WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

досконально знати будову машин, які є у військовій частині, порядок і правила їх експлуатації, ремонту та евакуації;

керувати технічною (автомобільною) підготовкою особового складу військової частини та особисто проводити заняття з офіцерами, прапорщиками і мічманами, а також інструкторсько-методичні і показні заняття з усіма керівниками груп автомобільної підготовки; начальник автомобільної служби з'єднання, крім того, зобов'язаний особисто проводити заняття з начальниками автомобільної служби військових частин;

знати укомплектованість військової частини особовим складом автомобільної служби і ступінь його підготовленості; систематично перевіряти їхні знання правил експлуатації, ремонту та евакуації автомобільної техніки;

забезпечувати постійну справність машин;

контролювати відповідність технічним вимогам пального, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів і правильність їх застосування, а також своєчасність освіження (заміни) пального в баках машин і додаткових ємностях;

планувати і здійснювати заходи по ощадливій витраті моторесурсів автомобільної техніки, пального, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів;

керувати роботами з удосконалення устаткування парку та учбово-матеріальної бази з технічної підготовки, перевіряти внутрішній порядок в парку;

контролювати правильність витрати та обліку запасних частин та іншого автомобільного майна;

своєчасно отримувати автомобільну техніку та майно і забезпечити правильне їх зберігання, видачу та облік в підрозділах і на складі частини, керувати роботою складу автомобільного майна;

вести облік і звітність, своєчасно представляти звіти та донесення по службі;

виявляти і вивчати причини пригод з автомобільною технікою, розробляти і проводити заходи з попередження катастроф, аварій і поломок автомобільної техніки;

організовувати раціоналізаторську та винахідницьку роботу за автомобільним фахом;

приймати участь у розробці заходів щодо охорони та захисту машин;

вивчати та узагальнювати досвід автотехнічного забезпечення і використовувати його при навчанні особового складу.

1.3 Алгоритм роботи начальника автомобільної служби

1.4 Планування роботи автомобільної служби в частині (з'єднанні)

Порядок розроблення річного та місячного планів роботи автомобільної служби.

Робота автомобільної служби організовується на підставі річного та місячних планів роботи, а експлуатація АТ - на підставі річного та місячних планів експлуатації та ремонту АТ та інших плануючих документів.

Річний план роботи АС військової частини (з'єднання) розробляється начальником АС, узгоджується з начальником штабу та зацікавленими службами і затверджується заступником командира військової частини (з'єднання) з озброєння.

Основні заходи даного плану включаються в відповідні розділи річного плану роботи технічної частини. Річний план роботи служби розробляється в військовій частині за 10-15 днів до початку навчального року.

При підготовці вихідних даних, які необхідні для розробки річного плану роботи, вивчаються та усвідомлюються вимоги Міністра оборони України на майбутній навчальний рік, організаційні вказівки головнокомандувача СВ ЗС, вказівки начальника ЦАВТУ ГУЛ ЗС України, командирів і старших начальників по службі з питань бойової та мобілізаційної готовності, підвищення ефективності експлуатації та ремонту АТ, поліпшення технічної (автомобільної) підготовки особовому складу, попередження подій з АТ, засвоєння нової техніки, іншим питанням бойової підготовки та господарської діяльності військової частини (з'єднання), підвищення ефективності роботи служби.

Після визначення змісту, термінів і виконавців всіх заходів оформлюється план роботи АС військової частини.

На підставі вивчення та усвідомлення вимог керівних документів, оцінки стану служби, начальник АС визначає головні завдання служби на рік, приймає рішення на організацію АТЗ на період, який планується, оголошує його посадовим особам служби, на підставі чого і розробляється річний план роботи АС.

Алгоритм розробки плану роботи автомобільної служби на рік, зміст його розділів та документи, які розробляються у ході планування, наведені у додатку №1.

Реалізація заходів плану та звітність про його виконання здійснюється в наказах по частині (з'єднанню), планах експлуатації та ремонту АТ, постачання, роботи по попередженню подій з АТ, облікових, звітних та інших документів.

Розглянутий перелік заходів і документів, які сприяють їх реалізації, не виключає доповнення плану іншими заходами, що випливають безпосередньо із завдань, які стоять перед службою.

