WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Організація автотехнічного забезпечення військових частин - Курсова робота

Норми напрацювання машин до КР чи списання, що встановлені "Керівництвом... ", можуть коригуватися (знижуватися) за коефіцієнтами в залежності від: категорії дорожніх умов експлуатації (тільки для автомобілів) - К1; природно-кліматичних умов К2; типів машин та характеру їх використання - К3. Значення коефіцієнтів наведені в таблицях 8...10 "Керівництва..."

Підсумковий коефіцієнт коригування норм напрацювання до КР чи списання К визначається перемноженням коефіцієнтів К1, К2, К3. Відкоригована норма напрацювання до КР та списання АТ не повинна бути менше 60% від установлених норм (додаток 36).

Строки служби до регламентованого технічного обслуговування (РТО), регламентованого (РР) ремонту автомобільної техніки, яка використовується з обмеженою витратою ресурсу чи перебуває на зберіганні, встановлюється "Руководством по РТО, РР и доработке (модернизации) подвижного вооружения и военной техники", введеного в дію наказом МО від 02.08.80 р. №5.

3.3 Порядок здачі автомобільної техніки в ремонт та отримання її з ремонту

Машина направляється в середній, капітальний, регламентований, (агрегат в капітальний) ремонт у всіх випадках за результатами технічного огляду та перевірки паспорта (формуляра) машини (агрегату) комісією військової частини:

після відпрацювання машиною (агрегатом) встановленої норми міжремонтного ресурсу або строку служби;

у випадку передчасного виходу машини (агрегату) з ладу в результаті катастроф, аварій та інших причин.

У випадку потреби технічний огляд виконується з відкриттям окремих агрегатів.

В результаті огляду встановлюється можливість продовження експлуатації машини (агрегату), потреба в ремонті або неможливість (чи недоцільність) подальшого використання машини (агрегату), про що складається акт технічного стану.

У випадку коли машина не потребує ремонту, встановлюється додаткова норма пробігу до постановки її в ремонт.

При виході машини в середній ремонт перераховуються окремі агрегати, які потребують капітального ремонту (заміни).

У випадку передчасного виходу машини (агрегату) з ладу (за винятком бойових пошкоджень) командир військової частини зобов'язаний протягом трьох діб назначити розслідування, встановити причини, притягнути винуватців до відповідальності і вжити заходи до суворого виконання правил експлуатації машин.

Рішення про заміну агрегату, що передчасно потребує капітального ремонту (при поточному або середньому ремонті машини), приймається начальником відділу логістики-заступником командира з'єднання (начальником АС).

Машини, що потребують середнього, капітального, регламентованого, (агрегати - капітального) ремонту, направляються в ремонтні частини (підрозділи) за нарядами, що видаються начальниками, яким ці ремонтні частини (підрозділи) підпорядковані. В ремонтні частини центрального підпорядкування наряди видаються начальником автомобільного центрального управління ГУЛ КСП ЗС України у відповідності з річним планом ремонту.

Для отримання наряду на ремонт командир військової частини в п'ятидобовий строк з дня виходу машини (агрегату) з ладу подає в вище стоячий орган автомобільної служби клопотання з додаванням акту технічного стану в двох примірниках, формуляра (паспорта) машини, заповненого за станом на останній день її роботи, і довідки про розслідування причин та вжитих заходах, якщо машина (агрегат) вийшла з ладу раніше встановленого строку.

Наряд на ремонт виписується в чотирьох примірниках. Перший і третій примірники з додаванням до них одного примірника акту технічного стану машини (агрегату) передаються в ремонтну частину і служать підставою для приймання машини (агрегату) в ремонт, другий - відправляється у військову частину, четвертий - разом з актом технічного стану машини (агрегату) зберігається в автомобільній службі, що видала наряд. Після виконання ремонту третій примірник наряду надається ремонтною частиною в автомобільну службу, що видала наряд, як донесення про виконану роботу.

В нарядах вказують строки здачі машини (агрегатів) в ремонт.

При відправці машин в ремонт залізницею з виписуванням наряду планується залізничний транспорт, час подачі якого повідомляється з'єднанню (частині).

Якщо машина підлягає середньому ремонту в ремонтному підрозділі своєї військової частини, то підставою приймання її в ремонт служить дозвіл заступника командира військової частини з озброєння на акті технічного стану машин з вказівкою виду та терміну ремонту. Наряд на ремонт в цьому випадку не виписується.

Відправку машин (агрегатів) в ремонт заступник командира військової частини з озброєння (начальник автомобільної служби). Роботи з підготовки машин до відправки виконуються в підрозділах.

