WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ - Курсова робота

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ - Курсова робота

При визначенні контрольних операцій начальників (інженерів) груп регламенту і ремонту, повинен бути врахований перелік вузлів (агрегатів), що демонтується при виконанні регламентних та інших робіт, а при визначенні контрольних операцій заступника начальника ТЕЧ враховується перелік місць (вузлів), які підлягають фотоконтролю (ФК) і повинні контролюватись вищевказаними посадовими особами особисто. У графі контролюючі особи переліку контрольних операцій, поряд зі знаком "+" напроти контрольних операцій при цьому проставляється ФК. Це означає, що по даній контрольній операції проводиться фотоконтроль.

Після затвердження переліку контрольних операцій заступником командира частини по озброєнню визначені контрольні операції та контролери переносяться у технологічну документацію.

  1. Внесення контрольних операцій у технологічну документацію.

Контрольні операції повинні бути внесені у технологічні карти виконання робіт.

У технологічних картах повинні бути підкреслені червоними лініями операції, що підлягають контролю, а у графі "Контроль" напроти операції, яка контролюється проставлені літери, що позначають посадових осіб, які здійснюють контроль: технік (Т), старший технік (СТ), інженер групи (ІГ), начальник групи (НГ), заступник начальника ТЕЧ (ЗНТ).

Якщо при виконанні робіт проводиться операція, що підлягає фотоконтролю, то напроти, у графі "Контроль" технологічної карти, крім посадових осіб, вказується фотоконтроль (ФК). Наприклад: ЗНТ. ФК

Форма типової технологічної карти приведена у додатку 6.

  1. Відпрацювання карт поопераційного контролю згідно переліку контрольних операцій.

На підставі переліку контрольних операцій старші інженери відділів ІАЗ частин по спеціальності для посадових осіб, які визначені для здійснення поопераційного контролю, організовують відпрацювання карт поопераційного контролю.

Карти поопераційного контролю повинні бути на кожний вид регламентних та інших робіт. Форма карти поопераційного контролю приведена у додатку 7.

При виконанні фотоконтролю, у картах поопераційного контролю монтажно-демонтажних, регламентних та регулювальних робіт, вказують місця або вузли, які підлягають фотографуванню.

  1. Допуск посадових осіб до проведення поопераційного контролю.

Допуск посадових осіб до проведення поопераційного контролю робіт на АТ відповідно до переліку контрольних операцій оформлюється наказом по частині. Для цього з даними посадовими особами старші інженери по спеціальності проводять тренування по відповідних картах поопераційного контролю та приймають заліки з складанням актів перевірки знань.

При необхідності (некомплект особового складу, хвороби, відпустки, відрядження) до проведення поопераційного контролю, як виключення, можна допускати кваліфікованих техніків (старших механіків) - прапорщиків після прийняття у них заліків і оформлення допуску до проведення поопераційного контролю, які допускаються наказом по частині до тимчасового виконання обов"язків.

  1. Визначення потрібної кількості контролерів.

В кожній групі регламенту і ремонту, відповідно до фаху та чисельності у ній особового скдаду, можливо виділити від 2 до 5 контролюючих осіб. Якщо при розрахунку нормативне число контролюючих осіб виявиться більше, ніж можливо виділити з групи, неохідно переглянути контрольні операції з метою їх зменшення або, якщо це можливо, збільшити число контролюючих осіб. На контрольні операції повинні вказуватись норми часу, виходячи з яких визначається нормативне число контролерів.

6) Здійснення поопераційного контролю під час виконання регламентних та інших робіт на АТ в ТЕЧ.

Організує пооопераційний контроль у ТЕЧ начальник ТЕЧ. Основна увага повинна приділятися організації поопераційного контролю робіт, які виконуються безпосередньо на літаку (вертольоті).

Контролери зобов"язані:

- стежити за тим, щоб у виконавців була в наявності технологія (технологічні карти) робіт, які виконуються згідно з планом і щоб усі роботи виконувались у відповідності з технологічними картами;

- стежити за наявністю у виконавців необхідної КПА та інструмента і правильністю їх використання;

- надавати необхідну кваліфіковану допомогу виконавцям по питаннях, які виникають під час виконання робіт;

- здійснювати поопераційний контроль.

