WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Забезпечення військових частин автомобільним майном для виробів ОВТ, в конструкції яких є автомобільні та тракторні агрегати, вузли, деталі, електроустаткування, акумуляторні батареї, автомобільні шини, гумовотехнічні вироби здійснюється відповідною автомобільною службою військової частини, з'єднання чи об'єднання, де зазначені вище вироби перебувають на обліку (за підпорядкованістю чи територіальним принципом).

Автомобільне майно дозволяється використовувати тільки за прямим призначенням. Відпуск автомобільного майна військовим частинам здійснюється на основі планів постачання, що розробляються відповідними постачальними органами.

Потреба в автомобільному майні визначається за існуючими коефіцієнтами змінності і нормами витрат для забезпечення таких заходів:

здійснення КР, СР, ПР автомобільної техніки та її ТО;

виробництво на підприємствах МО України нової техніки, до конструкції якої входять автомобільні та тракторні агрегати, вузли і деталі;

доукомплектування військ АМ, установленим за штатами і табелями;

створення і поповнення установлених перехідних та недоторканих запасів;

експлуатація та ремонт виробів ОВТ, що мають автомобільні і тракторні агрегати, вузли, деталі;

виробничо-операційна діяльність ремонтних підприємств, складів та баз АС;

технічна підготовка військ і підготовка фахівців АС.

Автомобільне майно витребується у відповідних постачальних органах у терміни і за формами, встановленими Табелем термінових повідомлень з автомобільної служби.

Розрахунок утримання ремонтних комплектів №1, №2, №3 у військовій частині:

РК №1 на 15-40 автомобілів однієї марки;

РК №1 на 5-15 гусеничних машин однієї марки;

РК №2 на 30-70 машин однієї марки;

РК №3 на 150-200 машин однієї марки.

Комплект матеріалів утримується 1/3 частина від кількості РК №3.

Комплект агрегатів для ПАРМ-1М - 1 комплект для СР,

Комплект агрегатів для ПАРМ-3М - 4 комплект для СР,

(1 комплект агрегатів для СР включає 1 двигун і 3 інші агрегати).

4.2 Списання та утилізація автомобільної техніки і майна

Списання матеріальних засобів АС здійснюються згідно за Інструкцією про порядок списання з обліку матеріальних та грошових засобів у ЗС України. Переведення в нижчу або вищу категорію та списання АТ і АМ у ЗС України здійснюється згідно за вимогами Керівництва про порядок списанням з обліку матеріальних та грошових засобів у ЗС України.

Матеріальні засоби автомобільної служби, які враховуються за номерами та технічним станом, засоби безстрокового використання, що прийшли до непридатного (граничного) стану, списуються за актами технічного стану. Матеріальні засоби, які не обліковуються за номерами, і прийшли до непридатного (граничного) стану, списуються за актами списання.

Списання втрачених матеріальних цінностей у випадках, коли має місце часткове або повне віднесення збитків за рахунок держави, проводить за інспекторськими посвідченнями.

За актами технічного стану списується ВАТ, які обліковуються за номерами та технічним станом, що прийшли до непридатного (граничного) стану:

після відпрацювання встановлених норм напрацювання (строків служби) до списання;

у процесі випробувань або дослідницьких робіт, проведених згідно за планом;

після закінчення встановленого строку зберігання при дотриманні встановлених умов зберігання, порядку освіження та ТО, якщо вони за своїм технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за прямим призначенням.

За актами технічного стану списуються:

матеріальні цінності безстрокового використання, що прийшли до непридатного (граничного) стану у процесі правильної експлуатації, якщо вони за своїм технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за прямим призначенням;

позаштатні озброєння та військова техніка, які відпрацювали встановлений до чергового ремонту ресурс (за умовами, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані);

вироби АТ, які незалежно від термінів експлуатації та технічного стану і які зараховані для забезпечення військ, використання яких за цільовим призначенням у ЗС України неможливе і вони не можуть біти реалізовані.