Всі машини (агрегати), що відправляються в середній і капітальний ремонт, повинні відповідати вимогам державних стандартів або технічним умовам на здачу їх в ремонт.

При необхідності проводиться їх спеціальна обробка.

Забороняється перед відправкою машини (агрегату) в ремонт заміняти агрегати, механізми, прилади, деталі і шини непридатними до використання.

Укомплектування машин, що здаються в ремонт (видаються з ремонту), шинами та ЗІП виконується у відповідності з діючими державними стандартами або технічними умовами на здачу в ремонт (видачу з ремонту) машин.

Машини, здані в ремонт, залишаються в списках військової частини і підлягають поверненню їй після ремонту.

Агрегати відправляються в ремонт (з ремонту) в упаковці (тарі), що забезпечує їх збереження. Відправка агрегатів на автомобілях допускається без упаковки. В цьому випадку укладка агрегатів повинна забезпечити їх збереження. Двигуни перевозяться на спеціальних підставках.

Для доставки, здачі машин в ремонт, приймання з ремонту від військової частини, як правило, назначається здавальник (приймальник) і при необхідності команда супроводження.

При відправці десяти і більше автомобілів або п'яти і більше гусеничних машин (багатовісних автомобілів) начальником команди призначається офіцер.

Здавальник (приймальник) - представник військової частини зобов'язаний: знати технічний стан і комплектність машин що здаються (приймаються), порядок здачі машин в ремонт і приймання з ремонту; ознайомитися з державними стандартами або технічними умовами на здачу в ремонт машин та видачу їх з ремонту; організувати охорону машин, що здаються в ремонт (прийнятих з ремонту); приймаючи від підрозділів машини, які підлягають відправки в ремонт, перевіряти їх технічний стан, комплектність та відповідність актам технічного стану і нарядам; на кожну машину, яка здається в ремонт, мати наряд на ремонт, акт технічного стану і паспорт (формуляр); здати машини в ремонт або прийняти з ремонту, доповісти про виконання завдання заступнику командира військової частини з озброєння (технічної частини, начальнику автомобільної служби) і передати йому документи; якщо машини в дорозі піддалися зараженню, прийняти міри по їх спеціальній обробці, а прибувши в ремонтну (військову) частину, терміново доповісти про це командиру частини.

Командир частини повинен організувати спеціальний контроль машин (агрегатів) і при необхідності спеціальну обробку.

Відправка автомобілів в капітальний ремонт та з ремонту на відстань до 200 км при наявності доріг з твердим покриттям проводиться, як правило, своїм ходом або на буксирі.

Машини і агрегати, що прибули залізничним (річковим, морським) транспортом, приймаються в ремонт представником ремонтної частини в присутності здавальника, а у випадку його відсутності - представника залізниці (пароплавства) з оформленням встановлених документів.

Відвантаження машин (агрегатів) і доставка їх з залізничної станції (з порту) в ремонтну частину здійснюється силами ремонтної частини.

Машини (агрегати) приймаються в ремонт представником ремонтної частини у відповідності з державними стандартами або технічними умовами на здачу в ремонт і видачу з ремонту машин (агрегатів). При здачі машини (агрегату) в капітальний ремонт складається приймально-здавальний акт в трьох примірниках.

При виявленні некомплектності, підміни агрегатів (деталей) або інших розбіжностей з записами в акті технічного стану машини (агрегату) представник ремонтної частини робить про це докладний запис в приймально-здавальному акті. Запис завіряється підписами здавальника і приймальника та печаткою ремонтної частини. При відсутності здавальника приймально-здавальний акт складається з участю незаінтересованої сторони.

Перший і третій примірники приймально-здавального акту разом з нарядом, формуляром (паспортом) залишаються в ремонтній частині, другий примірник акту вручається здавальнику (або висилається військовій частині) з вказуванням терміну повернення машини (агрегату) з ремонту.

При перевірці технічного стану машин, що надходять в ремонт, може проводитись випробування їх пробігом (до 0.5 км) та відкриття окремих агрегатів машини.

Машини (агрегати), що не відповідають вимогам державних стандартів або технічних умов, в ремонт не приймаються. Вони, як виняток, можуть бути прийняті на тимчасове зберігання. В цих випадках в приймально-здавальному акті вказується причини відмовлення в прийомі в ремонт та всі три примірника акту залишаються в ремонтній частині. Здавальнику видається на руки або висилається у військову частину повідомлення про відмовлення в прийомі машини (агрегату) в ремонт. командир військової частини вживає заходи до завершення здачі машин (агрегатів) в ремонт.


 
 

Цікаве

Загрузка...