З метою конкретизації, своєчасного та якісного виконання заходів, передбачених річним планом роботи, а також виконання нових завдань начальник автомобільної служби розробляє місячний план роботи, вихідні дані для планування та зміст плану наведені у додатку 2.

План розробляється в одному примірнику та за три дні до початку плануючого місяця узгоджується зі штабом, начальниками зацікавлених служб, затверджується заступником командира з озброєння та доводиться до виконавців. Форма розробки місячного плану роботи автомобільної служби приймається по формі річного плану роботи.

1.4.2 Планування експлуатації і ремонту автомобільної техніки

Планування експлуатації і ремонту автомобільної техніки в ЗС України здійснюється у всіх військових частинах і включає розробку комплексу заходів з організації та забезпечення раціонального використання машин для виконання завдань бойової підготовки, бойової і мобілізаційної готовності, а також господарської діяльності військ.

У військових частинах і з'єднаннях експлуатація і ремонт АТ, яка використовується, плануються на рік, місяць і добу. На ці періоди відпрацьовуються документи:

рік - річний план експлуатації та ремонту АТ військової частини, з'єднання;

місяць - місячні плани експлуатації та ремонту АТ військової частин, з'єднання;

добу - наряд на використання машин.

На техніку, яка знаходиться на тривалому зберіганні, у військових частинах розробляється план-графік технічного обслуговування та опробування машин на десять років (додаток 3).

Річний план експлуатації та ремонту АТ відпрацьовується за місяць до початку року в двох примірниках, один з них подається начальнику АС з'єднання, об'єднання. Виписки з плану за 10 діб до початку року надаються до автомобільної служби армійського корпусу, а також направляються підпорядкованим ремонтним частинам (підрозділам).

Місячний план експлуатації та ремонту АТ військової частини розробляється за 5 днів до початку періоду, що планується, в одному примірнику. На підставі місячного плану розробляється план-графік ТО та ремонту машин військової частини, якій заздалегідь доводиться до командирів підрозділів ТО та ремонту і відповідних командирів підрозділів.

Алгоритм розробки річного плану експлуатації і ремонту автомобільної техніки військової частини наведений у додатку 4.

При плануванні ремонту машин також розробляються:

план-завдання ремонтній частині на технічне обслуговування і ремонт машин на місяць, яке видається ремонтним частинам (підрозділам) за 5 днів до початку місяця;

план-графік технічного обслуговування та ремонту машин військової частини на місяць, який складається в підрозділах технічного обслуговування та в ремонтних частинах (підрозділах) з'єднань і частин за 3 дні до початку місяця;

Вихідними даними для планування ремонту машин у військовій частині є:

відомості про потребу в ремонті машин на період планування (відомості визначаються в результаті зіставлення ресурсу машин до чергового ремонту і запланованого розходу моторесурсів, а у військовий час - на підставі оцінки можливого виходу машин з ладу);

зведення про виробничі можливості підпорядкованих ремонтних підрозділів;

дані про наявність та можливості отримання запасних частин і матеріалів;

дані про можливості і терміни ремонту машин та агрегатів засобами старших начальників.

Послідовність розроблення і взаємозв'язок документів щодо експлуатації та ремонту автомобільної техніки наведені у додатку 5.

Планування РТО складає: визначення потреби в РТО; розробку планувальних документів; розробку заходів щодо забезпечення виконання РТО.

У військовій частині планувальними документами з РТО є ті ж документи, що і з планування ТО і ремонту, які доповнюються показниками РТО. До цих документів відносяться: план-графік ТО і випробування машин, що утримуються на тривалому зберіганні, річний план експлуатації і ремонту АТ військової частини (з'єднання), місячний план експлуатації і ремонту АТ військової частини, план-графік ТО і ремонту машин військової частини.

Крім того, у з'єднанні та окремій військовій частині складається план-графік РТО, регламентованого ремонту і заміни автомобільних базових шасі.

Перед початком проведення РТО у військовій частині видається наказ про організацію робіт з РТО автомобільних базових шасі, що включає заходи щодо підготовки особового складу, автомобільних базових шасі, робочих місць, матеріально-технічної бази.


 
 

Цікаве

Загрузка...