WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

проведення своєчасних звірок показників обліку АМ на складі з даними обліку АС та фінансово-економічного органу;

своєчасну звітність перед АС та фінансово-економічним органам;

збереження облікових документів складу і своєчасною здачею їх до АС та фінансово-економічного органу.

У фінансово-економічному органі ведеться облік АТ та АМ у кількісних, якісних, обліково-номерних та вартісних показниках у Національній валюті України.

Начальник АС військової частини (з'єднання) оформляє всі первинні документи, які реєструє у фінансово-економічному органі.

Облікові документи, в залежності від їх призначення, поділяються на первинні облікові, регістри бухгалтерського обліку та документи допоміжного характеру. Перелік документів та порядок їх оформлення і подання визначається Тимчасовим Положенням з бухгалтерського обліку у ЗС України та керівними документами з організації експлуатації військової автомобільної техніки.

Первинні облікові документи - накладні, наряди, рознарядки, видаткові роздавальні відомості, акти, атестати тощо - призначені для оформлення операцій, пов'язаних з рухом і зміною якісного (технічного) та вартісного стану матеріальних засобів і є підставою для запису у книгах та картках обліку.

Регістри бухгалтерського обліку - це книги, картки обліку, накопичувальні та оборотні відомості тощо, які призначені для відображення наявності, руху та якісного (технічного) стану матеріальних засобів за відповідний період у військовій частині в цілому, а також у підрозділах, складах, майстернях, відділах зберігання та інших об'єктах.

Документи допоміжного характеру - всі інші документи, що призначені для сприяння виконанню операцій, пов'язаних з рухом і зміною якісного (технічного) і вартісного стану матеріальних засобів.

В додатку 44 наведений перелік основних документів, за якими ведеться бухгалтерський облік наявності та руху АТ та АМ.

Виконані первинні документи після запису в книгах (картках) обліку складу зроблених за ними операцій, зв'язаних з рухом і зміною якісного (технічного) стану матеріальних засобів, наприкінці робочого дня здаються в автомобільну службу під розписку в книзі реєстрації облікових документів. Облікові документи зберігаються у військовій частині протягом термінів, установлених відповідними керівними документами:

книги і картки обліку АТ і АМ, прибутково-видаткові документи (наряди, рознарядки, накладні, акти прийому тощо) - 3 роки;

акти технічного (якісного) стану, здачі і прийому з ремонту - 1 рік;

книги обліку роботи машин, витрати ПММ, ремонту (обслуговування) техніки і майна - 1 рік.

Контроль за веденням обліку матеріальних засобів здійснюється з метою забезпечення його своєчасності, повноти і точності, а також законності та збереженості матеріальних засобів. При цьому надається також допомога посадовим особам військової частини у виконанні функціональних обов'язків з обліку матеріальних засобів.

Контроль проводиться як посадовими особами військової частини, старшими начальниками, а також спеціально призначеними особами та комісіями.

Командир військової частини проводить планові і позапланові перевірки наявності, стану і обліку матеріальних засобів служби особисто, а також через посадових осіб і внутрішні перевірочні комісії. Начальник фінансово-економічного органу зобов'язаний забезпечити перевірку бухгалтерського обліку в структурних підрозділах.

Контроль ведення обліку матеріальних засобів посадовими особами і внутрішніми перевірочними комісіями військової частини здійснюється і документально оформляється в порядку, встановленому Положенням у військовому (корабельному) господарстві у ЗС України. Кожна перевірка наявності і стану матеріальних засобів повинна обов'язково включати звірення облікових даних підрозділу, складу, що перевіряється, з обліковими даними відповідної служби військової частини (з'єднання) та фінансово-економічного органу.

Посадові особи (комісії), що проводили перевірку ведення обліку, фактичної наявності і стану матеріальних засобів, зобов'язані відображати результати перевірки в актах перевірки (інвентаризації). Інвентаризація проводиться в частині один раз на рік до 25 листопада.

Звірки наявності техніки та майна командири підрозділів зі службою проводять щомісячно до кінця місяця.

Усі недоліки за веденням обліку, зберіганню матеріальних засобів і облікових документів, виявлені при перевірці, негайно усуваються за розпорядженням відповідного командира (начальника служби).

