою автомобільною технікою

10.1 Охорона праці та дотримання заходів безпеки при роботі у парках військових частин

Робота з охорони праці у військових частинах Збройних Сил України складається з:

створення постійно діючих комісій з питань охорони праці та організації їх роботи;

розробки і затвердження посадових інструкцій для осіб, які мають вирішення конкретних питань з охорони праці;

розробки і затвердження положень, інструкцій, інших нормативних актів з охорони праці, що діють у межах військової частини;

організації навчання працюючих з питань охорони праці;

проведення лабораторних досліджень умов праці та атестації місць;

розробки та реалізації комплексних організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів, спрямованих на поліпшення умов праці;

впровадження на виробництві прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, позитивного досвіду з охорони праці;

забезпечення своєчасного усунення причин, що призводять до нещасних випадків чи професійних захворювань;

постійного контролю за дотриманням технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва і використання засобів колективного і індивідуального захисту та виконання робіт відповідно до вимог нормативно-правових актів про охорону праці;

пропаганди безпечних методів виконання робіт.

Відповідальність за організацію та стан роботи з питань охорони праці у військових частинах згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" та наказу Міністра оборони України від 28.01.98 № 20 покладається на командира військової частини.

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці в Збройних Силах України згідно з вимогами законодавства України про охорону праці здійснюють:

Державний департамент України з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики та органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України (управління державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України);

Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

відповідні органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України;

органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я та Міністерства оборони України.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 19.09.96 №264 "Про затвердження Положення про службу охорони праці у Збройних Силах України" в кожній військовій частині наказом командира військової частини створюється служба охорони праці, яка вирішує наступні завдання:

забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

професійної підготовки і підвищення кваліфікації з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів виконання робіт;

професійного добору виконавців для визначених видів робіт;

контролю за забезпеченням працівників Збройних Сил України, засобами індивідуального і колективного захисту;

вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.

Служба охорони праці функціонує як самостійний підрозділ, і залежно від чисельності працюючих та характеру робіт, складається з групи фахівців чи одного спеціаліста. В окремих випадках у зв'язку з невеликим обсягом робіт функції спеціаліста з охорони праці можуть включатися до функціональних обов'язків іншої посадової особи, яка має відповідну підготовку.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці визначено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442.

З метою врегулювання відносин між працівниками, у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, і військовими частинами, установами Міністерства оборони України, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 проводиться атестація.

Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

З працівниками військової частини укладається колективний договір (угода), який повинен:

містити заходи захисту прав і соціальних інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від нещасних випадків (профзахворювань), а також утриманців і членів сімей загиблих та зобов'язання власника про відшкодування потерпілому моральної шкоди, які відповідали б вимогам законодавства;

визначати умови здійснення грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому продуктів, якщо робота працівників має роз'їзний характер.

Допуск до виконання робіт працюючих здійснюється відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4. і 2-99) га наказу Міністра оборони України від 26.12.2000 № 476 "Про затвердження Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних Силах України".

Перед допуском до самостійного виконання робіт працюючі повинні пройти попередній медичний огляд, навчання, перевірку знань з питань охорони праці та інструктажі.

З особовим складом з техніки безпеки проводяться:

вступний інструктаж; первинний інструктаж; повторний інструктаж; позаплановий інструктаж; цільовий інструктаж.

Вступний інструктаж проводиться з усіма новоприбулими військовослужбовцями, яким належить брати участь в експлуатації і ремонті машин. У ході вступного інструктажу військовослужбовці повинні ознайомитися:

з правилами внутрішнього порядку;

з особливостями експлуатації і ремонту машин в частині (з особливостями обладнання парку, паркових приміщень, з прийнятою схемою руху і технічного обслуговування машин, з особливостями укомплектування і обладнання приміщень постів для ремонту, з особливостями клімату і місцевості і інше);

з особливостями розміщення і укомплектування навчальних польових частин (вогневого містечка, автодрому і т.д.) і основними правилами їх використання;

із загальними правилами безпеки, які прийняті в частині.

Вступний інструктаж проводиться командиром підрозділу за планом (конспектом) затвердженим командиром частини,

Первинний інструктаж проводиться при призначенні військовослужбовця на дане місце, в тому числі при переводі з однієї роботи на іншу, а також при зміні умов праці, з метою ознайомлення з обладнанням, прийомами і методами правильного та безпечного виконання робіт на даному робочому місці.

Повторний інструктаж проводиться не менше одного разу в три місяці індивідуально або з групою військовослужбовців (до 15 чоловік) з метою забезпечення кращого засвоєння ними прийомів та методів безпечного виконання робіт.

Повторний інструктаж проводиться за програмою інструктажу на робочому місці командиром підрозділу або заступником командира з технічної частини.

Позаплановий інструктаж проводиться:

у випадку порушення військовослужбовцем інструкції з охорони праці;

коли з військовослужбовцем підрозділу або іншого підрозділі частини стався нещасний випадок, який пов'язаний з експлуатацією або ремонтом техніки;


 
 

Цікаве

Загрузка...