Старший технік (технік) групи регламенту і ремонту здійснює поопераційний контроль згідно переліку контрольних операцій по картах поопераційного контролю та знаходиться безпосередньо на робочих місцях виконавців на протязі всього часу виконання регламентних та інших робіт на АТ. Він відповідає за організацію робіт виконавцями, яких він контролює та дотримання мір безпеки при роботі на АТ.

Старший технік (технік) групи розписується у "Журналі начальника групи" у графі "Прізвище і підпис контролюючого роботи" за контроль виконання пунктів регламенту (технологічних карт), які він контролював згідно переліку контрольних операцій. Для чого дані пункти регламенту (технологічної карти) записуються окремим рядком в даному журналі у графі "Вид регламентних робіт" з поміткою "ПК"- дивись додаток 8.

Начальник групи регламенту і ремонту контролює виконання операцій згідно з переліком контрольних операцій по картах поопераційному контролю начальника групи.

Для проведення контролю виконавець, дійшовши у процесі виконання роботи до контрольної операції начальника групи, викликає його через диспетчера, або доповідає особисто про необхідність проведення контрольної операції.

Начальник групи розписується у "Журналі начальника групи" у графі "Прізвище і підпис контролюючого роботи" за контроль виконання пунктів регламенту (технологічних карт), які він контролював згідно переліку контрольних операцій. Для чого дані пункти регламенту (технологічної карти) записуються окремим рядком в даному журналі у графі "Вид регламентних робіт" з поміткою "ПК"- дивись додаток 8.

Пункти регламенту (технологічні карти), які не підлягають поопераційному контролю згідно переліка контрольних операцій контролюються старшими техніками (техніками) групи регламенту і ремонту, начальником групи регламенту і ремонту. За контроль виконання даних пунктів вони ставять свій підпис у графі "Прізвище і підпис контролюючого роботи" у "Журналі начальника групи". Крім цього, начальники груп виконують періодичний (контрольний) огляд літака ( вертольота) до і після виконання регламентних робіт, перевіряють правильність монтажу обладнання, яке демонтувались в процесі регламентних робіт. Про виконання данних робіт вони роблять запис у "Журналі начальника групи".

Про виконання регламентних робіт начальники груп регламенту і ремонту, кожний за своїм фахом роблять запис і розписуються у розділі "Регламентні роботи" відповідної частини формуляру.

Заступник начальника ТЕЧ

здійснює поопераційний контроль згідно переліку контрольних операцій. Як правило, в даний перелік мають бути включені найбільшвідповідальні вузли, які демонтуються або роз"єднуються під час виконання регламентних робіт. Місця з"єднань управління літаком (вертольотом) та двигуном, які роз"єднувались під час виконання регламентних, демонтажно- монтажних та регулювальних робіт, після контроля правильності їх монтажу заступником начальника ТЕЧ, і виконання фотографування зафарбовуються червоною фарбою.

Про виконаний поопераційний контроль на даному ЛА заступник начальника ТЕЧ робить запис у "Журнал начальника групи" за фахом у підсумкових записах на даний ЛА в розділі "Облік виконання робіт на авіаційній техніці". Наприклад: "Проведено поопераційний контроль виконання 24 місячних регламентних робіт згідно з переліком контрольних операцій. Заступник начальника ТЕЧ в/ч А-2045

капітан _________ С.Гаврилюк"

підпис

Начальник ТЕЧ, особисто перевіривши записи начальників груп за фахом про виконання регламентних робіт, робить підсумковий запис у формуляр літака (вертольота) частину 1 про виконання регламентних робіт , в розділі "Роботи які виконуються під час експлуатації ". Наприклад:

" Виконані 24 місячні регламентні роботи згідно ЄРТО № 9.12 - 91р, по Л і Д, АО, АОз, РЕО, АПНК, ЗАПЛ в повному обсязі.

Начальник ТЕЧ в/ч А - 2045

майор _______ С.Онищенко"

підпис

Крім цього, начальник ТЕЧ проводить комлексно, за участю начальників груп регламенту і ремонту періодичний (контрольний) огляд ЛА. Результати оцінки стану ЛА начальник ТЕЧ записує в формуляр літака (вертольота) і двигуна, а начальники груп в "Журнал підготовки літака (вертольота)".


 
 

Цікаве

Загрузка...