WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Акти списання матеріальних засобів складаються комісіями, призначуваними командиром військової частини. До складу комісії обов'язково включаються посадові особи служб, до яких відносяться техніка чи майно.

При визначенні якісного (технічного) стану матеріальних засобів комісія керується: стандартами, описами, паспортами (формулярами) і іншими документами, що визначають вимоги до технічного стану відповідних матеріальних засобів; ознаками і технічними показниками категорійності; термінами служби автомобільної техніки і майна.

Голова і члени комісії, що підписали акт списання матеріальних засобів, а також командир (начальник), що затвердив цей акт, несуть відповідальність за правильність висновку в технічному стані матеріальних засобів, що списуються, і за правильність визначення використання їх після списання.

При проведенні ревізій та перевірок фінансової та господарської діяльності військових частин обов'язково перевіряється правильність та законність списання матеріальних та грошових цінностей за актами та інспекторськими посвідченнями. Результати перевірок відображаються у актах ревізій окремим розділом.

4.3 Порядок списання АТ і майна

Строк служби до списання кузовів типу К (КП), КМ (КМП) та КУНГ, а також тентів для машин наведені у додатку 40.

Норми напрацювання шин до списання (додаток 41), у тому числі відновлених накладанням нового протектора, у залежності від їх призначення та умов використання знижуються у відповідності з рекомендаціями, наведеними у додатку 42.

Шини, які виробили норму напрацювання та мають граничний знос (до мінімальної допустимої залишкової висоти малюнка протектора), повинні списуватися, як правило, комплектом (усі шини, що є на машині).

В окремих випадках дозволяється списувати шини парами (з одного мосту, осі) та по одній, при цьому робота шин запасних коліс не враховується.

У військовій частині нові шини видаються на машини замість списаних чи відновлених. Шини, які виробили не менше 80% встановленої норми напрацювання та відповідають технічним вимогам, підлягають відновленню шляхом накладання нового протектора на шиноремонтних заводах. Відновленню не підлягають (непридатні) шини регулюючого тиску, від часу виготовлення яких минуло понад 8 років та шини легкових автомобілів - понад 7 років. Шини автомобільної техніки (у тому числі засобів рухомості озброєння), яка використовується з обмеженою витратою моторесурсів та перебуває на тривалому зберіганні, підлягають оновленню (заміні на нові). Шини регулюючого тиску та нові, які виготовлені за вимогами ТУ 38.004107-77 освіжуються через 12...14 років, інші шини через 6...8 років від часу їх виготовлення.

Освіження шин, як правило, поєднується з виконанням РТО чи РР. Зняті при цьому шини використовують у межах встановлених норм на машинах транспортної та навчальної груп експлуатації, інших машинах інтенсивного використання чи реалізуються за встановленим порядком.

На машинах (двигунах) з обмеженою витратою моторесурсів строк служби акумуляторних батарей вираховується у роках, на машинах інтенсивного використання - за напрацюванням у тис. км пробігу, а на машинах (двигунах), облік яких ведеться у мотогодинах - за напрацюванням у тис. годин.

Встановлені норми напрацювання (строки служби) АБ вираховуються від дня приведення їх до робочого стану (заливання електролітом) незалежно від тривалості зберігання їх у сухому вигляді. Строк зберігання АБ у сухому вигляді (не залитих електролітом) встановлюється 5 років, а батарей 6СТЕН-140М, 6СТ-140Р та 12СТ-85Р - 7 років. Для АБ, приведених до робочого стану з простроченим терміном зберігання норма напрацювання до списання зменшується на величину простроченого терміну зберігання, але не більше як на 50% від установленого строку служби (додаток 43).

Акумуляторні батареї на базах, складах та машинах тривалого зберігання, як правило, повинні утримуватися сухими, з міцно закритими герметичними пробками та підлягають оновленню (заміні на нові) у термін, який не перевищує встановлених строків зберігання у сухому вигляді.

У виняткових випадках (під час проведення спеціальних навчань та навчальних зборів) дозволяється приводити сухі акумуляторні батареї машин тривалого зберігання до робочого стану раніш встановлених строків їх зберігання у сухому вигляді.

