WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ - Курсова робота

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ - Курсова робота

- порядок несення служби (згідно гл.2 ст.13 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);

- наявність пристроїв проти викрадення ЛА (згідно гл.3 ст.22 наказу НГШ ЗСУ № 48-94 року);

- порядок зберігання ключів від РУД;

- наявність затвердженого плану (командиром частини) запуску і випробування двигунів ІТС (згідно гл.ІІ ст.6 Д-8 НШ ВПС -97р.);

- порядок опломбувань літаків (вертольотів), ПЗВР, службових приміщень, сховищ та наявність схем пломбувань (згідно гл.4 ст.24 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94 року , гл.ІІ Д-8 НШ ВПС -97р.);

- обладнання стоянки ТЕЧ (згідно гл.6 ст.36,37 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- наявність інструкції ЧСП, планшета з відбитками печаток посадових осіб ТЕЧ, акумуляторного ліхтарика (згідно гл.10 ст.40 наказу НГШ ЗСУ № 48 - 94р. гл.ІІ ст.8 Д-8 НШ ВПС -97р.);

- обладнання кімнати ЧСП (згідно гл. 11 ст. 41 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- порядок передачі на збереження, збереження та прийом ключів, печаток і планшетів (згідно гл. 12 ст. 43-48 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- правильність ведення "Журналу прийому-передачі літаків (вертольотів), ПЗВР та службових приміщень ТЕЧ і допуску особового складу до робіт на АТ".

  1. ПІДСУМКИ ТА ЗВІТНІСТЬ РОБОТИ ТЕЧ

Перевірити :

- наявність щомісячних доповідей начальника ТЕЧпро виконання виробничого плану та стану АТ, яка поступає на регламентні роботи (згідно ТНІАЗ-92р. ст.148);

- наявність щомісячного обліку показників ТЕЧ (згідно випуску 3540-75р. гл.2);

- відпрацювання звіту з військового ремонту (форма 32/ВПС) за минулий рік;

- проведення щоденних технічних розборів начальниками груп та щотижневих - начальниками ТЕЧ (згідно ТНІАЗ-92р. ст.106);

- проведення аналізу військової та технологічної дисципліни (згідно вимог наказу МО України №011-97р.).

11. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПОВНОТИ І ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ НА АВІАЦІЙНІЙ ТЕХНІЦІ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН.

За організацію перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на авіаційній техніці керівним складом озброєння військової частини відповідає заступник командира військової частини по озброєнню.

Старші інженери (інженери) озброєння по спеціальності зобов"язані на протязі року в обов"язковому порядку перевірити повноту і якість виконання регламентних робіт по кожному пункту регламенту технічного обслуговування (експлуатації) і виду регламентних робіт.

Про виконану перевірку старші інженери (інженери) по спеціальності роблять запис в "Журналі перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння" напроти кожного з перевірених пунктів і в "Журналі начальника групи регламентних робіт" в розділі, де ведеться облік виконання пунктів регламентних робіт літака (вертольота), на якому виконувалась перевірка.

Зразок запису в "Журналі начальника групи регламентних робіт":

"Виконана перевірка повноти і якості виконання 48 м. регламентних робіт по пунктам 02.03.01.02 та 02.03.01.03 згідно ЄРТО № 10 1998р. частина 2.

Інженер по Л і Д в/ч А-2102

майор _______С. Місячний"

Зразок " Журналу перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння" і його заповнення дивись в додатку 14.

Якщо в частині експлуатується декілька типів АТ, то журнал заводиться на кожний тип АТ. За наявність і ведення журналу відповідає начальник ТЕЧ.

Додаток 1

Зразок запису змін та доповнень до регламенту

Пункт регла-менту

Назва робіт

Періодичність виконання

Примітка

період. роботи

+2

12-1міс

реглам.

роботи

+4

24-2міс

110.81.

00 г

Перевірити параметри лампи Г1-31 в блоці А-312-002

-

+

(Підстава : вказівка НО ВПС України №___ від______________)

Додаток 2

Зразок запису в розділ регламенту "Облік звірок з еталоном"

№ п/п

Дата

Посада

Назва робіт

Підпис

1

20.01.98

нач. групи регл. і ремонту АД

Виконав звірку з еталоном

2

28.02.98

ст.інженер відділу ІАЗ по ЛіД

Перевірив внесення змін і доповнень

Додаток 3

Зразок типового листа реєстрації змін в технологічних картах

Змін

Номери аркушів (сторінок)

Всього арк. (стор.) в докум.