За актами списання (зняття залишків) списуються матеріальні цінності що прийшли до непридатного (граничного) стану і які не враховуються за номерами, після закінчення встановлених строків експлуатації (зберігання); використані за встановленими нормами на ТО; виробничі та господарські потреби; у випадках натурального зменшення під час транспортування, приймання, зберігання та видачі; після закінчення встановлених строків експлуатації, коли списання не передбачене іншими обліковими документами.

Матеріальні засоби, які підлягають списанню, не можуть бути знищені, розібрані на запасні частини або використані як навчальні посібники до отримання затверджених актів, інспекторських посвідчень.

Автомобільна техніка і майно, на які отримано затверджені акти технічного стану (списання) та інспекторські посвідчення, підлягають розбиранню (розділенню, знищенню) на підставі наряду начальника відповідної автомобільної служби з оформленням акту зміни якісного стану. Одержані від розбирання списаних матеріальних засобів і оприбутковані вузли, деталі та матеріали, які у своєму складі містять дорогоцінні (кольорові) метали та каміння, списуються з обліку військової частини на підставі належно оформлених документів, що підтверджують здачу цих вузлів, деталей, матеріалів відповідним службам для переробки. Двигуни, агрегати, вузли, прилади та деталі, зняті з виробів ВАТ при її розбиранні, які виробили міжремонтний ресурс, підлягають ремонту, а всі справні, працездатні та придатні для використання матеріальні засоби використовуються для потреби військ згідно за нарядами відповідних автомобільних служб.

Автомобільні базові шасі після списання або зняття розміщеного на них озброєння, з обліку військової частини не списується, за ними приймаються рішення довольчими органами щодо їх подальшого застосування. У випадках їх непридатності для експлуатації, шасі можна списувати установленим порядком.

Передача виробів АТ у ремонтні військові частини (бази) для розбирання здійснюється за нарядами відповідних довольчих органів автомобільної служби на підставі затвердженого акта технічного стану та інспекторського посвідчення.

Агрегати та вузли, прилади та деталі, отримані від розбирання автомобілів старих марок, ремонт яких економічно недоцільний, непотрібні військам, можуть бути реалізовані народному господарству встановленим порядком.

Організація контролю за своєчасним складанням актів зміни якісного стану та виконанням розбирання (знищення) матеріальних засобів покладається на посадових осіб, які затверджують акт, видають інспекторське посвідчення, а також командирів ремонтних військових частин, які виконують розбирання списаних матеріальних засобів.

Розбирання (знищення) матеріальних цінностей проводиться за контролем комісії, у склад комісії обов'язково входять: відповідні фахівці-ремонтники, начальник фінансового органу, посадові особи, які відповідають за стан та збереження матеріальних засобів, що підлягають списанню; особи, що відповідають за матеріальне, технічне та інші види забезпечення.

Технологічне та інше устаткування, а також кузови - фургони, отримані після розбирання спеціальних майстерень, після оприбуткування можуть бути використані для обладнання стаціонарних пунктів технічного обслуговування згідно за вказівками постачальних органів. Вивільнені автомобілі (причепи) для використовуються у військах установленим порядком.

Непридатні для ремонту та учбових цілей агрегати, вузли, прилади, деталі, матеріали та інше майно, отримане від розбирання виробів ВАТ, на які є затверджені акти на списання, інспекторські посвідчення та якщо ці матеріальні цінності знаходяться у ремонтних військових частинах (базах), то вони використовуються за рішенням постачальних органів. Якщо такі рішення відсутні, то ці матеріальні цінності оприбутковуються за книгами (картками) обліку як металобрухт, ганчір'я та інше майно і реалізовуються у встановленому порядку ремонтною військовою частиною.

Максимальні розміри коштів, на які посадові особи Збройних Сил України мають право списувати військове майно за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами списання наведені в додатку 39.

Права посадових осіб ЗС України на списання матеріальних засобів з автомобільної служби за актами наведені в додатку 38.


 
 

Цікаве

Загрузка...