Норми напрацювання (строки служби) АБ знижуються на 10% - при використанні на автомобілях та тягачах аеродромного обслуговування і машинах, які входять до комплексів озброєння та забезпечують бойове чергування.

Списанню за закінченням терміну служби (вироблення норм напрацювання) підлягають АБ, фактична місткість яких при контрольному розряді складатиме менше 5% від номінальної. АБ, фактична місткість яких перевищує 50% від номінальної, незалежно від строку служби (вироблення норм напрацювання) підлягають подальшому використанню.

5. Облік та звітність по службі

5.1 Облік та звітність з експлуатації в системі бухгалтерського обліку

Автомобільна техніка та автомобільне майно, що використовуються у ЗС України в мирний та воєнний час, є державною власністю і підлягають обов'язковому обліку, використанню, за призначенням ощадливому та законному витрачанню.

Облік АТ і АМ організується і ведеться згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1225 "Про затвердження положення про порядок обліку зберігання, списання та використання військового майна в Збройних Силах", Положення з ведення бухгалтерського обліку у ЗС України.

Облік матеріальних засобів АС ведеться з метою:

своєчасного забезпечення органів управління і відповідальних посадових осіб АС достовірними даними про наявність, рух, вартість та якісний (технічний) стан матеріальних засобів, необхідних для планування та забезпечення боєготовності та боєздатності військ;

установлення належного контролю за умовами зберігання, законністю, доцільністю та ефективністю використання (витрачання) матеріальних засобів;

підготовки вихідних даних для складання бухгалтерської та інших форм звітності, установлених Табелем термінових донесень та Державної статистичної звітності.

Обліку підлягає вся АТ та АМ незалежно від їх призначення, джерел надходження і мети придбання. Облік повинен бути своєчасним, достовірним і точним. При цьому непорушні запаси підлягають обліку окремо від техніки і майна поточного забезпечення.

Облік матеріальних засобів полягає в оформленні установленими виправдними документами здійсненних господарських операцій і відображені у книгах (картках) обліку, інших сучасних технічних засобах, показників про кількість, якісний (технічний) стан та заводські номери, вартість (ціну), а також про його рух, втрату та нестачу.

Керівництво організацією обліку матеріальних засобів в цілому у військовій частині здійснює командир частини; відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку з автомобільної служби у військовій частині несуть начальник фінансово-економічного органу, начальник автомобільної служби, начальник складу АМ, командири підрозділу та інші уповноважені посадові особи.

Начальник фінансово-економічного органу відповідає за:

стан бухгалтерського обліку засобів служби у військовій частині;

правильність відображення цін на засоби служби (згідно з довідниками цін);

своєчасне і правильне проведення записів в книгах і картах обліку;

своєчасне проведення звірки даних обліку фінансово-економічного обліку з даними обліку складу АМ та підрозділів;

своєчасну звітність матеріально-відповідальних осіб військової частини;

реєстрацію і збереження облікових документів у діловодстві.

Начальник автомобільної служби відповідає за:

стан обліку АТ і АМ, підпорядкованої йому служби у військовій частині (з'єднанні), у тому числі виданого в підрозділи, а також за облік АТ за роками виготовлення та заводськими номерами машин і строками введення їх в експлуатацію;

своєчасне проведення у книгах обліку записів, пов'язаних з переміщенням і зміною (технічного) стану АТ і АМ;

кількісний, якісний, вартісний облік АМ на складі АМ та своєчасне проведенням звіряння обліку з фінансово-економічним органом військової частин (з'єднання);

законність, своєчасність і правильність оформлення первинних документів за їх реєстрацією та зберіганням;

своєчасне проведення звіряння даних за обліком служби з обліком складу та підрозділів;

підготовку довідкових матеріалів про забезпечення військової частин (з'єднання) автомобільною технікою і майном;

правильне складання і своєчасне подання звітних документів за службу.

Командир підрозділу несе відповідальність за стан кількісного та якісного обліку матеріальних цінностей служби у підрозділі.

Начальник складу АМ відповідає за:

своєчасність, законність і правильність здійснення записів, пов'язаних з переміщенням і зміною якісного (технічного) стану майна в книгах (картках) складського обліку;

правильність підрахування вартості фактично виданого майна;


 
 

Цікаве

Загрузка...