WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі - Курсова робота

Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі - Курсова робота

2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129

2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129

2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129

2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування

2.7 Висновки до розділу

РОЗДІЛ 3. Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.1 Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.2 Висновки до розділу

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Додаток 1Акт технічного стану СПУ 9П129

Додаток 2 Картка некомплекту

Додаток 8 Висновки про технічний стан виробу 9П129 зав.№ П1119

Додаток 3 Акт зміни якісного стану

Додаток 4 Акт зміни якісного стану (утилізації)

Додаток 5 Акт списання (зняття залишків)

Додаток 6 Операційна карта проведення перевірок обладнання СПУ в режимі "ТО-1 апаратури 9В390"

Додаток 7 Таблиця перевірки ПрУ і ПУ системи прицілювання 9Ш129 на функціонування

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

СПУ – самохідна пускова установка

РАО – ракетно-артилерійське озброєння

ОК – Оперативне командування

ГРАУ – Головне ракетно-артилерійське Управління

ЗІП – запасні частини, інструмент, приладдя

ВТіП – відділення транспортування і перевантаження

ЕТД – експлуатаційно-технічні документи

ОіВТ – озброєння і військова техніка

ВСТУП

Актуальність теми полягає в тому, що існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом об'єктивних і суб'єктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам.

Об'єктивними причинами є:

 • Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави.

 • Розрив економічних зв'язків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах колишнього СРСР.

Об'єктивні причини, що вказані, привели до того, що озброєння у військових частинах (інформація взята з „Аналізу експлуатації РАО в військах Північного Оперативного командування за 2004 рік") знаходиться в теперішній час у такому якісному стані:

 1. 90% РАО за фактичним технічним станом відносяться до IV категорії, тобто потребують проведення капітального ремонту на спеціалізованих ремонтних підприємствах, а в зв'язку з відсутністю належного фінансування ремонтні підприємства не в змозі створити або відновити технологічний процес проведення капітальних ремонтів різних груп РАО, у тому числі і груп наземного обладнання ракетних комплексів. Таким чином ремонтні підприємства перетворилися до баз зберігання несправного озброєння, яке прибуло з розформованих військових частин. Штатне озброєння IV категорії з частин, які не підлягають реформуванню, не вилучається.

 2. Укомплектованість озброєння запасними частинами, інструментом і приладдями (ЗІП) складає від 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗІП не задовольняються у зв'язку з його відсутністю на складах і базах ГРАУ або ОК. Надходження елементів ЗІП повинно здійснюватися або з підприємств-виробників відповідної номенклатури озброєння, або з ремонтних підприємств, які проводять розбирання відповідної номенклатури озброєння V категорії. Таким чином, система постачання ЗІП до РАО у теперішній час не працює, а закупівля ЗІП у підприємств-виробників озброєння, які знаходяться на територіях інших держав не проводиться з причини відсутності фінансування цих програм.

В умовах реформування ЗС України в масовому порядку здійснюється вилучення озброєння з військових частин та отримання його військовими частинами. При цьому виникають багато чисельні проблеми, які носять масовий характер і суб'єктивно впливають на якісний стан РАО:

- Офіцери, які є відповідальними особами за експлуатацію озброєння, не можуть скласти відповідні документи з прийому або передачі РАО.

- В наслідок безграмотного прийняття РАО при призначенні на посаду, офіцери, особливо це стосується молодших, притягаються до матеріальної відповідальності при перевірках, ревізіях та здачі озброєння.

- Поняття про категорування озброєння, тобто визначення фактичної категорії та документальне її оформлення, взагалі відсутнє. Внаслідок чого, озброєння, яке за всіма параметрами потребує планового капітального або середнього ремонту, використовується за призначенням, а це є передумовою для аварій, катастроф і дострокового виходу озброєння зі строю. Також в більшості випадків при передачі РАО в інші військові частини або на бази ГРАУ і ОК фактична категорія не відповідає вказаній в документах і РАО не приймається. З цієї причини відомості про фактичний технічний стан РАО на всіх рівнях управління не відповідають дійсності, а це в свою чергу, не дає можливості об'єктивно оцінити реальний технічний стан РАО та профінансувати відповідні розхідні статті бюджету Міністерства оборони.

- Посадові особи, які відповідають за експлуатацію, не знають як оформити документи на озброєння, термін експлуатації якого закінчився, як повести операцію виведення таких зразків з експлуатації та зняття їх з обліку.

- на теперішній час майже всі зразки РАО мають некомплект ЗІП. Питання обліку некомплекту, порядку розходу, списання з обліку, поповнення обліку ЗІП більшості командирів та начальників не знайомі.

З цієї причини озброєння передається та приймається з порушенням вимог керівних документів, а посадові особи постійно і багаторазово платять за одне і теж при кожній передачі зразків РАО.

Питання правильного прийому некомплектного озброєння, встановлення фактичної його категорії, підготовки некомплектних та несправних зразків до передачі та грамотного складання виправдальних, прийомних та супроводжувальних документів набувають на теперішній час актуальності.

Мета роботи: на підставі аналізу керівних документів стосовно порядку прийому і передачі озброєння виявити протиріччя між вимогами цих документів щодо якісного стану зразка озброєння, який підлягає передачі і прийому, та якісним станом, в якому на теперішній час знаходяться зразки озброєння. З урахуванням цих протиріч розробити методику прийому зразка озброєння і підготовці його до передачі за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Поставлені наступні завдання:

  • розробити методику прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння;

  • розробити методику прийому комплектів поставки зразка озброєння;

  • розробити методику прийому одиночних комплектів ЗІП зразка озброєння;

  • розробити методику прийому експлуатаційних показників зразка озброєння;

  • розробити методику перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування;

  • розробити методику підготовки СПУ 9П129 до передачі.

Об'єктом дослідження є самохідна пускова установка 9П129, яка підлягає передачі від однієї відповідальної особи до іншої.

Предметом дослідження є процес документального прийому СПУ 9П129 за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Для досягнення мети дослідження обраний метод системного підходу.

Наукова новизна теми роботи полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методики стосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийому несправного і некомплектного озброєння.

Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИМОГ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ І ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Аналіз вимог керівних документів

Варіанти прийому РАО:

 1. Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

 2. Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

 3. Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.

 4. Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.

Варіанти передачі РАО:

 1. Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передача до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

 2. Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.

 3. Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача до іншого підрозділу в межах військової частини.

Керівними документами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентують порядок прийому, є:


 
 

Цікаве

Загрузка...