№ докум.

Вхідн. № супр. док-та та дата

Підпис особи, яка прово-дила зміни

Дата

зміне-них

заміне-них

нових

вилу-чених

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Додаток 4

Зразок запису в розділі технологічних карт "Облік звірок з еталоном"

№ п/п

Дата

Посада

Назва роботи

Підпис

1

20.01.98

Начальник групи регламенту і ремонту АД

Виконав звірку з еталоном

2

25.02.98

Ст.інженер відділу ІАЗ по Л і Д

Перевірив внесення змін і доповнень в технологічні карти № ...

Додаток 5

"Затверджую"

Заступник командира в/ч по озброєнню

підполковник С.Линюк

"___" _______ 199_ р.

Перелік

контрольних операцій при виконанні регламентних робіт по двигуну

Номер пункту ЄРТЕ (РТО), ТК

Зміст контрольної операції

Тривалість контрольної операції

Вид регламентних робіт

Контролюючі особи

+1

12 -1 міс.

+2

24-1

міс.

СТ

(Т)

НГ

(ІГ)

ЗНТ

1

2

3

4

5

6

7

8

5.13.3.

130

5.13.5.в)

132

Оглянути маслофільтр двигуна

Перевірити установ-ку запалювачів ос-новної камери горіння на двигун, затяжку, контровку болтів, під"єднання трійнику, кисневого трубопроводу до запалювача і високовольтного проводу до свічки та контровку з"єднань

1 хв.

4хв.

+

+

+

+

+

+

Примітка : В графах 4,5,6,7,8 проставляються знаки "+" напроти контрольних операцій, які виконуються на даному виді регламентних робіт.

Начальник ТЕЧ в/ч _____________

Старший інженер відділу ІАЗ по ЛД ___________

Додаток 6

Типова технологічна карта

к РО №6 ч.1

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 132

На 11 сторінках сторінка 9

Пукт РО 5.13.5.

ДЕМОНТАЖ І МОНТАЖ ЗАПАЛЮВАЧІВ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ ГОРІННЯ.

ПЕРЕВІРКА ВИТРАТИ ПАЛИВА ЧЕРЕЗ ЗАПАЛЮВАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ УПВ-3.

ПРОМИВКА ЗАПАЛЮВАЧІВ В БЕНЗИНІ Б-70.

ПЕРЕВІРКА ТИСКУ ПАЛИВА ПЕРЕД ЗАПАЛЮВАЧАМИ.

Працевитрати (люд.- год.)

Зміст операції і технічні вимоги (ТВ)

Роботи, які виконуються при відхиленнях від ТВ

Кон-троль

Встановити запалювач КГ на двигун для чого:

- промийте кисневі канали запалювача бензином Б-70...

- знімить з двигуна заглушку 89. 19. 40. 001;

-змінить ущілювальну прокладку 12 (85.03.00.070) під фланцем запалювача на нову. Встановити запалювач на двигун, затягнути болти стержнем 85.19.30.060 з головкою 85.19.20.568 і законтріть їх. Огляньте стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок. Задири, вм'ятини та інші механічні пошкодження не допускаються. Під'єднайте трійник 14 в лінію підводу палива і трубопровід 7 підводу кисню до запалювача і законтріть їх. Під'єднайте високовольтний провід 10 до свічки і законтріть його дротом діаметром 0,5мм.

УВАГА! Категорічно ...

- перевірте герметичність...

Якщо стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок не відповідають ТВ - змінить на нові.

СТ (Т)

Контрольно-перевірочна апаратура

Інструмент і пристосування

Витратні матеріали

Установка УПВ -3

джерело постійного струму 27В

Стержень 85.19.80.060 з головкою 85.19.20.568

Заглушки під запалювач 89.19.40.001

Пасатижи

Лампа переносна

Бензин Б-70 ГОСТ 1012-54

Азот ГОСТ 9293-59

Спирт ГОСТ 18300-72

Котровочний дріт діаметром 0,5 і 0,8 мм

Ущілювальна прокладка 85.03.00.070


 
 

Цікаве

Загрузка...