Відповідно до табеля термінових донесень військові частини подають за підсумками року наступні звітні документи:

повідомлення про потреби, наявність, технічний стан і рух автомобільної техніки форма 1/ЦАВТУ з додатком про наявність автомобільних шин і акумуляторних батарей до 5 січня;

повідомлення про залишки і потребу автомобільного майна (заявка і план постачання), форма 4/ЦАВТУ до 10 січня;

повідомлення про наявність і потреби паркового устаткування (заявка і план постачання), форма 4В/ЦАВТУ до 15 січня;

повідомлення про ремонт автомобільної техніки, форма 5/ЦАВТУ до 5 січня;

повідомлення про наявність і технічний стан обігових агрегатів, форма 6/ЦАВТУ до 5 січня;

повідомлення про експлуатацію автомобільної техніки, форма 7/ЦАВТУ до 5 січня;

повідомлення про вихід з ладу автомобільної техніки (поломки, аварії), форма 7А/ЦАВТУ до щоквартально до 10 числа.

Військові частини представляють повідомлення начальнику автомобільної служби корпусу до 5 січня, а начальник автомобільної служби корпусу старшому начальнику до 10 січня.

Повідомлення форм 4/ЦАВТУ і 4В/ЦАВТУ представляються відповідно до 10 і 15 січня. Повідомлення форми 7А/ЦАВТУ представляються щоквартально до 10 числа з початку кожного наступного кварталу. Порядок складання звітних документів приведено у поясненнях до форм повідомлень.

Контроль за дотриманням законодавства про бухгалтерський облік ОВТ військових частин і з'єднань здійснюється вищестоящими службами та контрольно-ревізійними органами МО України.

5.2 Облік та звітність при проведенні ремонту автомобільної техніки

Кожна машина (агрегат), що надійшла в ремонтну частину (підрозділ) з'єднання (частини) для ремонту, обліковується в книзі обліку технічного обслуговування, ремонту машин та агрегатів і витрати запасних частин. Порядковий номер в книзі є номером замовлення, який проставляється на машині (агрегаті) і на всіх документах, пов'язаних з ремонтом даної машини (агрегату).

По такій же книзі ведеться облік ремонту обладнання та виготовлення деталей, пристосувань та інструменту.

На кожну машину, що надійшла в середній ремонт, оформлюється справа, в якій повинні знаходитись всі документи, що відносяться до її ремонту (наряд на ремонт, акт технічного стану, дефектна відомість, копії накладних на отримання зі складу автомобільного майна, довіреність військової частини на отримання машини з ремонту, акт приймання відремонтованої машини).

Командир ремонтної частини (підрозділу) щомісячно, а у військовий час щоденно доповідає безпосередньому начальнику про виконання плану-завдання з ремонту машин і у встановлені строки надає звіт про стан і роботу ремонтної частини (підрозділу).

Начальники, яким підпорядковані ремонтні частини (підрозділи), зобов'язані аналізувати донесення, звіти і матеріали перевірок, оцінювати виробничу діяльність підпорядкованих ремонтних частин (підрозділів) та вживати заходи до подальшого удосконалення їх роботи.

5.3. Облік та звітність при проведенні РТО автомобільної техніки

Облік РТО в ремонтних частинах ведеться в книзі обліку ТО і ремонту машин та агрегатів і витрати запасних частин, у ній приділяється на кожну військову частину кілька аркушів. Облік РТО у військовій частині, який виконується виїзними бригадами, ведеться в цій же книзі. Записи в книзі про виконання РТО завіряються підписами командира виїзного ремонтного підрозділу і заступника командира з озброєння військової частини і скріплюються гербовою печаткою частини, якій належить машина.

У паспорті машини робляться записи: у розділі "Технічне обслуговування і огляди машини" про виконання РТО, у розділі "Комплектність машини" - про вилучення старого індивідуального комплекту ЗІП і видачі нового комплекту.

Облік комплектів запасних частин РТО, індивідуальних комплектів і групових експлуатаційних комплектів на базах, складах, у військових частинах і ремонтних підприємствах ведеться по картках обліку.

Облік виконаних робіт і витрачених при РТО запасних частин ведеться в книгах обліку, на підставі акта технічного стану, дефектної відомості, діагностичної карти, копій накладних на одержання зі складу додаткових запасних частин. Ці документи, а також наряд на РТО машини, якщо він видавався, підшиваються в справу.

Справа ведеться на кожну машину і зберігається в ремонтній частині шість років. У процесі РТО в справі зберігається і паспорт машини.

Деталі комплектів запасних частин РТО, які не витрачені, не підлягали обов'язковій заміні, а також придатні, які зняті з машини, і деталі, вилучені зі старих індивідуальних ЗІП, прибуткуються за актом і здаються на склад та враховуються за картками обліку встановленим порядком.


 
 

Цікаве

Загрузка...